top of page

(Part 1) Hướng dẫn phòng ngừa rủi ro (Hedging) cho người mới bắt đầu: Định nghĩa, ví dụ về Hedging


Phòng ngừa rủi ro hay Hedging là một phương pháp hữu ích mà mọi nhà đầu tư nên biết. Trong thị trường chứng khoán, phòng ngừa rủi ro là một cách để bảo vệ danh mục đầu tư - và việc bảo vệ thường cũng quan trọng như việc tăng giá danh mục đầu tư.


Phòng ngừa rủi ro thường được thảo luận rộng rãi hơn là nó được giải thích. Tuy nhiên, nó không phải là một thuật ngữ bí truyền. Ngay cả khi bạn là nhà đầu tư mới bắt đầu, việc tìm hiểu phòng ngừa rủi ro là gì và cách hoạt động của nó có thể có ích.


BÀI HỌC CHÍNH


  • Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược quản lý rủi ro được sử dụng để bù đắp tổn thất trong đầu tư bằng cách nắm giữ vị thế ngược lại trong một tài sản liên quan.

  • Việc giảm rủi ro do phòng ngừa rủi ro cũng thường dẫn đến giảm lợi nhuận tiềm năng.

  • Phòng ngừa rủi ro yêu cầu người ta phải trả tiền cho sự bảo vệ mà nó cung cấp, được gọi là phí bảo hiểm.

  • Các chiến lược phòng ngừa rủi ro thường liên quan đến các công cụ phái sinh, chẳng hạn như quyền chọn và hợp đồng tương lai.

Hedging là gì?


Cách tốt nhất để hiểu phòng ngừa rủi ro là coi nó như một hình thức bảo hiểm. Khi mọi người quyết định phòng ngừa rủi ro, họ đang tự bảo vệ mình trước tác động của một sự kiện tiêu cực đến tài chính của họ. Điều này không ngăn cản tất cả các sự kiện tiêu cực xảy ra. Tuy nhiên, nếu một sự kiện tiêu cực xảy ra và bạn được phòng ngừa đúng cách thì tác động của sự kiện đó sẽ giảm đi.


Trong thực tế, phòng ngừa rủi ro xảy ra ở hầu hết mọi nơi. Ví dụ: nếu bạn mua bảo hiểm cho chủ sở hữu nhà, bạn đang tự bảo vệ mình khỏi hỏa hoạn, đột nhập hoặc các thảm họa không lường trước khác.


Người quản lý danh mục đầu tư, nhà đầu tư cá nhân và tập đoàn sử dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro để giảm khả năng gặp phải các rủi ro khác nhau. Tuy nhiên, trên thị trường tài chính, phòng ngừa rủi ro không đơn giản như việc trả phí bảo hiểm hàng năm cho công ty bảo hiểm.


Phòng ngừa rủi ro đầu tư có nghĩa là sử dụng các công cụ tài chính hoặc chiến lược thị trường một cách có chiến lược để bù đắp rủi ro từ bất kỳ biến động giá bất lợi nào. Nói cách khác, các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro cho một khoản đầu tư bằng cách thực hiện giao dịch ở một khoản đầu tư khác.


Về mặt kỹ thuật, để phòng ngừa rủi ro đòi hỏi bạn phải thực hiện các giao dịch bù trừ bằng chứng khoán có mối tương quan âm. Tất nhiên, bạn vẫn phải trả tiền cho loại bảo hiểm này dưới hình thức này hay hình thức khác.


quyền chọn bán để bảo vệ khoản đầu tư của mình khỏi những động thái giảm giá lớn. Tuy nhiên, để mua một quyền chọn, bạn phải trả phí bảo hiểm của quyền chọn đó.


Do đó, việc giảm rủi ro luôn có nghĩa là giảm lợi nhuận tiềm năng. Vì vậy, phòng ngừa rủi ro phần lớn là một kỹ thuật nhằm giảm tổn thất tiềm ẩn (và không tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng).


Nếu khoản đầu tư mà bạn đang phòng ngừa kiếm được tiền thì bạn cũng thường giảm lợi nhuận tiềm năng của mình. Tuy nhiên, nếu khoản đầu tư thua lỗ và việc phòng ngừa rủi ro của bạn thành công, bạn sẽ giảm được khoản lỗ của mình.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Kommentare


bottom of page