top of page

WEBINARS​ 

Chém gió hay là nói chuyện tri thức, Finverse để khán giả đánh giá

Live trên YouTube và TikTok

Tập 6: WTFTW

​Noel năm nay đầu tư vào đâu để nhận quà?

Hội thảo sẽ bắt đầu trong

Days

Hours

Minutes

Seconds

Vào thứ 7, ngày 1 tháng 12, lúc 20:30

BUỔI ZOOM ĐÃ QUA

Những buổi zoom gần nhất, góp ý nhé, đừng ném đá.

ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ

17

Thg 11

Tập 5 WTFTW

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ CUỐI THÁNG 10

28

​Thg 10

Tập 4 WTFTW

Thời điểm này có nên ĐẦU TƯ?

15

Thg 8

Tập 1 WTFTW

bottom of page