top of page

Làm rõ thông tin Quảng Ngãi có hơn 100 dự án bất động sản không đấu thầu, đấu giá

Ông Nguyễn Đức Trung, quyền giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi, bác thông tin Quảng Ngãi có hơn 100 dự án bất động sản giao đất mà không đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư.


Sáng 29-3, Tuổi Trẻ Online có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Trung - quyền giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Quảng Ngãi - về việc tỉnh này có hơn 100 dự án bất động sản giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư.


Chỉ có 39 dự án bất động sản không đấu thầu, đấu giá


* Thưa ông, trong hội thảo góp ý liên quan đến Luật Đất đai, ông Đỗ Sáu - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi - nói tỉnh có hơn 100 dự án bất động sản lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu thầu, đấu giá, cụ thể là dự án nào?


- Tôi đã đọc bài báo Tuổi Trẻ Online đăng và rất bất ngờ trước phát biểu tại "Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi" diễn ra tại Bình Định hôm 28-3, rằng Quảng Ngãi có hơn 100 dự án bất động sản đã giao đất nhưng không thông qua đấu thầu, đấu giá. Tôi chắc chắn thông tin trên không đúng.


* Ông có thể công khai số liệu các dự án tại Quảng Ngãi?

- Quảng Ngãi hoàn toàn công khai để tháo gỡ. Quảng Ngãi có 114 khu dân cư, khu đô thị. Trong đó, 53 dự án đã giao đất, 61 dự án chưa giao đất.


Hiện tại có 2 dự án nhà đầu tư đã tự nguyện chấm dứt hoạt động và Nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất, 1 dự án chỉ giao đất thương mại dịch vụ, chưa giao đất khu dân cư.


Qua rà soát Quảng Ngãi có 39 dự án khu đô thị giao đất sau ngày 1-7-2014, không thông qua đấu thầu, đấu giá.


* Vì sao 39 dự án này không đấu thầu, đấu giá, thưa ông?


- Vấn đề này tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo giải trình cũng như cung cấp thông tin hồ sơ, tài liệu cho đoàn Thanh tra Chính phủ.


Hầu hết các dự án này được giao đất trong giai đoạn 2016 - 2020. Nguyên nhân ban hành quyết định chủ trương đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu do các quy định của pháp luật liên quan chưa thống nhất, chưa đủ rõ nên việc hiểu và áp dụng pháp luật gặp vướng mắc.


Bất cập không chỉ riêng Quảng Ngãi gặp phải


* Ông có thể nói những bất cấp dẫn đến không đấu thầu, đấu giá?


- Đây là bất cập vận dụng luật không chỉ của Quảng Ngãi mà rất nhiều tỉnh gặp phải. 


Đơn cử, như việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở theo quy định của điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 được thực hiện thông qua 3 hình thức, gồm: Đấu giá quyền sử dụng đất; Đấu thầu dự án có sử dụng đất; Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại điều 21 và điều 23 của Luật Nhà ở, có quyền sử dụng.Còn điều 18, nghị định 99/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, nêu khu đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng thì đấu giá lựa chọn nhà thầu; đối với khu vực chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng thì đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, nếu nhiều nhà đầu tư đăng ký đấu.


Nhưng nghị định cũng ghi trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia thì chỉ định.


Qua rà soát, 39 dự án tại Quảng Ngãi giao đất không qua đấu thầu, đấu giá đều chưa giải phóng mặt bằng.


Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu cũng chưa có tiêu chí xác định khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư.


Những bất cập, chồng chéo dẫn đến lựa chọn nhà đầu tư dự án bất động sản mà không thực hiện đấu thầu, đấu giá.Theo Tuoitre


Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page