top of page

(Part 2) Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Ý nghĩa và cách tính

EPS được sử dụng như thế nào?


Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là một trong những số liệu quan trọng nhất được sử dụng khi xác định lợi nhuận của một công ty trên cơ sở tuyệt đối. Nó cũng là thành phần chính để tính tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E), trong đó E trong P/E đề cập đến EPS.


Bằng cách chia giá cổ phiếu của một công ty cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu, nhà đầu tư có thể thấy giá trị của cổ phiếu xét theo mức độ thị trường sẵn sàng trả cho mỗi đô la thu nhập.


EPS là một trong nhiều chỉ số bạn có thể sử dụng để chọn cổ phiếu. Nếu bạn quan tâm đến giao dịch hoặc đầu tư chứng khoán, bước tiếp theo là chọn một nhà môi giới phù hợp với phong cách đầu tư của bạn.


So sánh EPS về mặt tuyệt đối có thể không có nhiều ý nghĩa đối với nhà đầu tư vì cổ đông phổ thông không có quyền tiếp cận trực tiếp với thu nhập. Thay vào đó, các nhà đầu tư sẽ so sánh EPS với giá cổ phiếu để xác định giá trị thu nhập và cảm nhận của nhà đầu tư về sự tăng trưởng trong tương lai.


EPS cơ bản so với EPS pha loãng


Công thức trong bảng trên tính toán EPS cơ bản của từng công ty được chọn này. EPS cơ bản không tính đến tác động suy giảm của cổ phiếu do công ty phát hành.


Khi cơ cấu vốn của một công ty bao gồm các hạng mục như quyền chọn cổ phiếu, chứng quyền hoặc đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSU), những khoản đầu tư này - nếu được thực hiện - có thể làm tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.


Để minh họa rõ hơn tác động của chứng khoán bổ sung lên thu nhập trên mỗi cổ phiếu, các công ty cũng báo cáo EPS pha loãng , giả định rằng tất cả cổ phiếu có thể đang lưu hành đều đã được phát hành.


Ví dụ: giả sử tổng số cổ phiếu có thể được tạo và phát hành từ các công cụ chuyển đổi của Công ty C vào cuối năm tài chính là 23 triệu. Nếu cộng con số này vào tổng số cổ phiếu đang lưu hành thì bình quân gia quyền cổ phiếu đang lưu hành pha loãng sẽ là 541 triệu + 23 triệu = 564 triệu cổ phiếu. Do đó, EPS pha loãng của công ty là 1,67 tỷ USD / 0,564 triệu = 2,96 USD.


Đôi khi cần phải điều chỉnh tử số khi tính EPS pha loãng hoàn toàn. Ví dụ, đôi khi người cho vay sẽ cung cấp một khoản vay cho phép họ chuyển khoản nợ thành cổ phiếu theo những điều kiện nhất định.


Các cổ phiếu được tạo ra từ khoản nợ chuyển đổi phải được đưa vào mẫu số tính toán EPS pha loãng, nhưng nếu điều đó xảy ra thì công ty sẽ không phải trả lãi cho khoản nợ. Trong trường hợp này, công ty hoặc nhà phân tích sẽ cộng lại tiền lãi trả cho khoản nợ chuyển đổi vào tử số của phép tính EPS để kết quả không bị sai lệch.


EPS loại trừ các khoản mục đặc biệt


Thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể bị bóp méo, cả cố ý và vô ý, bởi một số yếu tố. Các nhà phân tích sử dụng các biến thể của công thức EPS cơ bản để tránh những cách phổ biến nhất khiến EPS có thể bị tăng cao.


Hãy tưởng tượng một công ty sở hữu hai nhà máy sản xuất màn hình điện thoại di động. Mảnh đất nơi một trong những nhà máy tọa lạc đã trở nên rất có giá trị khi những khu đất mới mọc lên xung quanh nó trong vài năm qua.


Đội ngũ quản lý của công ty quyết định bán nhà máy và xây dựng một nhà máy khác trên khu đất ít giá trị hơn. Giao dịch này tạo ra lợi nhuận bất ngờ cho công ty.


Mặc dù việc bán đất này đã tạo ra lợi nhuận thực sự cho công ty và các cổ đông nhưng nó được coi là một “vật phẩm bất thường” vì không có lý do gì để tin rằng công ty có thể lặp lại giao dịch đó trong tương lai. Các cổ đông có thể bị nhầm lẫn nếu số tiền thu được được đưa vào tử số của phương trình EPS, vì vậy nó bị loại trừ.


Lập luận tương tự có thể được đưa ra nếu một công ty có một khoản lỗ bất thường - có thể là nhà máy bị cháy rụi - điều này sẽ tạm thời làm giảm EPS và cần được loại trừ vì lý do tương tự.


EPS từ hoạt động liên tục


Một công ty bắt đầu năm mới với 500 cửa hàng và có EPS là $5,00. Tuy nhiên, giả sử công ty này đóng cửa 100 cửa hàng trong thời gian đó và kết thúc năm với 400 cửa hàng. Một nhà phân tích sẽ muốn biết EPS của 400 cửa hàng mà công ty dự định tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo là bao nhiêu.


Trong ví dụ này, điều đó có thể làm tăng EPS vì 100 cửa hàng đã đóng cửa có thể đang hoạt động thua lỗ. Bằng cách đánh giá EPS từ các hoạt động liên tục, nhà phân tích có thể so sánh hiệu suất trước đây với hiệu suất hiện tại tốt hơn.


EPS và vốn


Một khía cạnh quan trọng của EPS thường bị bỏ qua là vốn cần thiết để tạo ra thu nhập (thu nhập ròng) trong tính toán. Hai công ty có thể tạo ra cùng một EPS, nhưng một công ty có thể làm như vậy với ít tài sản ròng hơn; công ty đó sẽ hiệu quả hơn trong việc sử dụng vốn của mình để tạo ra thu nhập và, nếu tất cả các yếu tố khác đều như nhau, sẽ là một công ty "tốt hơn" về mặt hiệu quả.


Một thước đo có thể được sử dụng để xác định các công ty hoạt động hiệu quả hơn là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).


EPS và cổ tức


Mặc dù EPS được sử dụng rộng rãi như một cách để theo dõi hiệu quả hoạt động của công ty nhưng các cổ đông không có quyền truy cập trực tiếp vào những khoản lợi nhuận đó. Một phần thu nhập có thể được chia dưới dạng cổ tức, nhưng toàn bộ hoặc một phần EPS có thể được công ty giữ lại.


Các cổ đông, thông qua đại diện của họ trong ban giám đốc, sẽ phải thay đổi phần EPS được phân phối thông qua cổ tức để tiếp cận được nhiều lợi nhuận hơn.


EPS và Giá trên Thu nhập (P/E)


Việc so sánh tỷ lệ P/E trong một nhóm ngành có thể hữu ích, mặc dù theo những cách không ngờ tới. Mặc dù có vẻ như một cổ phiếu có giá cao hơn so với EPS của nó khi so sánh với các cổ phiếu cùng ngành có thể bị “định giá quá cao”, nhưng quy luật lại có xu hướng ngược lại.


Bất kể EPS lịch sử của nó như thế nào, các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một cổ phiếu nếu nó được kỳ vọng sẽ tăng trưởng hoặc vượt trội so với các công ty cùng ngành. Trong một thị trường giá lên , việc các cổ phiếu có tỷ lệ P/E cao nhất trong một chỉ số chứng khoán vượt trội hơn mức trung bình của các cổ phiếu khác trong chỉ số là điều bình thường.


EPS tốt là gì?


Điều gì được coi là EPS tốt sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như kết quả hoạt động gần đây của công ty, kết quả hoạt động của các đối thủ cạnh tranh và kỳ vọng của các nhà phân tích theo dõi cổ phiếu. Đôi khi, một công ty có thể báo cáo EPS ngày càng tăng, nhưng cổ phiếu có thể giảm giá nếu các nhà phân tích mong đợi một con số thậm chí còn cao hơn.


Tương tự như vậy, con số EPS giảm tuy nhiên có thể dẫn đến tăng giá nếu các nhà phân tích mong đợi một kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn. Điều quan trọng là luôn đánh giá EPS liên quan đến giá cổ phiếu của công ty, chẳng hạn như bằng cách xem xét P/E hoặc tỷ suất thu nhập của công ty.


Sự khác biệt giữa EPS cơ bản và EPS pha loãng là gì?


Các nhà phân tích đôi khi sẽ phân biệt giữa EPS cơ bản và EPS pha loãng. EPS cơ bản bao gồm thu nhập ròng của công ty chia cho số cổ phiếu đang lưu hành. Đây là con số được đưa tin phổ biến nhất trên các phương tiện truyền thông tài chính và cũng là định nghĩa đơn giản nhất về EPS.


Mặt khác, EPS pha loãng sẽ luôn bằng hoặc thấp hơn EPS cơ bản vì nó bao gồm định nghĩa mở rộng hơn về số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Cụ thể, nó bao gồm các cổ phiếu hiện không đang lưu hành nhưng có thể trở nên nổi bật nếu quyền chọn mua cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi khác được thực hiện.


Sự khác biệt giữa EPS và EPS điều chỉnh là gì?


EPS điều chỉnh là một loại tính toán EPS trong đó nhà phân tích thực hiện điều chỉnh tử số. Thông thường, điều này bao gồm việc thêm hoặc loại bỏ các thành phần thu nhập ròng được coi là không định kỳ.


Ví dụ: nếu thu nhập ròng của công ty tăng lên nhờ việc bán tòa nhà một lần, nhà phân tích có thể khấu trừ số tiền thu được từ việc bán đó, do đó làm giảm thu nhập ròng. Trong kịch bản đó, EPS điều chỉnh sẽ thấp hơn EPS cơ bản.


Một số hạn chế của EPS là gì?


Khi xem xét EPS để đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch, hãy lưu ý một số hạn chế có thể xảy ra. Ví dụ: một công ty có thể đánh lừa EPS của mình bằng cách mua lại cổ phiếu, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng số EPS với cùng mức thu nhập.


Những thay đổi trong chính sách kế toán để báo cáo thu nhập cũng có thể thay đổi EPS. EPS cũng không tính đến giá cổ phiếu, do đó có rất ít thông tin về việc cổ phiếu của công ty đang bị định giá quá cao hay bị định giá thấp.


Bạn tính EPS bằng Excel như thế nào?


Sau khi thu thập dữ liệu cần thiết, hãy nhập thu nhập ròng vào Excel, cổ tức ưu đãi và số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành vào ba ô liền kề, ví dụ từ B3 đến B5. Trong ô B6, nhập công thức "=B3-B4" để trừ cổ tức ưu đãi khỏi thu nhập ròng. Trong ô B7, nhập công thức "=B6/B5" để hiển thị tỷ lệ EPS.


Điểm mấu chốt


Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là thước đo lợi nhuận quan trọng được sử dụng để liên hệ giá cổ phiếu với thu nhập thực tế của công ty. Nói chung, EPS cao hơn thì tốt hơn nhưng người ta phải xem xét số lượng cổ phiếu đang lưu hành, khả năng pha loãng cổ phiếu và xu hướng thu nhập theo thời gian.


Nếu một công ty bỏ lỡ hoặc đánh bại kỳ vọng đồng thuận của các nhà phân tích về EPS, cổ phiếu của công ty đó có thể giảm hoặc tăng tương ứng.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page