top of page

(Part 2) Growth Rates/ Tốc độ tăng trưởng: Công thức, Cách tính toán và Định nghĩa


Grow Ratws, tốc độ tăng trưởng
Grow Ratws, tốc độ tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng/ Growth Rates của ngành

Các ngành đặc thù cũng có tốc độ tăng trưởng (Growth Rates). Mỗi ngành có một số điểm chuẩn duy nhất cho tốc độ tăng trưởng mà dựa vào đó hiệu suất của nó được đo lường.


Chẳng hạn, các công ty có công nghệ tiên tiến nhất có nhiều khả năng có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao hơn so với một ngành trưởng thành như bán lẻ. Tốc độ tăng trưởng của ngành có thể được sử dụng như một điểm so sánh cho các công ty đang tìm cách đánh giá hiệu suất của họ so với các công ty cùng ngành. Việc sử dụng tốc độ tăng trưởng lịch sử là một trong những phương pháp đơn giản nhất để ước tính tốc độ tăng trưởng trong tương lai của một ngành. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cao trong lịch sử không phải lúc nào cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai, vì các điều kiện kinh tế và công nghiệp thay đổi liên tục và thường theo chu kỳ.


Ví dụ, ngành công nghiệp ô tô có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn trong thời kỳ mở rộng kinh tế, nhưng trong thời kỳ suy thoái, người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm hơn và không chi tiêu thu nhập khả dụng cho một chiếc ô tô mới. Ngoài tăng trưởng GDP, tăng trưởng doanh số bán lẻ là một tốc độ tăng trưởng quan trọng khác đối với một nền kinh tế vì nó có thể đại diện cho niềm tin của người tiêu dùng và thói quen chi tiêu của khách hàng.


Khi nền kinh tế đang hoạt động tốt và mọi người tự tin, họ sẽ tăng chi tiêu, điều này được phản ánh trong doanh số bán lẻ. Khi nền kinh tế suy thoái, mọi người giảm chi tiêu và doanh số bán lẻ giảm. Ví dụ: tăng trưởng doanh số bán lẻ trong quý hai (Q2) năm 2016 của Ireland đã được báo cáo vào tháng 7 năm 2016, cho thấy doanh số bán lẻ trong nước không thay đổi trong suốt quý.


Người ta tin rằng sự bất ổn chính trị trong nước, kết hợp với kết quả của cuộc bỏ phiếu Brexit vào tháng 6 năm 2016, đã khiến doanh số bán hàng của Ireland bị đình trệ.


Trong khi một số ngành, chẳng hạn như nông nghiệp và làm vườn, cho thấy sự tăng trưởng tích cực, thì các ngành khác trong lĩnh vực bán lẻ đã chống lại sự tăng trưởng đó. Thời trang và giày dép tăng trưởng âm trong quý.

Ví dụ về tốc độ tăng trưởng

Nói rằng chúng ta đang so sánh tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của hai quốc gia.

  • Quốc gia A là một nền kinh tế phát triển với dân số đông, có kỹ năng và trình độ công nghệ cao. Nó có GDP trong ba năm là:

  • năm 1: 1,20 nghìn tỷ USD

  • năm 2: 1,26 nghìn tỷ USD ( tăng trưởng từ năm 1 đến năm 2 = 6/120 = 5,0 % )

  • năm thứ 3: 1,29 nghìn tỷ USD ( tăng trưởng từ năm 2 đến năm 3 = 3/126 = 2,4% )

  • Quốc gia B là một nền kinh tế đang phát triển với dân số tăng nhanh, lao động phổ thông nhưng giá rẻ và trình độ công nghệ chỉ ở mức trung bình. GDP của nó trong cùng thời kỳ là:

  • năm 1: 20 tỷ USD

  • năm 2: 25 tỷ USD ( tăng trưởng từ năm 1 đến năm 2 = 50/200 = 25,0 % )0

  • năm 3: 35 tỷ USD ( tăng trưởng từ năm 2 đến năm 3 = 100/250 = 40,0 % )

Đầu tiên, chúng ta có thể nhìn vào tốc độ tăng trưởng hàng năm của mỗi quốc gia trong hai năm đầu tiên. Quốc gia A đang phát triển với tốc độ khiêm tốn đang giảm dần trong ba năm.


Quốc gia B đang phát triển nhanh chóng và với tốc độ ngày càng tăng. Điều này không có gì lạ đối với các nước lớn, trưởng thành và các nền kinh tế thị trường mới nổi. Nhưng cũng lưu ý rằng vào năm thứ 3, quy mô nền kinh tế của Quốc gia A vẫn lớn hơn nó hơn 36 lần.

Chúng tôi cũng có thể xem xét CAGR của hai quốc gia trong khoảng thời gian hai năm diễn ra giữa năm 1 và 3. Sau đó, chúng tôi nhận được:

  • CAGR A = (1,29/1,20) 1/2 - 1 = 3,68% mỗi năm

  • CAGR B = (35/20) 1/2 - 1 = 32,29% mỗi năm

Lưu ý rằng tốc độ CAGR hàng năm thấp hơn một chút so với mức trung bình số học của tốc độ tăng trưởng cá nhân trong hai năm.

Hạn chế của tỷ lệ tăng trưởng

Mặc dù tốc độ tăng trưởng rất quan trọng để hiểu mọi thứ thay đổi như thế nào theo thời gian, nhưng chúng có một số hạn chế quan trọng. Đầu tiên, tốc độ tăng trưởng chỉ xem xét sự thay đổi ròng giữa hai thời điểm, nhưng nó không nói gì về biến động giá hoặc biến động có thể xảy ra ở giữa. Chẳng hạn, nếu một số biến có giá trị là 10,00 hôm nay và 10,00 cũng như một năm kể từ bây giờ, thì tốc độ tăng trưởng bằng không.


Tuy nhiên, nó có thể biến động dữ dội—hoặc hoàn toàn không—trong suốt 12 tháng đó. Tốc độ tăng trưởng hàng năm, trong trường hợp này, không thể cho chúng ta biết bất cứ điều gì về điều đó. Tỷ lệ tăng trưởng cũng bỏ qua số lượng danh nghĩa liên quan. Chẳng hạn, thu nhập của Công ty A có thể tăng từ 100.000 đô la mỗi năm lên 150.000 đô la mỗi năm, tương ứng với mức tăng trưởng 50%, nhưng chỉ thay đổi 50.000 đô la.


Thu nhập của Công ty B lớn hơn nhiều có thể chỉ tăng ở mức, chẳng hạn như 5% một năm (thấp hơn 10 lần về tốc độ tăng trưởng) nhưng lên tới vài triệu đô la trong kho bạc của công ty. Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng rất khó so sánh giữa các ngành hoặc các biến số không giống nhau. Tỷ lệ tăng trưởng 5% đối với một công ty có thể tương đối tốt hoặc xấu tùy thuộc vào việc đó là một công ty khởi nghiệp công nghệ định hướng tăng trưởng so với một nhà sản xuất mặt hàng tiêu dùng lớn, lâu đời. Tương tự như vậy, tỷ lệ thất nghiệp giảm 4% không nhất thiết có tác động tương tự như GDP tăng 4%.

Làm thế nào để bạn tính tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP)?

Tốc độ tăng trưởng GDP, theo công thức trên, lấy chênh lệch giữa mức GDP hiện tại và trước đây rồi chia cho mức GDP trước đó. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực (GDP thực) sẽ tính đến tác động của lạm phát, thay thế GDP thực ở cả tử số và mẫu số, trong đó GDP thực = GDP / (1 + tỷ lệ lạm phát kể từ năm cơ sở).

Tốc độ tăng trưởng bình thường cho một công ty là gì?

Điều gì được coi là tốc độ tăng trưởng tốt đối với một công ty sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như ngành mà công ty đó đang hoạt động, công ty mới hay đã có uy tín lâu đời, quy mô của công ty và tình trạng chung của nền kinh tế. Nói chung, tốc độ tăng trưởng của một công ty phải vượt quá tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa cũng như tốc độ lạm phát. Các công ty mới hơn trong các ngành rủi ro hơn sẽ yêu cầu tốc độ tăng trưởng cao hơn để làm hài lòng các nhà đầu tư.

Tốc độ tăng trưởng tốt cho một công ty khởi nghiệp là gì?

Các công ty khởi nghiệp, đặc biệt là các công ty trong ngành công nghệ cao, dự kiến ​​sẽ phát triển khá nhanh. Đối với các công ty Y Combinator (một vườn ươm công nghệ nổi tiếng), tốc độ tăng trưởng tốt được coi là doanh thu từ 5% đến 7% mỗi tuần, trong khi tốc độ tăng trưởng vượt trội là 10% mỗi tuần.


Do đó, một công ty khởi nghiệp có thể tăng trưởng 150% trở lên trong vài tháng đầu tiên. Khi công ty trưởng thành, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm.

Làm thế nào để bạn tính tốc độ tăng trưởng trong Excel?

Vì các phép tính tốc độ tăng trưởng tuân theo một công thức khá đơn giản nên chúng có thể dễ dàng được đưa vào một chương trình bảng tính như Microsoft Excel để tăng tốc độ tính toán và loại bỏ khả năng mắc lỗi của con người. Bạn chỉ cần cung cấp các giá trị đầu, giá trị cuối và số khoảng thời gian (ví dụ: nếu sử dụng tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm [CAGR]).


Lưu ý rằng các phiên bản Excel mới hơn cũng có hàm tỷ lệ hoàn vốn (RoR) tích hợp sẵn có thể tính toán CAGR trong một bước, được gọi là [RRI]. Tuy nhiên, hàm RRI sử dụng ba đối số: số chu kỳ, giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc.

Làm thế nào để bạn tính toán tốc độ tăng dân số?

Giống như bất kỳ phép tính tốc độ tăng trưởng nào khác, tốc độ tăng trưởng dân số có thể được tính bằng cách lấy quy mô dân số hiện tại trừ đi quy mô dân số trước đó. Chia số tiền đó cho kích thước trước đó. Nhân số đó với 100 để có tỷ lệ phần trăm.

Điểm mấu chốt

Tốc độ tăng trưởng đo lường tốc độ tăng hoặc giảm của các biến số, cho thấy sự thay đổi ròng về giá trị trong một khoảng thời gian. Lần đầu tiên được áp dụng cho nghiên cứu về quần thể sinh học và bệnh tật, tốc độ tăng trưởng ngày nay là một yếu tố quan trọng đối với các nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý công ty, doanh nhân và nhà đầu tư.


Việc tính tốc độ tăng trưởng đơn giản đạt được bằng cách chia chênh lệch về giá trị quan sát được trong một khoảng thời gian nào đó (chẳng hạn như một năm) cho giá trị ban đầu.Theo Investopedia

Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page