top of page

(Part 3) Sóng Elliott và mô hình 3 sóng điều chỉnh - Triangle pattern

Mô hình tam giác (Sóng Triangle)


Là mô hình sóng điều chỉnh với cấu trúc 3-3-3-3-3, thường gặp nhất ở sóng 4 của chuỗi 5 sóng đẩy, hoặc sóng B của chuỗi sóng điều chỉnh A-B-C.


Trong một số trường hợp thì Triangle là kết thúc của giai đoạn điều chỉnh (corrective phase) và điểm phá vỡ sẽ là bắt đầu cho một giai đoạn tăng trưởng mới.


Triangle được tạo bởi 5 sóng đi ngược với xu hướng ban đầu và trong trạng thái đi ngang. Tam giác này có thể là tam giác cân, tam giác tăng, tam giác giảm hoặc tam giác mở rộng.


Triangle pattern
Triangle pattern

Phân loại tam giác


Hình tam giác nằm ngang (Horizontal/Contracting triangle)


Mẫu hình này cũng được gọi là tam giác co lại (Contracting triangle). Như bạn có thể đoán từ tên của mẫu hình này, các đường của nó hướng về nhau. Mỗi sóng của tam giác này ngắn hơn sóng trước đó, điều đó có nghĩa là sóng (b) không phá vỡ điểm bắt đầu của sóng (a), sóng (c) không phá vỡ điểm bắt đầu của sóng (b) v.v.


Trên biểu đồ tiếp theo, bạn có thể thấy một tam giác ở vị trí của sóng thứ tư, vì vậy một đợt giảm năm sóng đã xảy ra ngay sau mẫu hình.


Tam giác ngang
Tam giác ngang

Tam giác rào chắn (Barrier Triangle)


Sự khác biệt duy nhất so với tam giác co lại là đường BD hoặc ACE nằm ngang. Đường còn lại hướng về một đường ngang, do đó, Tam giác rào cản là một biến thể của mô hình thu hẹp. Bạn có thể tìm thấy ví dụ về mô hình này trên biểu đồ bên dưới.


Tam giác rào chắn
Tam giác rào chắn

(Expanding Triangle) Tam giác mở rộng


Tam giác này là tam giác khó nhất. Đơn giản là không thể dự đoán được mô hình này ngay từ đầu, vì vậy chúng ta chỉ có thể đếm khi sóng E kết thúc. Cả hai đường của mô hình đều hướng theo hướng ngược nhau.

Running triangle


Đôi khi, sóng B của tam giác có thể dài hơn sóng A, nhưng tất cả các sóng khác đều nhỏ hơn sóng trước đó. Biểu đồ tiếp theo cho thấy một ví dụ về Running triangle ở vị trí của sóng thứ tư.


Như bạn có thể thấy, sóng ((e)) của mô hình không đạt đến phía trên của tam giác. Điều này xảy ra khá thường xuyên, vì vậy chúng ta nên luôn xem xét cấu trúc của sóng E để dự đoán kết thúc của nó.

Skewed Triangle


Nếu một xu hướng rất mạnh diễn ra, chúng ta có thể đối mặt với một Skewed Triangle, sóng D của nó dài hơn sóng B. Vì vậy. Đây là loại tam giác duy nhất có hướng hướng tới xu hướng chính.


Mẫu hình này rất hiếm và chúng ta nên đánh dấu nó là kịch bản khả thi cuối cùng. Biểu đồ sau đây biểu diễn một Tam giác lệch, đẩy giá lên cao hơn vào sóng thứ năm.UyênTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page