top of page

Thoái lui - Retracement: Định nghĩa, Sử dụng trong Đầu tư, Vs. đảo chiều


Thoái lui là gì?


Thoái lui là một thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng để xác định một sự thoái lui nhỏ hoặc thay đổi theo hướng của một công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc chỉ số. Sự thoái lui về bản chất là tạm thời và không cho thấy sự thay đổi trong xu hướng lớn hơn.


CHÌA KHÓA RÚT RA

  • Sự thoái lui là một sự rút lui nhỏ hoặc thay đổi theo hướng của một công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc chỉ số.

  • Thuật ngữ này được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để phân tích giá chứng khoán, đề cập đến sự thay đổi ngắn hạn của giá cổ phiếu so với xu hướng chung.

  • Khi một mức thoái lui kết thúc, sẽ có sự tiếp tục của xu hướng trước đó.

  • Sự thoái lui không giống như sự đảo chiều—với trường hợp thứ hai, giá của chứng khoán phải vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Hiểu về thoái lui


Sự thoái lui đề cập đến sự đảo ngược tạm thời của một xu hướng bao trùm trong giá cổ phiếu. Khác với đảo chiều , thoái lui là những giai đoạn chuyển động ngắn hạn ngược với một xu hướng , sau đó là sự quay trở lại xu hướng trước đó.


Biểu đồ dưới đây minh họa giá cổ phiếu của General Electric Co. Nó cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, có những điểm trên biểu đồ chỉ ra rằng giá đang tăng, đây sẽ được coi là mức thoái lui.


Bản thân một sự thoái lui không nói lên nhiều điều. Tuy nhiên, khi được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, nó có thể giúp nhà giao dịch xác định xem xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục hay liệu một sự đảo chiều đáng kể đang diễn ra.


Mức thoái lui nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác và không bao giờ được sử dụng một mình. Nếu không được sử dụng đúng cách, nó có thể khiến cho việc phân tích bị sai lệch.


Thoái lui so với đảo chiều


Điều cần thiết là xác định sự khác biệt giữa đảo ngược và thoái lui ngắn hạn. Sự thoái lui không dễ xác định vì nó có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với sự đảo chiều. Tệ hơn nữa là nếu một sự đảo chiều bị nhầm lẫn với một sự thoái lui.


Biểu đồ bên dưới cho thấy S&P 500 trong năm 2018 khi xu hướng tăng đáng kể diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10. Có ba mức thoái lui được xác định trên biểu đồ, mặc dù cũng có một loạt các mức thoái lui nhỏ hơn khi S&P 500 đang tăng lên mức cao kỷ lục.


Điều quan trọng nhất là các mức thoái lui không bao giờ vi phạm xu hướng tăng. Tuy nhiên, vào tháng 10, điều dường như là một sự thoái lui đã trở thành một sự đảo ngược sau khi chỉ số này cuối cùng đã giảm xuống dưới xu hướng tăng, dẫn đến sự sụt giảm mạnh.


Minh họa sự thoái lui và đảo chiều
Minh họa sự thoái lui và đảo chiều

Một lần nữa, điều quan trọng cần nhớ là mức thoái lui là mức giảm nhẹ hoặc ngắn hạn về giá của một cổ phiếu hoặc chỉ số. Điều quan trọng là cổ phiếu không vi phạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng cũng như không vi phạm xu hướng tăng hoặc giảm.


Nếu giá giảm xuống dưới hoặc tăng lên trên hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc vi phạm xu hướng tăng hoặc giảm, thì đó không còn được coi là thoái lui mà là đảo ngược.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page