top of page

Những vấn đề chính trong quá trình định giá đất cần được giải quyết

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết trong cuộc họp Chính phủ hôm thứ Hai rằng định giá đất được cho là một nút thắt lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Dự án khu nhà ở dân cư mới đang được xây dựng tại tỉnh Bắc Giang.
Dự án khu nhà ở dân cư mới đang được xây dựng tại tỉnh Bắc Giang.

Phó Thủ tướng cho biết việc áp dụng không đúng phương pháp hoặc sử dụng số liệu chủ quan, không minh bạch, thiếu chính xác trong quá trình định giá dẫn đến định giá không chính xác, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, sự phức tạp của các phương pháp định giá và thiếu cơ sở dữ liệu giá đất toàn diện và đáng tin cậy trên thị trường cũng góp phần dẫn đến kết quả không thống nhất.


Ông cho biết Luật Đất đai sửa đổi sắp tới sẽ cung cấp khung pháp lý để thiết lập cơ sở dữ liệu giá đất và bản đồ giá trị đất đai cho cả nước.


Trong một báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE), hiện có 5 phương pháp khác nhau để định giá đất được các cơ quan Chính phủ sử dụng: so sánh trực tiếp, khấu trừ, thu nhập, thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Mục đích của các biện pháp trên là đưa giá sát với thị trường, giảm thiểu thất thoát cho ngân sách Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của chủ đất bị thu hồi đất.


Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, đã có những lo ngại về những thiếu sót và hạn chế của họ. Một số địa phương còn chưa chắc chắn trong việc áp dụng, ảnh hưởng đến tiến độ xác định giá đất. Một số phương pháp định giá đất chưa phù hợp với điều kiện thông tin thực tế của thị trường, tính minh bạch của quyền sử dụng đất còn thiếu, không phù hợp với công tác quản lý nhà nước về giá đất, nhất là khi chưa có cơ sở dữ liệu về giá đất đầy đủ.


Bộ cho biết đã đến lúc đất nước xem xét và sửa đổi các phương pháp định giá đất cũng như tạo ra các thủ tục mới. Ngoài ra, cần hướng dẫn chi tiết cho chính quyền địa phương để giúp họ thực hiện các phương pháp đó. Điều này đặc biệt quan trọng vì cách tiếp cận mới về định giá đất đặt chính quyền địa phương làm trung tâm với quyền tự chủ bổ sung và ủy quyền.


Cách tiếp cận mới cần hướng tới hạn chế tối đa các giả định, ý kiến chủ quan, đảm bảo tính thống nhất trong việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp này, cụ thể hóa nguồn thông tin cần thiết để áp dụng từng phương pháp và mở rộng các trường hợp được sử dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.


Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực kêu gọi Chính phủ nhanh chóng xây dựng bộ tiêu chí đối với các trường hợp cần bổ sung phương pháp định giá, trong đó xem xét khả năng thu thập dữ liệu và điều kiện của khu đất được định giá.


Về phương pháp thặng dư, ông cho rằng luật cần hướng dẫn chi tiết, cụ thể để xác định các giả định ban đầu, như lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai, dự báo chi phí phát sinh khi thực hiện dự án.


Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho biết, mỗi phương pháp có điều kiện áp dụng khác nhau nên phải có tiêu chí, hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể cho từng phương pháp.


Thông tin đất đai


Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập thông tin đất đai phải có phương pháp chặt chẽ, khoa học.


"Thu thập thông tin là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình định giá. Không có cơ sở dữ liệu thông tin phù hợp thì dùng phương pháp nào cũng không quan trọng", Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nói.


Ông cho biết một số lượng lớn các vi phạm trong quá trình này đã được thực hiện bởi các quan chức Chính phủ và các doanh nghiệp, thường là hạ giá trị đất đai xuống thấp hơn đáng kể so với mức thị trường của chúng.


Đại diện của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai trong số các thành phố lớn nhất của đất nước, và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam bày tỏ quan ngại về một số vấn đề liên quan đến khung pháp lý hiện hành, thủ tục và trách nhiệm và trách nhiệm của người định giá.


Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành làm rõ tiêu chí, điều kiện thu thập thông tin, dữ liệu đầu vào đối với từng khu đất, dự án cụ thể.


“Các tiêu chí thông tin đầu vào phải chuẩn hóa, minh bạch, công khai, đơn giản, khả thi để làm cơ sở áp dụng phương pháp định giá phù hợp”, ông nói.


Theo VietNamNewsTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page