top of page

Novaland muốn chào bán 2,9 tỷ cổ phiếu để huy động gần 30.000 tỷ đồng


Nếu kế hoạch phát hành thành công, Novaland sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.


CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) mới đây đã công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến sẽ thực hiện xin ý kiến từ ngày 10/3 đến hết ngày 21/3/2023.


Theo đó, Novaland bày tỏ mong muốn cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).


Cụ thể, HĐQT Novaland trình cổ đông phương án phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược.


Số tiền hơn 9.750 tỷ đồng thu được, Novaland dự kiến góp vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của tập đoàn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và khoản phải nộp nhà nước và bổ sung vốn lưu động.


Bên cạnh đó, Novaland dự kiến phát hành thêm 1,95 tỷ cổ phiếu với tỉ lệ phát hành 100% cho cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán cũng sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến công ty sẽ chào bán trong năm nay.


Số tiền thu được tối thiểu là 19.501 tỷ đồng sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.


Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.


Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn.

Đồng thời, Novaland cũng dự định trình lên phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành. Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt sẽ là người được quyền mua ESOP. Giá chào bán cũng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán đến hết năm 2024.


Trong trường hợp cả hai phương án phát hành đều được thông qua và hoàn tất thực hiện, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp khoảng 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ lên 48.700 tỷ đồng, trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.


Ngoài hàng loạt phương án chào bán, phát hành cổ phiếu, HĐQT cũng trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa).


Đồng thời, giao cho HĐQT triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của công ty để hoàn tất các nội dung nêu trên. Cổ đông cũng sẽ được lấy ý kiến về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện.


Về vấn đề nhân sự, Novaland đang lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua các đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thay vào đó, công ty sẽ bầu thêm 3 thành viên thay thế, trong đó có hai thành viên HĐQT độc lập.


Chốt phiên 10/3, cổ phiếu NVL đang tạm dừng ở vùng giá 10.650 đồng/cổ phiếuTheo NguoiduatinTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vnComentários


bottom of page