top of page

(Part 2) Khối lượng cân bằng (OBV): Định nghĩa, công thức và cách sử dụng làm chỉ báo


OBV
OBV

Ví dụ về cách sử dụng OBV


Dưới đây là danh sách giá đóng cửa và khối lượng đóng cửa của một cổ phiếu giả định trong 10 ngày:


 1. Ngày thứ nhất: giá đóng cửa bằng 10 USD, khối lượng bằng 25.200 cổ phiếu

 2. Ngày thứ hai: giá đóng cửa bằng 10,15 USD, khối lượng bằng 30.000 cổ phiếu

 3. Ngày thứ ba: giá đóng cửa bằng 10,17 USD, khối lượng bằng 25.600 cổ phiếu

 4. Ngày thứ tư: giá đóng cửa bằng 10,13 USD, khối lượng bằng 32.000 cổ phiếu

 5. Ngày thứ năm: giá đóng cửa bằng 10,11 USD, khối lượng bằng 23.000 cổ phiếu

 6. Ngày thứ sáu: giá đóng cửa bằng 10,15 USD, khối lượng bằng 40.000 cổ phiếu

 7. Ngày thứ bảy: giá đóng cửa bằng 10,20 USD, khối lượng bằng 36.000 cổ phiếu

 8. Ngày thứ tám: giá đóng cửa bằng 10,20 USD, khối lượng bằng 20.500 cổ phiếu

 9. Ngày thứ chín: giá đóng cửa bằng 10,22 USD, khối lượng bằng 23.000 cổ phiếu

 10. Ngày 10: giá đóng cửa bằng 10,21 USD, khối lượng bằng 27.500 cổ phiếu


Có thể thấy, ngày thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy và thứ chín là những ngày tăng giá nên khối lượng giao dịch này được cộng vào OBV.


Ngày 4, 5 và 10 là những ngày giảm giá nên khối lượng giao dịch này sẽ được trừ vào OBV. Vào ngày thứ tám, OBV không có thay đổi nào do giá đóng cửa không thay đổi. Cho trước các ngày, OBV của mỗi ngày trong số 10 ngày là:


 1. Ngày thứ nhất OBV = 0

 2. Ngày thứ hai OBV = 0 + 30.000 = 30.000

 3. Ngày thứ ba OBV = 30.000 + 25.600 = 55.600

 4. Ngày thứ 4 OBV = 55.600 - 32.000 = 23.600

 5. Ngày thứ năm OBV = 23.600 - 23.000 = 600

 6. Ngày thứ sáu OBV = 600 + 40.000 = 40.600

 7. Ngày thứ bảy OBV = 40.600 + 36.000 = 76.600

 8. Ngày thứ tám OBV = 76.600

 9. Ngày thứ chín OBV = 76.600 + 23.000 = 99.600

 10. Ngày thứ 10 OBV = 99.600 - 27.500 = 72.100

OBV so với Tích lũy/Phân phối


Khối lượng cân bằng và đường tích lũy/phân phối giống nhau ở chỗ chúng đều là chỉ báo động lượng sử dụng khối lượng để dự đoán chuyển động của “tiền thông minh”.


Tuy nhiên, đây là nơi mà sự tương đồng kết thúc. Trong trường hợp khối lượng cân bằng, nó được tính bằng cách cộng khối lượng vào ngày tăng giá và trừ đi khối lượng vào ngày giảm giá.


Công thức được sử dụng để tạo đường tích lũy/phân phối (Acc/Dist) khá khác so với OBV được hiển thị ở trên. Công thức cho Acc/Dist, không quá phức tạp, là nó sử dụng vị trí của giá hiện tại so với phạm vi giao dịch gần đây của nó và nhân nó với khối lượng trong khoảng thời gian đó.


Hạn chế của OBV


Một hạn chế của OBV là nó là chỉ báo hàng đầu, nghĩa là nó có thể đưa ra dự đoán, nhưng nó có thể nói rất ít về những gì đã thực sự xảy ra xét về các tín hiệu mà nó tạo ra. Vì điều này, nó dễ tạo ra các tín hiệu sai.


Do đó nó có thể được cân bằng bởi các chỉ số trễ. Thêm một đường trung bình động vào OBV để tìm kiếm các điểm đột phá của đường OBV; bạn có thể xác nhận sự đột phá về giá nếu chỉ báo OBV tạo ra sự đột phá đồng thời.


Một lưu ý thận trọng khác khi sử dụng OBV là khối lượng tăng đột biến lớn trong một ngày có thể làm ảnh hưởng đến chỉ báo trong một thời gian.


Ví dụ: một thông báo thu nhập bất ngờ, việc được thêm hoặc xóa khỏi một chỉ mục hoặc các giao dịch khối tổ chức lớn có thể khiến chỉ báo tăng vọt hoặc giảm mạnh, nhưng mức tăng đột biến về khối lượng có thể không phải là dấu hiệu của một xu hướng.


Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là gì?

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) là lượng cổ phiếu trung bình được giao dịch mỗi ngày đối với một cổ phiếu nhất định. Nó có thể là một thước đo hữu ích vì khối lượng giao dịch cao hay thấp thu hút nhiều loại nhà giao dịch khác nhau.


Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng ADTV để đánh giá tính thanh khoản, phân tích sự biến động, tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro. ADTV có thể được sử dụng cùng với OBV và các chỉ số khác để đánh giá hoạt động của thị trường.


Sự khác biệt giữa Khối lượng cân bằng và Xu hướng giá khối lượng là gì?

Xu hướng Giá-Khối lượng (VPT) tương tự như khối lượng cân bằng ở chỗ nó đo khối lượng tích lũy và cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về dòng tiền của chứng khoán. Nhưng trong khi OBV xem xét khối lượng chỉ theo mức đóng cửa cao hơn hay thấp hơn, thì VPT lại xem xét khối lượng cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu . Điều này giúp xác định hướng giá của chứng khoán và mức độ thay đổi giá.


Khối lượng cân bằng đang dẫn đầu hay tụt hậu?

Khối lượng cân bằng là một chỉ báo hàng đầu: nó tạo ra các dự đoán nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về chính xác điều gì đã xảy ra hoặc tại sao. Điều này có thể dẫn đến những giải thích sai lầm. OBV nên được sử dụng cùng với các chỉ báo độ trễ để có hiệu quả tốt hơn.

Điểm mấu chốt


Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường dòng khối lượng dương và âm và phân tích hướng giao dịch. Nó hiển thị dưới dạng một dòng duy nhất có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về mục đích của người tham gia thị trường mà nhà đầu tư có thể sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch và xác định nơi mua hoặc bán tài sản.


Tuy nhiên, OBV không cung cấp thông tin cụ thể về tài sản tài chính, điều này có thể dẫn đến hiểu sai. Vì vậy, nhà giao dịch nên cân bằng OBV bằng cách sử dụng các chỉ báo trễ.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page