top of page

Nguyên tắc (phân tích) cơ bản là gì? Các loại, tỷ lệ phân tích phổ biến và ví dụ


Phân tích cơ bản

Nguyên tắc cơ bản là gì?


Nguyên tắc cơ bản bao gồm thông tin định tính và định lượng cơ bản góp phần vào tình trạng tài chính hoặc kinh tế của một công ty, chứng khoán hoặc tiền tệ và định giá tài chính tiếp theo của chúng. Khi thông tin định tính bao gồm các yếu tố không thể đo lường trực tiếp, chẳng hạn như kinh nghiệm quản lý, phân tích định lượng (Quantitative Analysis) sử dụng toán học và thống kê để hiểu tài sản và dự đoán chuyển động của nó.Những ý chính

  • Nguyên tắc cơ bản cung cấp một phương pháp để thiết lập giá trị tài chính của một công ty, chứng khoán hoặc tiền tệ.

  • Bao gồm trong phân tích cơ bản là thông tin định tính và định lượng cơ bản góp phần vào tình trạng tài chính hoặc kinh tế của tài sản.

  • Nguyên tắc cơ bản về kinh tế vĩ mô bao gồm các chủ đề ảnh hưởng đến một nền kinh tế nói chung.

  • Các nguyên tắc cơ bản về kinh tế vi mô tập trung vào các hoạt động trong các phân khúc nhỏ hơn của nền kinh tế.

  • Đối với các doanh nghiệp, thông tin như lợi nhuận, doanh thu, tài sản, nợ và tiềm năng tăng trưởng được coi là nguyên tắc cơ bản.

Hiểu các nguyên tắc cơ bản


Trong kinh doanh và kinh tế, các nguyên tắc cơ bản đại diện cho các đặc điểm chính và dữ liệu tài chính cần thiết để xác định tính ổn định và sức khỏe của một tài sản. Dữ liệu này có thể bao gồm các yếu tố kinh tế vĩ mô hoặc quy mô lớn và kinh tế vi mô hoặc các yếu tố quy mô nhỏ để đặt giá trị cho chứng khoán hoặc doanh nghiệp.


Các nhà phân tích và nhà đầu tư kiểm tra các nguyên tắc cơ bản này để đưa ra ước tính về việc liệu tài sản cơ sở có được coi là một khoản đầu tư đáng giá hay không và liệu có sự định giá hợp lý trên thị trường hay không. Đối với các doanh nghiệp, thông tin như lợi nhuận, doanh thu, tài sản, nợ và tiềm năng tăng trưởng được coi là nguyên tắc cơ bản. Thông qua việc sử dụng phân tích cơ bản, bạn có thể tính toán các tỷ lệ tài chính của công ty để xác định tính khả thi của khoản đầu tư.


Mặc dù các nguyên tắc cơ bản thường được coi là yếu tố liên quan đến các doanh nghiệp hoặc chứng khoán cụ thể, nhưng các nền kinh tế quốc gia và tiền tệ của họ cũng có một tập hợp các nguyên tắc cơ bản có thể được phân tích. Ví dụ, lãi suất, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thặng dư/thâm hụt cán cân thương mại và mức độ lạm phát là một số yếu tố được coi là nền tảng của giá trị quốc gia.


Nguyên tắc cơ bản về kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô


Các nguyên tắc cơ bản về kinh tế vĩ mô là các chủ đề ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, bao gồm các số liệu thống kê về tỷ lệ thất nghiệp, cung và cầu, tăng trưởng và lạm phát, cũng như các cân nhắc về chính sách tiền tệ hoặc tài khóa và thương mại quốc tế. Các danh mục này có thể được áp dụng để phân tích toàn bộ nền kinh tế quy mô lớn hoặc có thể liên quan đến hoạt động kinh doanh riêng lẻ để tạo ra những thay đổi dựa trên ảnh hưởng kinh tế vĩ mô. Quy mô lớn, các nguyên tắc cơ bản về kinh tế vĩ mô cũng là một phần của phân tích từ trên xuống của các công ty riêng lẻ.


Các nguyên tắc cơ bản về kinh tế vi mô tập trung vào các hoạt động trong các phân khúc nhỏ hơn của nền kinh tế, chẳng hạn như một thị trường hoặc lĩnh vực cụ thể. Trọng tâm quy mô nhỏ này có thể bao gồm các vấn đề về cung và cầu trong phân khúc cụ thể, lao động và cả lý thuyết người tiêu dùng và doanh nghiệp. Lý thuyết người tiêu dùng điều tra cách mọi người chi tiêu trong giới hạn ngân sách cụ thể của họ. Lý thuyết về công ty nói rằng một doanh nghiệp tồn tại và đưa ra các quyết định để kiếm được lợi nhuận.


Nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh


Bằng cách xem xét tính kinh tế của một doanh nghiệp, bao gồm cả quản lý tổng thể và báo cáo tài chính, các nhà đầu tư đang xem xét các nguyên tắc cơ bản của công ty. Những điểm dữ liệu này không chỉ thể hiện sức khỏe của doanh nghiệp mà còn cho thấy khả năng tăng trưởng hơn nữa. Một công ty có ít nợ và đủ tiền mặt được coi là có nền tảng vững chắc.


Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ cho thấy rằng một doanh nghiệp có một khuôn khổ hoặc cấu trúc tài chính khả thi. Ngược lại, những người có nền tảng cơ bản yếu có thể gặp vấn đề trong lĩnh vực quản lý nghĩa vụ nợ, kiểm soát chi phí hoặc quản lý tổ chức tổng thể. Một doanh nghiệp có các nguyên tắc cơ bản vững chắc có nhiều khả năng sống sót qua các sự kiện bất lợi, chẳng hạn như suy thoái hoặc suy thoái kinh tế, hơn là một doanh nghiệp có các nguyên tắc cơ bản yếu hơn. Ngoài ra, sức mạnh có thể cho thấy ít rủi ro hơn nếu nhà đầu tư cân nhắc mua chứng khoán liên quan đến các doanh nghiệp được đề cập.


Phân tích cơ bản


Các nhà đầu tư và nhà phân tích tài chính quan tâm đến việc đánh giá các nguyên tắc cơ bản của một công ty để so sánh vị thế kinh tế của công ty đó với các công ty cùng ngành, với thị trường rộng lớn hơn hoặc với chính nó theo thời gian. Phân tích cơ bản liên quan đến việc đào sâu vào báo cáo tài chính của công ty để trích xuất lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng, rủi ro tương đối và để quyết định cuối cùng xem cổ phiếu của công ty đó có trên, dưới hoặc được định giá hợp lý trên thị trường hay không.


Thông thường, phân tích cơ bản liên quan đến việc tính toán và phân tích các tỷ lệ để so sánh giữa các quả táo. Một số tỷ lệ phân tích cơ bản phổ biến được liệt kê dưới đây.


  • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (DE) đo lường cách một công ty tài trợ cho các hoạt động của mình.

  • Tỷ lệ thanh toán nhanh đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.

  • Mức độ đòn bẩy tài chính (DFL) đo lường mức độ ổn định hoặc biến động của thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).

  • Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) so sánh khoản đầu tư với số tiền kiếm được.

  • Phân tích của DuPont xem xét lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng cách xem xét hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả hoạt động và đòn bẩy tài chính.

Phân tích cơ bản nên được thực hiện với cách tiếp cận tổng thể, sử dụng một số tỷ lệ và bao gồm phân tích từ dưới lên cũng như phân tích từ trên xuống để đưa ra kết luận và hành động cụ thể.


Ví dụ thế giới thực


Trong quý IV năm 2018, theo MarketWatch, lần đầu tiên kể từ năm 2010, các công ty công nghệ vốn hóa lớn Microsoft và Apple có mức vốn hóa thị trường tương tự nhau. Ví dụ: Microsoft đang giao dịch ở mức thu nhập gấp 45 lần trong khi Apple giao dịch ở mức thu nhập gấp 15 lần.


Ngoài ra, trong khi thu nhập của Microsoft được xác định dựa trên phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và doanh số bán phần mềm, thì của Apple vẫn chủ yếu phụ thuộc vào doanh số bán phần cứng. Cơ sở doanh thu của Apple gấp khoảng 2½ lần của Microsoft; thị trường toàn cầu cho các thiết bị của nó đã bão hòa hơn nhiều so với thị trường toàn cầu cho phần mềm của Microsoft.


Mặc dù cả hai công ty đều có mức vốn hóa thị trường tương tự nhau, nhưng chúng có những nguyên tắc cơ bản rất khác nhau, điều này cần được xem xét khi chọn chúng làm khoản đầu tư tiềm năng, đặc biệt là khi xác định triển vọng tăng trưởng trong tương lai.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Commenti


bottom of page