top of page

(Part 1) Mô hình biểu đồ đầu và vai trong phân tích kỹ thuật là gì?

Đã cập nhật: 26 thg 10, 2023

Mô hình Đầu và Vai là gì?


Mô hình đầu và vai được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Đây là một sự hình thành biểu đồ cụ thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm. Mẫu này xuất hiện dưới dạng đường cơ sở với ba đỉnh, trong đó hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần bằng nhau và đỉnh ở giữa là cao nhất.


Mô hình vai đầu vai hình thành khi giá cổ phiếu tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm trở lại mức cơ sở của đợt tăng giá trước đó. Sau đó, giá tăng lên trên đỉnh trước đó tạo thành “phần đầu” rồi giảm trở lại nền giá ban đầu. Cuối cùng, giá cổ phiếu lại đạt đỉnh ở mức tương đương với đỉnh đầu tiên của quá trình hình thành trước khi giảm trở lại.


Mô hình vai đầu vai được coi là một trong những mô hình đảo chiều xu hướng đáng tin cậy nhất. Đây là một trong những mô hình hàng đầu báo hiệu, với mức độ chính xác khác nhau, rằng xu hướng tăng sắp kết thúc.


BÀI HỌC CHÍNH

 • Mô hình đầu và vai là một chỉ báo kỹ thuật có mô hình biểu đồ gồm ba đỉnh, trong đó hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần nhau và đỉnh ở giữa là cao nhất.

 • Mô hình đầu và vai—được coi là một trong những mô hình đảo chiều xu hướng đáng tin cậy nhất—là một mô hình biểu đồ dự đoán sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm.

 • Mô hình vai đầu vai nghịch đảo dự đoán xu hướng giảm giá.

 • Đường viền cổ nằm ở đường hỗ trợ hoặc kháng cự, tùy thuộc vào hướng mô hình.

Hiểu mô hình đầu và vai


Mô hình đầu và vai có bốn thành phần:


 1. Sau xu hướng tăng kéo dài, giá tăng lên đỉnh và sau đó giảm xuống tạo thành đáy.

 2. Giá tăng trở lại để hình thành mức cao thứ hai cao hơn đáng kể so với đỉnh ban đầu và lại giảm.

 3. Giá tăng lần thứ ba, nhưng chỉ đến mức đỉnh đầu tiên, trước khi giảm trở lại.

 4. Đường viền cổ, được vẽ ở hai đáy hoặc hai đỉnh (nghịch đảo).

Đỉnh thứ nhất và thứ ba là vai và đỉnh thứ hai tạo thành đầu. Đường nối đáy thứ nhất và đáy thứ hai được gọi là đường viền cổ .


Minh họa biểu đồ đầu và vai, Head and Shoulders Chart
Minh họa biểu đồ đầu và vai, Head and Shoulders Chart

Đầu và vai nghịch đảo


Ngược lại với biểu đồ đầu và vai là biểu đồ đầu và vai nghịch đảo , còn được gọi là đáy đầu và vai. Nó đảo ngược với mô hình đáy đầu và vai được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều trong xu hướng giảm. Mẫu này được xác định khi hành động giá của chứng khoán đáp ứng các đặc điểm sau:


 • Giá rơi xuống đáy rồi tăng

 • Giá giảm xuống dưới đáy cũ rồi tăng trở lại

 • Giá lại giảm nhưng chưa xa tới đáy thứ 2

 • Khi đáy cuối cùng được hình thành, giá sẽ hướng lên phía kháng cự (đường viền cổ) nằm gần đỉnh của các đáy trước đó.

Mô hình vai đầu vai nghịch đảo cũng là một chỉ báo đáng tin cậy, báo hiệu xu hướng giảm sắp đảo ngược thành xu hướng tăng.1Trong trường hợp này, giá cổ phiếu đạt ba mức thấp liên tiếp, cách nhau bằng các đợt tăng giá tạm thời.

Trong số này, máng thứ hai là thấp nhất (đầu), còn máng thứ nhất và thứ ba nông hơn một chút (vai). Đợt phục hồi cuối cùng sau lần giảm thứ ba báo hiệu rằng xu hướng giảm giá đã đảo ngược và giá có thể sẽ tiếp tục tăng lên.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page