top of page

Cổ đông mừng hụt với thông tin FLC được giao dịch trở lại

Đã cập nhật: 2 thg 6, 2023


Cổ phiếu FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch theo quyết định số 79/QĐ-SGDHN ngày 24/2.


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa làm rõ thông tin về trạng thái chứng khoán cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC. Theo đó, ngày 22/5, HNX đã ban hành quyết định số 473/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC từ ngày 25/5, lý do được HNX đưa ra là tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.


Đồng thời, HNX cho biết cổ phiếu FLC vẫn đang bị đình chỉ giao dịch theo quyết định số 79/QĐ-SGDHN ngày 24/2 của HNX. Do đó, cổ phiếu FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.


Trước đó, cuối tháng 2, HNX đã có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC trên thị trường UPCoM, với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 3/3, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 3.500 đồng/cp.


Tuy nhiên, cổ phiếu FLC ngay sau đó HNX đưa vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 3/3 với lý do Tập đoàn FLC là công ty bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải huỷ bỏ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.Theo VietnambizTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page