top of page

VNDirect theo đuổi mua lại chuỗi ẩm thực, trong đó có King BBQ và ThaiExpress, để mở rộng danh mục đầu tư

VNDirect đang có kế hoạch mua cổ phần của một công ty điều hành chuỗi chuỗi ẩm thực nổi tiếng bao gồm King BBQ, ThaiExpress và Seoul Garden.


Theo HoSE, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect sẽ mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Goldsun và sau khi mua lại thành công, công ty sẽ trở thành công ty liên kết của VNDirect.


Thông tin chi tiết về giao dịch liên quan đến số lượng cổ phiếu được mua và giá cả vẫn chưa được tiết lộ.


Công ty Cổ phần Thực phẩm Goldsun (Goldsun Food) được chuyển đổi từ Redsun-ITI và hiện đang vận hành các chuỗi thực phẩm bao gồm Capricciosa, Tasaki BBQ, Meiwei và Khao Lao.


Đến cuối năm 2023, VNDirect chỉ có một công ty trực thuộc là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với tỷ lệ sở hữu 20%. Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2024, khoản đầu tư trị giá 836 tỷ đồng.


Cuối quý 1/2024, tổng tài sản của VNDirect ở mức 41,3 nghìn tỷ đồng - không đổi so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương ghi nhận 3,36 nghìn tỷ đồng, giảm 31%, trong khi tiền gửi có kỳ hạn gần 7,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5%.


Dư nợ cho vay hoạt động ký quỹ tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 9,93 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Công ty không còn ghi nhận tạm ứng doanh thu (đầu năm là 374 tỷ đồng).


Số dư cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết của công ty được ghi nhận là 1,53 nghìn tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty còn có hơn 1,1 nghìn tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ quỹ.


Trong quý I, công ty chứng khoán đạt doanh thu hoạt động 1,39 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 617 tỷ đồng, gấp 4,4 lần so với quý 1 năm 2023. Tuy nhiên, so với quý 4 năm 2023, doanh thu và lợi nhuận của VNDirect đều giảm.


Mai Thảo Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page