top of page

Tiếp tục cắt giảm thuế, phí để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định giảm 35 loại phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, y tế, chứng thực công dân và thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Tiếp tục cắt giảm thuế, phí để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tiếp tục cắt giảm thuế, phí để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn phục hồi, phát triển nền kinh tế, năm nay Bộ Tài chính (MoF) tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí.


Theo thẩm quyền, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định giảm 35 loại phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, y tế, chứng thực công dân và thẩm định dự án đầu tư xây dựng.


Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay với số tiền được đề cập dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 700 tỷ đồng (29,2 triệu USD).


Thời gian qua, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy các nguồn lực, nâng cao khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cao nhất của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nhà nước. ngân sách năm nay đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công văn 990/CĐ -TTg ngày 21/10 về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện thu ngân sách nhà nước nhiệm vụ năm nay.


Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ động đề xuất các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí trong năm tới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời.


Ngoài ra, cần có những giải pháp quyết liệt để giúp thu ngân sách nhà nước năm nay vượt dự toán Quốc hội giao.


Bộ Tài chính đã đề xuất các giải pháp chính sách tài chính nhằm thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng trong nước.


Cụ thể, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp giảm thuế, phí, lệ phí cho năm tới như tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng và xem xét giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như đã áp dụng. năm.


Đồng thời, tiếp tục rà soát, giảm thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước; giảm thu một số loại phí, lệ phí.


Về thu ngân sách năm nay, Bộ cho biết, đến ngày 30/10, thu ngân sách đã đạt 85%, tương đương 1,36 triệu tỷ đồng.


Những tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, từ vấn đề hóa đơn điện tử đến xây dựng trung tâm dữ liệu thuế, cổng thông tin điện tử xuyên biên giới.


Theo VietNamNewsTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page