top of page

Tình trạng miễn thuế GTGT gây trở ngại nhiều hơn là giúp đỡ


Công nhân đóng gói phân bón tại một nhà máy ở tỉnh Phú Thọ. Phân bón được phân loại là mặt hàng được miễn thuế GTGT theo luật.
Công nhân đóng gói phân bón tại một nhà máy ở tỉnh Phú Thọ. Phân bón được phân loại là mặt hàng được miễn thuế GTGT theo luật.

Tình trạng miễn thuế VAT là một trở ngại nhiều hơn là giúp ích cho các nhà sản xuất trong nước vì nó đặt họ vào thế bất lợi về chi phí so với các đối thủ nước ngoài.


Đó là nhận định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đang được sửa đổi mới đây.


VCCI cho biết theo luật, một số loại hàng hóa và dịch vụ đã được miễn thuế GTGT, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến, phân bón, thức ăn chăn nuôi và thiết bị nông nghiệp. Tình trạng này đã giúp các nhà sản xuất trong nước tiết kiệm được một khoản lợi nhuận đáng kể cho thuế nhưng khiến họ không đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.


Trong khi đó, hàng nhập khẩu cùng chủng loại mặc dù đã được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại nước xuất xứ nhưng khi vào Việt Nam cũng được hưởng ưu đãi về thuế tương tự.


Do các khoản khấu trừ thuế GTGT đầu vào có thể lên tới từ 1% đến 8% giá sản phẩm, việc "tự do phát hành" đã làm nghiêng sân chơi một cách đáng kể theo hướng có lợi cho các nhà sản xuất nước ngoài.


“Nếu vấn đề không được giải quyết, khu vực sản xuất trong nước sẽ mất vị trí trước các đối thủ nước ngoài”, đại diện VCCI cho biết.


VCCI kêu gọi áp dụng thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nêu trên để bù đắp khoản khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà họ được hưởng ở quốc gia gốc. Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ mà Việt Nam không nhập khẩu, VCCI cho biết có thể duy trì tình trạng miễn thuế GTGT.


Năm phương án đánh thuế đã được đề xuất để tạo sân chơi bình đẳng. Tùy chọn đầu tiên liên quan đến thuế suất VAT giống hệt nhau là 5,0 phần trăm, tùy chọn thứ hai liên quan đến thuế suất VAT là 5,0 hoặc 0,0 phần trăm.


Ở phương án thứ ba, các mức thuế suất GTGT khác nhau sẽ được áp dụng cho các loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau.


Trong khi đó, lựa chọn thứ tư chia hàng hóa và dịch vụ thành hai nhóm. Một nhóm, được miễn thuế VAT theo luật, sẽ phải chịu thuế suất VAT là 5,0% trong khi nhóm còn lại tiếp tục bị đánh thuế ở mức 10%.


Ở phương án thứ năm, hàng hóa và dịch vụ sẽ chịu thuế suất thuế GTGT 5,0% và số tiền này sẽ được khấu trừ vào khoản khấu trừ thuế GTGT đầu vào.


VCCI đề nghị các nhà làm luật cân nhắc lựa chọn phương án thứ ba hoặc thứ tư khi xây dựng luật sửa đổi. Phòng cũng đánh giá cao nỗ lực của họ nhằm thu hẹp phạm vi hàng hóa và dịch vụ được miễn thuế GTGT trong một phiên bản dự thảo gần đây.


Đại diện VCCI cho biết, dự thảo này rất đúng và sẽ phục vụ tốt cho các nhà sản xuất trong nước.


Theo VietNamNews


Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Commentaires


bottom of page