top of page

Một số kỹ năng cơ bản của Technical analysis (Part 1): Trend

Technical analysis là gì?


Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) là nghiên cứu dữ liệu lịch sử thị trường, bao gồm giá cả và khối lượng. Sử dụng những hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường, kinh tế học hành vi và phân tích định lượng, các nhà phân tích kỹ thuật nhằm mục đích sử dụng hiệu suất trong quá khứ để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Hai hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến nhất là mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật (thống kê).


Sau đây bài viết sẽ nêu lên những kỹ năng cơ bản nhất mà bạn cần có:


1. Phân tích xu hướng (trend)


Định nghĩa: Xu hướng là hướng mà giá đang di chuyển, dựa trên vị trí của chúng trong quá khứ. Xu hướng được tạo thành từ các đỉnh và đáy. Chính hướng của các đỉnh và đáy đó tạo nên xu hướng của thị trường. Việc các đỉnh và đáy đó đang di chuyển lên, xuống hay đi ngang đều cho biết hướng của xu hướng.


Trend có 3 hướng phổ biến là :

  • Uptrend (Xu hướng tăng)/ Bull market: Tạo thành từ các đỉnh và đáy tăng dần. Mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn.

  • Downtrend (Xu hướng giảm)/ Bear market: Tạo thành từ các đỉnh và đáy giảm dần. Mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn.

  • Sideway (Xu hướng đi ngang)/ Rangebound market: Khoảng thời gian giá tương đối ổn định trong một thị trường hoặc chứng khoán cụ thể. Xu hướng đi ngang có thể được đặc trưng bởi sự thiếu định hướng rõ ràng và giá dao động trong một phạm vi tương đối hẹp.

Độ dài xu hướng


Charles Dow đã phát triển một loạt nguyên tắc để hiểu và phân tích hành vi thị trường, sau này được gọi là Lý thuyết Dow, nền tảng của nghiên cứu phân tích kỹ thuật. Charles Dow tin rằng giá di chuyển theo từng đợt hoặc theo xu hướng.


Ông tin rằng giống như thủy triều dâng, các con sóng sẽ di chuyển xa hơn trên bãi biển theo từng đợt lên xuống và gây ra những gợn sóng nhỏ hơn, giá cổ phiếu cũng sẽ tăng.


Ngược lại, khi thủy triều lên đến đỉnh điểm và di chuyển xa hơn xuống bãi biển cho đến khi thủy triều xuống, giá cổ phiếu cũng vậy. Điều này có vẻ giống như một khái niệm đơn giản, nhưng nó là một phần nền tảng của nghiên cứu hiện đại về xu hướng giá cổ phiếu.


Có 3 độ dài xu hướng:


  • Sơ cấp (Primary) – Dài hạn (tức là 1 năm hoặc lâu hơn): giải thích về thủy triều của Dow

  • Trung cấp (Secondary)– Trung cấp (tức là 1 đến 3 tháng): cơn sóng

  • Nhỏ (Minor)– Ngắn hạn (tức là dưới 1 tháng): gợn sóng

Xu hướng bị ảnh hưởng bởi xu hướng dài hơn tiếp theo và xu hướng ngắn hơn tiếp theo.


Xu hướng dài hạn đang gia tăng làm cho xu hướng trung hạn có các đợt phục hồi lớn hơn và các mức thoái lui nhỏ hơn, còn xu hướng ngắn hạn khiến xu hướng trung hạn lên xuống.


Xu hướng dài hạn giảm khiến xu hướng trung hạn có các đợt phục hồi nhỏ hơn và mức thoái lui lớn hơn, trong khi xu hướng ngắn hạn lại khiến xu hướng trung hạn lên xuống.


Đường xu hướng (Trend lines)


Một cách để nhà phân tích nhìn thấy xu hướng là vẽ cái được gọi là đường xu hướng. Đường xu hướng là đường thẳng nối 2 hoặc nhiều điểm giá và sau đó kéo dài tới tương lai để đóng vai trò là đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhiều nguyên tắc áp dụng cho các mức hỗ trợ và kháng cự cũng có thể được áp dụng cho các đường xu hướng.


Đường xu hướng tăng


Đường xu hướng tăng là một đường thẳng hướng lên bên phải nối 2 hoặc nhiều điểm thấp. Mức thấp thứ hai phải cao hơn mức thấp thứ nhất để đường có độ dốc hướng lên. Các đường xu hướng tăng đóng vai trò hỗ trợ và chỉ ra rằng có nhiều cầu hơn cung, ngay cả khi giá tăng. Miễn là giá vẫn ở trên đường xu hướng, xu hướng tăng được coi là nguyên vẹn. Việc phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng cho thấy sự thay đổi trong xu hướng có thể đang xảy ra.

Đường xu hướng giảm


Đường xu hướng giảm là một đường thẳng được vẽ xuống bên phải nối 2 điểm cao trở lên. Mức cao thứ hai phải thấp hơn mức cao thứ nhất để đường có xu hướng đi xuống. Các đường xu hướng giảm đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và cho thấy rằng có nhiều cung hơn cầu, ngay cả khi giá giảm. Miễn là giá vẫn ở dưới đường xu hướng, xu hướng giảm được coi là nguyên vẹn. Việc phá vỡ lên trên đường xu hướng giảm cho thấy sự thay đổi trong xu hướng có thể đang xảy ra.

Lưu ý


Nhớ rằng trends chỉ là một trong nhiều công cụ và kỹ thuật có sẵn. Khi một đường xu hướng bị phá vỡ, nó chỉ đóng vai trò cảnh báo rằng xu hướng có thể đang thay đổi. Bạn nên sử dụng các công cụ và tín hiệu bổ sung để xác nhận sự thay đổi trong xu hướng.


Tổng hợp bởi Finverse Global Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vnCommenti


bottom of page