top of page

(Part 1) 25 cổ phiếu hàng đầu trong S&P 500


S&P 500
S&P 500

S&P 500 bao gồm 500 công ty đã phát hành tổng cộng 503 cổ phiếu. Một số công ty, chẳng hạn như Alphabet, đã phát hành nhiều loại cổ phiếu. Top 10 cổ phiếu lớn nhất được liệt kê trên trang web chính thức của S&P Global. Một công ty thuộc S&P 500 phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể để được đưa vào danh sách thành phần trong chỉ số.


Tuy nhiên, S&P hiện không cung cấp tổng danh sách cổ phiếu nắm giữ, ít nhất là không miễn phí. Những người đăng ký đơn vị nghiên cứu của S&P, Capital IQ, có thể truy cập vào toàn bộ danh sách. Các công ty thuộc S&P 500 đại diện cho những công ty hàng đầu trong ngành của họ và là thước đo hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ.


BÀI HỌC CHÍNH

 • S&P 500 bao gồm một số công ty hàng đầu dẫn đầu trong các ngành của họ và đại diện cho thước đo của nền kinh tế Hoa Kỳ.

 • Các công ty phải đáp ứng các tiêu chí yêu cầu nhất định do nhà xuất bản chỉ số xác định trước khi được thêm vào S&P.

 • Chỉ số S&P 500 được tính theo trọng số vốn hóa thị trường, trong đó chỉ số này mang lại tỷ lệ phân bổ cao hơn cho các công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất.

 • Một cổ phiếu phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, bao gồm tổng vốn hóa thị trường là 14,5 tỷ USD, để được gia nhập S&P 500.

 • Các công ty có thể bị loại khỏi S&P 500 nếu họ đi chệch đáng kể so với các tiêu chuẩn này.


Tiêu chí đưa cổ phiếu vào S&P 500

S&P 500 được thành lập vào năm 1957 và là một trong những chỉ số thị trường chứng khoán được trích dẫn rộng rãi nhất. Cổ phiếu S&P 500 đại diện cho các công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Hoa Kỳ. S&P 500 tập trung vào lĩnh vực vốn hóa lớn của thị trường Hoa Kỳ.


Một công ty thuộc S&P 500 phải đáp ứng nhiều tiêu chí để được thêm vào chỉ mục, bao gồm:


 • Tổng vốn hóa thị trường ít nhất là 14,5 tỷ USD

 • Phải là công ty Mỹ

 • Tỷ lệ thanh khoản được điều chỉnh thả nổi (FALR) lớn hơn hoặc bằng 0,75

 • Tổng dương của bốn quý liên tiếp gần đây nhất của thu nhập kéo dài

 • Thu nhập dương trong quý gần đây nhất

 • Phải đáp ứng các yêu cầu thanh khoản nhất định

Các công ty có thể bị loại khỏi S&P 500 nếu họ đi chệch đáng kể so với các tiêu chuẩn này.


Tính toán S&P 500


S&P 500 là chỉ số tính trọng số vốn hóa thị trường thả nổi tự do. Vốn hóa thị trường thể hiện tổng giá trị thị trường bằng đô la của cổ phiếu vốn đang lưu hành của công ty. Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá cổ phiếu hiện tại của công ty.


Ví dụ: một công ty có 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành trong đó cổ phiếu của nó được bán với giá 100 USD/cổ phiếu sẽ có mức vốn hóa thị trường là 2 tỷ USD.


Kết quả là, cổ phiếu của một công ty càng có giá trị thì nó càng đóng góp nhiều vào lợi nhuận chung của S&P 500. Không có gì lạ khi 3/4 lợi nhuận của chỉ số chỉ liên quan đến 50 đến 75 cổ phiếu.


Do đó, việc thêm hoặc bớt các công ty nhỏ hơn khỏi chỉ số sẽ không có tác động đáng kể đến lợi nhuận chung của chỉ số; tuy nhiên, việc loại bỏ hoặc bổ sung dù chỉ một trong những cổ phiếu lớn nhất cũng có thể có tác động lớn.


Theo Investopedia


Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vnComments


bottom of page