top of page

Các loại tài chính và dịch vụ tài chính

Đã cập nhật: 3 thg 6

Hiểu quản lý tiền và cách thu được tiền cần thiết


Dịch vụ tài chính
Dịch vụ tài chính

Tài chính là một thuật ngữ rộng mô tả các hoạt động liên quan đến ngân hàng, đòn bẩy hoặc nợ, tín dụng, thị trường vốn , tiền và đầu tư.


Về cơ bản, tài chính đại diện cho việc quản lý tiền và quá trình thu được các khoản tiền cần thiết. Tài chính cũng bao gồm việc giám sát, sáng tạo và nghiên cứu về tiền tệ, ngân hàng, tín dụng, đầu tư, tài sản và trách nhiệm pháp lý tạo nên các hệ thống tài chính.1


Nhiều khái niệm cơ bản trong tài chính bắt nguồn từ các lý thuyết kinh tế vi môkinh tế vĩ mô . Một trong những lý thuyết cơ bản nhất là giá trị thời gian của tiền , trong đó nói rằng một đô la hôm nay có giá trị hơn một đô la trong tương lai.

CHÌA KHÓA RÚT RA

  • Tài chính bao gồm ngân hàng, đòn bẩy hoặc nợ, tín dụng, thị trường vốn, tiền tệ, đầu tư, cũng như việc tạo ra và giám sát các hệ thống tài chính.

  • Các khái niệm tài chính cơ bản dựa trên các lý thuyết kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.

  • Lĩnh vực tài chính bao gồm ba tiểu thể loại chính: tài chính cá nhân, tài chính doanh nghiệp và tài chính công (chính phủ).

  • Người tiêu dùng và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tài chính để có được hàng hóa tài chính và đạt được các mục tiêu tài chính.

  • Lĩnh vực dịch vụ tài chính là động lực chính của nền kinh tế của một quốc gia.

Các loại tài chính


Các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ đều cần tài trợ để hoạt động. Do đó, lĩnh vực tài chính bao gồm ba tiểu thể loại chính:

  • tài chính cá nhân

  • tài chính doanh nghiệp

  • Tài chính công (chính phủ)

1. Tài chính cá nhân


Tài chính cá nhân là cụ thể cho tình hình và hoạt động của một cá nhân. Do đó, các chiến lược tài chính liên quan phụ thuộc phần lớn vào thu nhập, yêu cầu sống, mục tiêu và mong muốn của một người. Lập kế hoạch tài chính liên quan đến việc phân tích tình hình tài chính hiện tại của các cá nhân để xây dựng chiến lược cho các nhu cầu trong tương lai trong những hạn chế về tài chính.


Ví dụ, cá nhân phải tiết kiệm cho hưu trí. Điều đó đòi hỏi phải tiết kiệm hoặc đầu tư đủ tiền trong suốt cuộc đời làm việc của họ để tài trợ cho các kế hoạch dài hạn của họ. Loại quyết định quản lý tài chính này thuộc tài chính cá nhân.


Tài chính cá nhân bao gồm nhiều hoạt động, bao gồm sử dụng hoặc mua các sản phẩm tài chính như thẻ tín dụng, bảo hiểm, thế chấp và các loại đầu tư khác nhau.


Ngân hàng cũng được coi là một thành phần của tài chính cá nhân vì các cá nhân sử dụng tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm cũng như các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc di động như PayPal và Venmo.


2. Tài chính doanh nghiệp


Tài chính doanh nghiệp đề cập đến các hoạt động tài chính liên quan đến việc điều hành một công ty. Một bộ phận hoặc bộ phận thường được thành lập để giám sát các hoạt động tài chính đó.


Ví dụ, một công ty lớn có thể phải quyết định huy động vốn bổ sung thông qua phát hành trái phiếu hay chào bán cổ phiếu. Các ngân hàng đầu tư có thể tư vấn cho công ty về những cân nhắc như vậy và giúp công ty tiếp thị chứng khoán.


Các công ty khởi nghiệp có thể nhận vốn từ các nhà đầu tư thiên thần hoặc các nhà đầu tư mạo hiểm để đổi lấy một tỷ lệ sở hữu. Nếu một công ty phát triển mạnh và quyết định niêm yết cổ phiếu, công ty đó sẽ phát hành cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để huy động tiền mặt.


Trong các trường hợp khác, để lập ngân sách vốn hợp lý và hiệu quả, một công ty có mục tiêu tăng trưởng có thể cần phải quyết định tài trợ cho dự án nào và tạm dừng dự án nào.


Tất cả các loại quyết định này đều thuộc về tài chính doanh nghiệp.


3. Tài chính công


Tài chính công bao gồm các chính sách về thuế, chi tiêu, lập ngân sách và phát hành nợ ảnh hưởng đến cách chính phủ thanh toán cho các dịch vụ mà chính phủ cung cấp cho công chúng. Nó là một phần của chính sách tài khóa.


Chính phủ liên bang và tiểu bang giúp ngăn ngừa thất bại thị trường bằng cách giám sát việc phân bổ nguồn lực, phân phối thu nhập và ổn định kinh tế. Tài trợ thường xuyên được đảm bảo chủ yếu thông qua thuế.


Vay từ ngân hàng, công ty bảo hiểm và các quốc gia khác cũng giúp tài trợ cho chi tiêu của chính phủ.


Ngoài việc quản lý tiền trong các hoạt động hàng ngày, một cơ quan chính phủ cũng có trách nhiệm xã hội và tài chính. Chính phủ được kỳ vọng sẽ đảm bảo các chương trình xã hội đầy đủ cho các công dân đóng thuế của mình. Nó phải duy trì một nền kinh tế ổn định để mọi người có thể tiết kiệm và yên tâm rằng tiền của họ sẽ được an toàn.

Dịch vụ tài chính không giống như hàng hóa tài chính. Hàng hóa tài chính là những sản phẩm như thế chấp, cổ phiếu, trái phiếu và hợp đồng bảo hiểm. Dịch vụ tài chính là dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức tài chính. Tư vấn và quản lý đầu tư mà một cố vấn tài chính cung cấp cho khách hàng là một ví dụ về dịch vụ tài chính.

Các dịch vụ tài chính


Dịch vụ tài chính là dịch vụ cho phép người tiêu dùng và doanh nghiệp có được hàng hóa tài chính. Một ví dụ đơn giản là dịch vụ tài chính do nhà cung cấp hệ thống thanh toán cung cấp khi họ chấp nhận và chuyển tiền giữa người trả và người nhận. Điều này bao gồm các tài khoản được thanh toán qua séc, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ và chuyển tiền điện tử.


Lĩnh vực dịch vụ tài chính là một trong những phân khúc quan trọng nhất của nền kinh tế. Nó giúp thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia, cung cấp dòng vốn và thanh khoản tự do trên thị trường.


Lĩnh vực dịch vụ tài chính bao gồm nhiều công ty tài chính, bao gồm ngân hàng, nhà đầu tư, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, người cho vay, dịch vụ kế toán và môi giới bất động sản.


Khi lĩnh vực này và nền kinh tế của một quốc gia mạnh mẽ, niềm tin của người tiêu dùng và sức mua tăng lên. Khi lĩnh vực dịch vụ tài chính thất bại, nó có thể kéo nền kinh tế đi xuống và dẫn đến suy thoái.


Hoạt động tài chính là gì?


Các hoạt động tài chính là các sáng kiến ​​và giao dịch mà các doanh nghiệp, chính phủ và cá nhân thực hiện khi họ tìm cách đạt được các mục tiêu kinh tế của mình.


Chúng là những hoạt động liên quan đến dòng tiền vào hoặc ra. Ví dụ bao gồm mua và bán sản phẩm (hoặc tài sản), phát hành cổ phiếu, bắt đầu cho vay và duy trì tài khoản.


Khi một công ty bán cổ phiếu và trả nợ, công ty đó đang tham gia vào các hoạt động tài chính. Tương tự như vậy, các cá nhân và chính phủ tham gia vào các hoạt động tài chính khi họ vay tiền và đánh thuế, những mục tiêu tiền tệ cụ thể hơn nữa.


Tài chính là gì?

Thuật ngữ "tài chính" đề cập đến các hoạt động tài chính hỗ trợ cuộc sống của các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Một số hoạt động đó bao gồm ngân hàng, vay mượn, tiết kiệm và đầu tư. Tài chính cũng đề cập đến việc nghiên cứu tiền và các công cụ tài chính là một phần của hệ thống tài chính của một quốc gia.


Ngành dịch vụ tài chính có quan trọng không?

Đúng. Các công ty cung cấp dịch vụ tài chính luôn đóng vai trò quan trọng vì họ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và doanh nghiệp giao dịch liên quan đến tiền.


Ngành dịch vụ tài chính cũng rất quan trọng vì vai trò của nó đối với sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia. Từ quan điểm toàn cầu, ngành dịch vụ tài chính dự kiến ​​sẽ chiếm khoảng 24% nền kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2021.


Tài chính cá nhân là gì?

Tài chính cá nhân liên quan đến việc lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các hoạt động tài chính có tác động đến các cá nhân. Những hoạt động này có thể bao gồm kiếm thu nhập, tiêu tiền, tiết kiệm và đầu tư, và vay mượn.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vnbottom of page