top of page

UBCKNN, VNX, HoSE, HNX, VSD sẽ làm việc bù vào thứ 7, ngày 4/5/2024, NĐT chứng khoán có được giao dịch bù?Phương án hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (4/5/2024) theo Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính Phủ.

Căn cứ Công văn số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024; Công văn số 2780/UBCK-PTTT ngày 13/5/2022 về việc công bố lịch nghỉ giao dịch thị trường công cụ nợ năm 2024, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) đã ra thông báo về lịch nghỉ cho kỳ nghỉ lễ sắp tới.


Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện nghỉ hoán đổi theo Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính Phủ.


Cụ thể, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ từ thứ Bảy, ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 1/5/2024 và làm việc bù vào ngày thứ Bảy, ngày 4/5/2024.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức về việc nhà đầu tư chứng khoán có được giao dịch bù vào thứ 7, ngày 4/5/2024 hay không. Các công ty chứng khoán cũng chưa có thông báo về lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 và ngày làm việc trở lại.


Cafef


Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page