top of page

WEBINARS​ 

Chém gió hay là nói chuyện tri thức, Finverse để khán giả đánh giá

Live trên YouTube và TikTok

Tập 13: WTFTW

Có gì thú vị mới tại thị trường tài chính? 

Hội thảo sẽ bắt đầu trong

Days

Hours

Minutes

Seconds

Vào thứ 7, ngày 13 tháng 4, lúc 20:00

BUỔI ZOOM ĐÃ QUA

Những buổi zoom gần nhất, góp ý nhé, đừng ném đá.

bottom of page