top of page

Thị trường chứng khoán là gì, nó làm gì và nó hoạt động như thế nào?

Thị trường chứng khoán là gì?


Thuật ngữ thị trường chứng khoán dùng để chỉ một số sàn giao dịch trong đó cổ phiếu của các công ty đại chúng được mua và bán. Các hoạt động tài chính như vậy được thực hiện thông qua các sàn giao dịch chính thức và thông qua các thị trường phi tập trung (OTC) hoạt động theo một bộ quy định xác định.


Cả “thị trường chứng khoán” và “sàn giao dịch chứng khoán” thường được sử dụng thay thế cho nhau. Các thương nhân trên thị trường chứng khoán mua hoặc bán cổ phiếu trên một hoặc nhiều sàn giao dịch chứng khoán là một phần của thị trường chứng khoán tổng thể.


Các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu của Hoa Kỳ bao gồm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq.


Những ý chính


  • Thị trường chứng khoán là nơi người mua và người bán gặp nhau để trao đổi cổ phần vốn chủ sở hữu của các công ty đại chúng.

  • Thị trường chứng khoán là thành phần của nền kinh tế thị trường tự do vì chúng cho phép tiếp cận dân chủ hóa đối với giao dịch của nhà đầu tư và trao đổi vốn.

  • Thị trường chứng khoán tạo ra khả năng khám phá giá hiệu quả và giao dịch hiệu quả.

  • Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) và các cơ quan quản lý địa phương.

Tìm hiểu thị trường chứng khoán


Thị trường chứng khoán cho phép người mua và người bán chứng khoán gặp gỡ, tương tác và giao dịch. Các thị trường cho phép khám phá giá cổ phiếu của các tập đoàn và đóng vai trò như một phong vũ biểu cho toàn bộ nền kinh tế. Người mua và người bán được đảm bảo về mức giá hợp lý, mức độ thanh khoản cao và minh bạch khi những người tham gia thị trường cạnh tranh trên thị trường mở.


Thị trường chứng khoán đầu tiên là Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn bắt đầu trong một quán cà phê, nơi các thương nhân gặp nhau để trao đổi cổ phiếu vào năm 1773.


Sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ở Hoa Kỳ bắt đầu ở Philadelphia vào năm 1790.


Thỏa thuận Buttonwood, được đặt tên như vậy vì nó được ký kết dưới gốc cây thùa, đánh dấu sự khởi đầu của Phố Wall của New York vào năm 1792. Thỏa thuận này được ký bởi 24 nhà giao dịch và là tổ chức đầu tiên của Mỹ thuộc loại này giao dịch chứng khoán. Các thương nhân đã đổi tên liên doanh của họ thành Hội đồng Giao dịch và Chứng khoán New York vào năm 1817.


Thị trường chứng khoán là một môi trường được điều tiết và kiểm soát. Tại Hoa Kỳ, các cơ quan quản lý chính bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) và Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA).


Các thị trường chứng khoán sớm nhất đã phát hành và xử lý các chứng chỉ cổ phiếu vật lý dựa trên giấy. Ngày nay, thị trường chứng khoán hoạt động điện tử.


Cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán


Thị trường chứng khoán cung cấp một môi trường an toàn và được quản lý, nơi những người tham gia thị trường có thể tự tin giao dịch cổ phiếu và các công cụ tài chính đủ điều kiện khác với rủi ro hoạt động từ 0 đến thấp. Hoạt động theo các quy tắc được xác định như đã nêu của cơ quan quản lý, thị trường chứng khoán đóng vai trò là thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.Là một thị trường sơ cấp, thị trường chứng khoán cho phép các công ty phát hành và bán cổ phần lần đầu ra công chúng thông qua quá trình phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Hoạt động này giúp công ty huy động vốn cần thiết từ các nhà đầu tư.


Một công ty tự chia thành nhiều cổ phiếu và bán một số cổ phiếu đó ra công chúng với giá mỗi cổ phiếu.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, một công ty cần có một thị trường nơi những cổ phiếu này có thể được bán và điều này đạt được nhờ thị trường chứng khoán. Một công ty niêm yết cũng có thể chào bán cổ phiếu mới, bổ sung thông qua các đợt chào bán khác ở giai đoạn sau, chẳng hạn như thông qua các đợt phát hành quyền hoặc các đợt chào bán tiếp theo. Họ thậm chí có thể mua lại hoặc hủy niêm yết cổ phiếu của mình.


Các nhà đầu tư sẽ sở hữu cổ phiếu của công ty với kỳ vọng rằng giá trị cổ phiếu sẽ tăng lên hoặc họ sẽ nhận được khoản thanh toán cổ tức hoặc cả hai. Sàn giao dịch chứng khoán đóng vai trò là người hỗ trợ quá trình huy động vốn này và nhận phí dịch vụ từ công ty và các đối tác tài chính của công ty.


Sử dụng các sàn giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư cũng có thể mua và bán các chứng khoán mà họ đã sở hữu trên thị trường thứ cấp.


Thị trường chứng khoán hoặc sàn giao dịch duy trì nhiều chỉ báo cấp thị trường và theo ngành cụ thể, như chỉ số S&P (Standard & Poor's) 500 và chỉ số Nasdaq 100, cung cấp thước đo để theo dõi chuyển động của thị trường tổng thể.


Lưu ý: Sau khi IPO, sàn giao dịch chứng khoán đóng vai trò là nền tảng giao dịch để mua và bán các cổ phiếu đang lưu hành. Điều này tạo thành thị trường thứ cấp. Sàn giao dịch chứng khoán kiếm được một khoản phí cho mọi giao dịch diễn ra trên nền tảng của nó trong hoạt động của thị trường thứ cấp.

Các chức năng của thị trường chứng khoán là gì?


Thị trường chứng khoán bảo đảm tính minh bạch về giá, thanh khoản, phát hiện giá và xử lý công bằng trong hoạt động giao dịch.


Thị trường chứng khoán đảm bảo tất cả những người tham gia thị trường quan tâm đều có quyền truy cập dữ liệu cho tất cả các lệnh mua và bán, từ đó giúp định giá chứng khoán công bằng và minh bạch. Thị trường cũng đảm bảo khớp lệnh hiệu quả các lệnh mua và bán phù hợp.


Thị trường chứng khoán cần hỗ trợ phát hiện giá trong đó giá của bất kỳ cổ phiếu nào được xác định chung bởi tất cả người mua và người bán của nó. Những người đủ điều kiện và sẵn sàng giao dịch sẽ có quyền truy cập ngay lập tức để đặt lệnh và thị trường đảm bảo rằng các lệnh được thực hiện ở mức giá hợp lý.


Thương nhân trên thị trường chứng khoán bao gồm các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư, thương nhân, nhà đầu cơ và người bảo hiểm rủi ro. Một nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu và nắm giữ chúng trong thời gian dài, trong khi một nhà giao dịch có thể vào và thoát khỏi một vị trí trong vòng vài giây. Nhà tạo lập thị trường cung cấp thanh khoản cần thiết trên thị trường, trong khi người phòng ngừa rủi ro có thể giao dịch các công cụ phái sinh.


Thị trường chứng khoán được điều tiết như thế nào


Hầu hết các quốc gia đều có thị trường chứng khoán và mỗi quốc gia đều được quản lý bởi cơ quan quản lý tài chính địa phương hoặc cơ quan tiền tệ hoặc viện nghiên cứu. SEC là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.


SEC là một cơ quan liên bang hoạt động độc lập với chính phủ và không chịu áp lực chính trị. Nhiệm vụ của SEC được tuyên bố là “bảo vệ các nhà đầu tư, duy trì thị trường công bằng, trật tự và hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện hình thành vốn.”


Các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán được quy định và giao dịch của họ được giám sát bởi SEC. Ngoài ra, các sàn giao dịch đặt ra các yêu cầu nhất định như bắt buộc nộp báo cáo tài chính hàng quý kịp thời và báo cáo ngay lập tức về những phát triển có liên quan của công ty, để đảm bảo rằng tất cả những người tham gia thị trường đều được thông báo như nhau.


Việc không tuân thủ các quy định có thể dẫn đến đình chỉ giao dịch và các biện pháp kỷ luật khác.


Tầm quan trọng của thị trường chứng khoán là gì?


Thị trường chứng khoán là một thành phần của nền kinh tế thị trường tự do. Nó cho phép các công ty huy động tiền bằng cách chào bán cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các thành tựu tài chính của công ty, kiếm lợi nhuận thông qua tăng vốn và kiếm thu nhập thông qua cổ tức. Thị trường chứng khoán hoạt động như một nền tảng thông qua đó các khoản tiết kiệm và đầu tư của các cá nhân được chuyển một cách hiệu quả thành các cơ hội đầu tư hiệu quả và bổ sung vào quá trình hình thành vốn và tăng trưởng kinh tế của đất nước.


Hệ thống giao dịch thay thế là gì?


Các hệ thống giao dịch thay thế là địa điểm phù hợp với các giao dịch mua và bán lớn và không được quy định như các sàn giao dịch. Dark pool và nhiều sàn giao dịch tiền điện tử là các sàn giao dịch hoặc diễn đàn riêng tư để giao dịch chứng khoán và tiền tệ và hoạt động trong các nhóm riêng tư.


Ai giúp một nhà đầu tư giao dịch trên thị trường chứng khoán?


Các nhà môi giới chứng khoán đóng vai trò trung gian giữa các sàn giao dịch chứng khoán và các nhà đầu tư bằng cách mua và bán cổ phiếu và các nhà quản lý danh mục đầu tư là những chuyên gia đầu tư danh mục đầu tư hoặc bộ sưu tập chứng khoán cho khách hàng. Các ngân hàng đầu tư đại diện cho các công ty với nhiều năng lực khác nhau, chẳng hạn như các công ty tư nhân muốn niêm yết cổ phiếu ra công chúng thông qua IPO hoặc các công ty có liên quan đến việc mua bán và sáp nhập đang chờ xử lý.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vnComments


bottom of page