top of page

TẢI EBOOK

Các Ebook giúp bạn quyết định không hay có nên học về chứng khoán.

kien_thuc_co_ban.png

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 • ​Chúng ta có thể đầu tư vào đâu?

 • Nhà đầu tư nên cân nhắc điều gì?

 • ​Tại sao mọi người đầu tư?

 • ​Giải thích cơ bản

 • ​Tổng số trang: 17

ngoai_hoi_cho_nguoi_moi.png

FOREX (NGOẠI HỐI) CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • ​Forex là gì?

 • Kiến thức cơ bản về cách giao dịch Forex

 • ​Tại sao mọi người thích Forex?

 • ​Làm thế nào để kiếm lợi nhuận?

 • Tổng số trang: 42

chi_so_cho_nguoi_moi.png

CHỈ SỐ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Chỉ số là gì?

 • Kiến thức cơ bản về cách giao dịch chỉ số

 • Sự khác biệt giữa chỉ số và cổ phiếu là gì?

 • Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch chỉ số

 • Tổng số trang: 15

chung_khoan_cho_nguoi_moi.png

CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • ​Chứng khoán là gì?

 • Kiến thức cơ bản giao dịch chứng khoán

 • ​Sàn giao dịch chứng khoán là gì?

 • ​Cách kiếm lợi nhuận từ cổ phiếu

 • Tổng số trang: 11

hang_hoa_cho_nguoi_moi.png

HÀNG HÓA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Hàng hoá là gì?

 • Kiến ​​thức cơ bản về giao dịch hàng hóa

 • Tìm hiểu các loại hàng hoá

 • Tổng số trang: 14​

original-logo (2).png
bottom of page