top of page

Chính thức trình Quốc hội để ba luật về bất động sản có hiệu lực sớm hơn 5 tháng

Việc triển khai nhanh chóng Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sẽ giải quyết các bất cập, bao gồm định giá đất, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh...


Chiều 19/6 Chính phủ đã chính thức trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (một luật sửa 4 luật).

Tại tờ trình, Chính phủ đề xuất cho phép 3 luật liên quan tới thị trường bất động sản, là Luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024, sớm 5 tháng so với thời điểm đã được Quốc hội quyết định.


RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG NHỮNG VƯỚNG MẮC


Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa 15 thông qua đã thể chế hóa nhiều chính sách, chỉ thị mới của Đảng và Nhà nước. Những bất cập, bất cập được nêu trong quá trình rà soát thực hiện và tổng hợp, đánh giá, thí điểm nhiều quy định có tính đổi mới, mang tính cách mạng từ thực tiễn và xã hội phổ biến được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.


Bộ trưởng cho biết, trong tổng số 260 điều của luật đất đai, có 97 điều được giao cho Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.


Đối với những nội dung chưa quy định chi tiết sẽ có hiệu lực ngay khi thực hiện, đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất như: chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mặt nước; chính sách đất đai đối với người dân tộc thiểu số; Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam; quy định về mở rộng ranh giới và đối tượng được hưởng lợi từ việc chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; Người sử dụng đất được bán tài sản đất, quyền thuê đất theo hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; Sử dụng kết hợp đa năng; Đẩy mạnh phân cấp, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu trung gian trong quản lý và sử dụng đất đai, giảm chi phí tuân thủ trong tiếp cận đất đai...


Liên quan đến pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản, theo Bộ trưởng, có nhiều đổi mới cực kỳ quan trọng trong công tác quản lý, lành mạnh thị trường bất động sản, việc phát triển nhà ở (phân khúc), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân khi tham gia. thị trường bất động sản, đặc biệt là các quy định về chính sách nhà ở cho người có công, người thu nhập thấp, nhà ở công cộng...; Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, vận hành nhà chung cư.


Ông Khánh cho biết, trong tổng số 198 điều của Luật Nhà ở, chỉ có 52 điều được giao cho Chính phủ, Thủ tướng, HĐND hoặc UBND tỉnh quy định chi tiết. Luật Hoạt động bất động sản có 83 điều, trong đó có 21 điều giao Chính phủ và Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.


Như vậy, nhiều chính sách pháp luật nhà ở, luật bất động sản có thể được thực hiện ngay mà không cần hướng dẫn chi tiết như: chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại. dự án xây dựng chung cư, nhà ở xã hội; đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội..., ông Khánh tuyên bố.


Đối với Luật các tổ chức tín dụng, có 2 khoản (khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, bảo đảm hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Bất động sản có hiệu lực thi hành. .


Vì vậy, khi thời điểm Luật Bất động sản có hiệu lực thay đổi thì cần thay đổi hiệu lực của khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó quy định hiệu lực của khoản 3 Điều 200 và khoản 15. Điều 210 của Luật này bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật và bảo đảm chặt chẽ khi nhận bảo lãnh của tổ chức tín dụng.


Liên quan đến quy định chuyển tiếp tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá tác động của các vấn đề có thể phát sinh. các nội dung liên quan trực tiếp, trong đó có tác động đến doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất và nội dung chuyển tiếp tại 3 luật;


Đồng thời đã có phương án phù hợp thể chế hóa trong Luật để không gây khó khăn, vướng mắc cho công tác quản lý đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản, đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ về đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản đã được quy định.


ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT


Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, việc triển khai Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản là phù hợp với chủ trương của Đảng, nguyên nhân là do khắc phục những tồn tại, nhất là trong công tác định giá đất, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư. từ tình trạng công chức sợ trách nhiệm, trốn tránh, không dám làm những gì đại biểu Quốc hội phát biểu tại Quốc hội;


Nó cũng tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có dự án đầu tư công và các dự án bất động sản khác, dự án nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội được tạo ra. tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện quyền sử dụng đất và bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu đất bị thu hồi.


Thông tin về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Bất động sản, Bộ trưởng cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động ban hành kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức. các địa phương để xây dựng các văn bản chi tiết trong thời gian tới. các văn bản thực hiện.


Các văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đã được chuẩn bị theo đúng trình tự quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã tiếp thu ý kiến ​​của Chính phủ. và các chủ thể có liên quan. Bộ Tư pháp thẩm định, các bộ tiếp thu, giải thích ý kiến ​​của các thành viên Chính phủ và báo cáo Chính phủ đủ điều kiện ký ban hành.


Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tổ chức nhiều buổi gặp mặt trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học và các chủ thể liên quan để hoàn thiện, hoàn thiện, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi. trên thực tế bảo đảm đầy đủ các quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Chính phủ khẳng định các văn bản quy phạm pháp luật chi tiết trong các văn bản này đã được soạn thảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2024 khi Quốc hội thông qua dự thảo luật này.


Về các văn bản giao HĐND, UBND tỉnh ban hành, các địa phương tập trung, đẩy nhanh xây dựng các văn bản hướng dẫn pháp luật đất đai, luật nhà ở, luật bất động sản, các bộ phải kiểm tra, cho ý kiến ​​và ban hành càng nhanh càng tốt.

càng tốt. từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Vì vậy, ông Khánh cho rằng có đủ cơ sở để các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật được công bố nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Bất động sản khi các luật này có hiệu lực. có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024.Team Finverse Global 


Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page