top of page

Thị trường không hiệu quả/ Inefficient Markets là gì? Định nghĩa, hiệu ứng và ví dụ


Inefficient Markets, thị trường không hiệu quả
Inefficient Markets, thị trường không hiệu quả

Thị trường không hiệu quả/ Inefficient Markets là gì?


Theo lý thuyết kinh tế, một thị trường không hiệu quả hay Inefficient Markets là một thị trường trong đó giá của một tài sản không phản ánh chính xác giá trị thực của nó, điều này có thể xảy ra vì một số lý do.


Không hiệu quả thường dẫn đến tổn thất nặng nề. Trên thực tế, hầu hết các thị trường đều thể hiện một số mức độ không hiệu quả và trong trường hợp cực đoan, một thị trường không hiệu quả có thể là một ví dụ về sự thất bại của thị trường.


Giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH) cho rằng trong một thị trường hoạt động hiệu quả, giá tài sản luôn phản ánh chính xác giá trị thực của tài sản.


Ví dụ: tất cả các thông tin công khai về một cổ phiếu phải được phản ánh đầy đủ trong giá thị trường hiện tại của nó. Ngược lại, với một thị trường không hiệu quả, tất cả các thông tin công khai có sẵn không được phản ánh trong giá, cho thấy rằng có thể có những món hời hoặc giá có thể bị định giá quá cao.


CHÌA KHÓA RÚT RA


  • Một thị trường không hiệu quả là một thị trường không thành công trong việc kết hợp tất cả các thông tin có sẵn để phản ánh đúng mức giá hợp lý của một tài sản.

  • Sự thiếu hiệu quả của thị trường tồn tại do sự bất cân xứng về thông tin, chi phí giao dịch, tâm lý thị trường và cảm xúc của con người, trong số những lý do khác.

  • Kết quả là, một số tài sản có thể bị định giá quá cao hoặc quá thấp trên thị trường, tạo cơ hội cho lợi nhuận vượt mức.

  • Sự hiện diện của các thị trường kém hiệu quả trên thế giới phần nào làm suy yếu lý thuyết kinh tế, đặc biệt là giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH).

Hiểu thị trường không hiệu quả


Trước khi xem xét các thị trường không hiệu quả, trước tiên chúng ta phải trình bày lý thuyết kinh tế đề xuất một thị trường hiệu quả phải như thế nào. Giả thuyết thị trường hiệu quả, hay EMH, có ba dạng: yếu (weak form), nửa mạnh (semi-strong form) và mạnh (strong form).


Dạng yếu khẳng định rằng một thị trường hiệu quả phản ánh tất cả các thông tin lịch sử có sẵn công khai về cổ phiếu, bao gồm cả lợi nhuận trong quá khứ. Hình thức bán mạnh khẳng định rằng một thị trường hiệu quả phản ánh lịch sử cũng như thông tin công khai hiện tại.


Và, theo dạng mạnh, một thị trường hiệu quả phản ánh tất cả các thông tin hiện tại và lịch sử có sẵn công khai cũng như thông tin không công khai.


Những người ủng hộ EMH tin rằng mức độ hiệu quả cao của thị trường khiến việc vượt qua thị trường trở nên khó khăn. Do đó, hầu hết các nhà đầu tư sẽ được khuyên nên đầu tư vào các phương tiện được quản lý thụ động như quỹ chỉ số và quỹ hoán đổi danh mục (ETF), vốn không cố gắng đánh bại thị trường.


Mặt khác, những người hoài nghi EMH tin rằng các nhà đầu tư hiểu biết có thể vượt trội hơn thị trường và do đó các chiến lược được quản lý tích cực là lựa chọn tốt nhất.


Do đó, trong một thị trường không hiệu quả, một số nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận vượt trội trong khi những người khác có thể mất nhiều hơn dự kiến, do mức độ rủi ro của họ.


Nếu thị trường hoàn toàn hiệu quả, những cơ hội và mối đe dọa này sẽ không tồn tại trong bất kỳ khoảng thời gian hợp lý nào, vì giá thị trường sẽ nhanh chóng di chuyển để phù hợp với giá trị thực của chứng khoán khi nó thay đổi.


EMH có một số vấn đề trong thực tế. Đầu tiên, giả thuyết giả định rằng tất cả các nhà đầu tư nhận thức được tất cả các thông tin có sẵn theo cách chính xác như nhau.


Các phương pháp khác nhau để phân tích và định giá cổ phiếu đặt ra một số vấn đề về tính hợp lệ của EMH. Nếu một nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội thị trường bị định giá thấp trong khi một nhà đầu tư khác đánh giá một cổ phiếu dựa trên tiềm năng tăng trưởng của nó, thì hai nhà đầu tư này đã đi đến một đánh giá khác nhau về giá trị thị trường hợp lý của cổ phiếu.


Do đó, một lập luận chống lại EMH chỉ ra rằng, vì các nhà đầu tư định giá cổ phiếu khác nhau nên không thể xác định giá trị của một cổ phiếu trong một thị trường hiệu quả.


Trong khi nhiều thị trường tài chính có vẻ hiệu quả hợp lý, các sự kiện như sự sụp đổ trên toàn thị trường và bong bóng dotcom vào cuối những năm 90 dường như cho thấy một số loại thị trường kém hiệu quả.


Ví dụ: Quản lý danh mục đầu tư đang hoạt động


Nếu thị trường thực sự hiệu quả, thì không có hy vọng đánh bại thị trường với tư cách là một nhà đầu tư hoặc thương nhân. EMH tuyên bố rằng không một nhà đầu tư đơn lẻ nào có thể đạt được lợi nhuận cao hơn người khác với cùng số tiền đầu tư theo giả thuyết thị trường hiệu quả.


Vì cả hai đều có cùng thông tin nên chúng chỉ có thể đạt được lợi nhuận giống hệt nhau. Nhưng hãy xem xét phạm vi rộng lớn của lợi nhuận đầu tư mà toàn bộ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, v.v. đạt được.


Nếu không có nhà đầu tư nào có bất kỳ lợi thế rõ ràng nào so với người khác, thì liệu có một loạt lợi nhuận hàng năm trong ngành quỹ tương hỗ, từ thua lỗ đáng kể đến lợi nhuận 50% hoặc hơn không? Theo EMH, nếu một nhà đầu tư có lãi, điều đó có nghĩa là mọi nhà đầu tư đều có lãi. Nhưng điều này là xa sự thật.


Về phương tiện được quản lý thụ động so với phương tiện được quản lý tích cực, sự kém hiệu quả của thị trường tự bộc lộ. Ví dụ, cổ phiếu vốn hóa lớn được nắm giữ rộng rãi và theo sát. Thông tin mới về những cổ phiếu này ngay lập tức được phản ánh trong giá.


Ví dụ, tin tức về việc thu hồi sản phẩm của General Motors có thể ngay lập tức dẫn đến việc giảm giá cổ phiếu của GM. Tuy nhiên, ở những phần khác của thị trường, đặc biệt là vốn hóa nhỏ, một số công ty có thể không được nắm giữ rộng rãi và được theo dõi sát sao.


Tin tức, dù tốt hay xấu, có thể không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc lâu hơn. Sự kém hiệu quả này làm cho nhiều khả năng một nhà đầu tư sẽ có thể mua một cổ phiếu vốn hóa nhỏ với giá hời trước khi phần còn lại của thị trường nhận thức được và tiêu hóa thông tin mới.


Tương tự như vậy, phân tích kỹ thuật là một phong cách giao dịch hoàn toàn dựa trên khái niệm sử dụng dữ liệu trong quá khứ để dự đoán các biến động giá trong tương lai.


Phân tích kỹ thuật sử dụng các mẫu trong dữ liệu thị trường từ quá khứ để xác định xu hướng và đưa ra dự đoán cho tương lai. Do đó, EMH về mặt khái niệm trái ngược với phân tích kỹ thuật.


Những người ủng hộ EMH cũng tin rằng việc tìm kiếm các cổ phiếu bị định giá thấp hoặc dự đoán xu hướng trên thị trường thông qua phân tích cơ bản là vô nghĩa.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

コメント


bottom of page