top of page

Markdown: Nó là gì, hoạt động như thế nào, những cân nhắc đặc biệt

Markdown là gì?


Giảm giá (Markdown) trong tài chính là sự khác biệt giữa giá chào mua hiện tại cao nhất giữa các đại lý trên thị trường cho một chứng khoán và mức giá thấp hơn mà đại lý tính cho khách hàng. Đôi khi, các đại lý sẽ đưa ra mức giá thấp hơn để kích thích giao dịch; ý tưởng là để bù đắp cho khoản lỗ bằng hoa hồng bổ sung.


NHỮNG ĐIỂM CHÍNH


  • Giảm giá trong tài chính là sự chênh lệch giữa giá chào mua hiện tại cao nhất giữa các đại lý trên thị trường đối với một chứng khoán và mức giá thấp hơn mà đại lý tính cho khách hàng.

  • Trừ giá trên thị trường nội bộ khỏi giá mà đại lý tính cho khách hàng bán lẻ sẽ tạo ra chênh lệch. Chênh lệch này được gọi là giảm giá nếu chênh lệch là âm; được gọi là tăng giá nếu chênh lệch là dương.

  • Việc tăng giá thường phổ biến hơn việc giảm giá vì nhà tạo lập thị trường thường có thể đạt được mức giá ưu đãi hơn so với khách hàng bán lẻ.


Hiểu về Markdown: Giá thầu và Chênh lệch


Trong tài chính, giá thầu là số tiền mà người mua đề nghị trả. Giá chào bán là số tiền mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Chênh lệch giữa giá thầu cao nhất và giá chào bán thấp nhất được gọi là chênh lệch giá thầu-giá chào bán.


Thị trường bên trong đại diện cho giá chào mua và giá chào bán tốt nhất. Những mức giá này cung cấp ý tưởng chính xác nhất về giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu. Những mức giá chào mua và chào bán này thường có sẵn giữa các nhà tạo lập thị trường và các nhà đầu tư tổ chức khác thay vì các nhà đầu tư bán lẻ.


Giảm giá và tăng giá trong tài chính


Trừ giá trên thị trường nội bộ khỏi giá mà đại lý tính cho khách hàng bán lẻ sẽ tạo ra chênh lệch. Chênh lệch này được gọi là giảm giá nếu chênh lệch là âm. Chênh lệch này được gọi là tăng giá nếu chênh lệch là dương.


Việc tăng giá phổ biến hơn vì chúng cho phép các nhà môi giới kiếm lời khi bán cổ phiếu từ hàng tồn kho của họ cho các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, mức tăng giá thường nhỏ và SEC có các quy định chống lại việc tăng giá quá mức.


Nhà tạo lập thị trường thường có thể có được mức giá ưu đãi hơn so với khách hàng bán lẻ. Nhà tạo lập thị trường có thể mua chứng khoán với số lượng lớn và có thể tiếp cận giá thị trường bên trong. Khi họ mua và bán chứng khoán, họ làm cho thị trường thanh khoản hơn.


Tuy nhiên, có những tình huống mà việc giảm giá xảy ra. Ví dụ, một đợt phát hành trái phiếu đô thị có thể không có nhiều nhu cầu như một đại lý nghĩ. Trong trường hợp này, họ có thể buộc phải giảm giá để thanh lý hàng tồn kho. Các đại lý có thể tin rằng bằng cách giảm giá, họ có thể tạo ra đủ hoạt động giao dịch để bù đắp cho khoản lỗ của mình thông qua hoa hồng.


Các công ty tài chính không phải tiết lộ mức tăng và giảm giá trong các giao dịch chính. Tuy nhiên, họ phải làm như vậy trong một số trường hợp.


Giảm giá và Tiết lộ


Điều quan trọng cần lưu ý là các công ty tài chính không phải công bố mức tăng giá và giảm giá trong các giao dịch chính. Vì vậy, nhà đầu tư có thể dễ dàng không biết về sự khác biệt về giá.


Tuy nhiên, có một ngoại lệ, mức tăng giá và giảm giá khi bán chứng khoán thu nhập cố định cho khách hàng bán lẻ phải được công bố nếu công ty bù trừ giao dịch vào cùng ngày với các giao dịch chính khác trong cùng một chứng khoán.


Giao dịch chính xảy ra khi một đại lý bán chứng khoán từ tài khoản của chính mình và chịu rủi ro của chính mình. Giao dịch đại lý xảy ra khi một nhà môi giới tạo điều kiện cho giao dịch giữa khách hàng và một thực thể khác.


Ở Hoa Kỳ, nhiều công ty kết hợp vai trò của nhà môi giới và đại lý. Các công ty này là nhà môi giới-đại lý. Khi bạn mua chứng khoán từ một nhà môi giới-đại lý , giao dịch tài chính có thể là giao dịch chính hoặc giao dịch đại lý.


Các nhà môi giới chứng khoán phải tiết lộ cách thức hoàn tất giao dịch trong xác nhận giao dịch, cùng với mọi khoản hoa hồng. Tuy nhiên, họ không bắt buộc phải tiết lộ mức tăng hoặc giảm giá, ngoại trừ trong một số trường hợp nhất định.


Những cân nhắc đặc biệt: Chênh lệch quá mức


Các cơ quan quản lý thường coi mức tăng giá và giảm giá hơn 5% là không hợp lý, nhưng đây chỉ là hướng dẫn. Mức giảm giá hơn 5% có thể được biện minh dựa trên các điều kiện thị trường hiện hành. Các điều kiện thị trường có liên quan bao gồm loại chứng khoán, mô hình tăng giá và giảm giá rộng hơn của đại lý và giá của chứng khoán.


Theo nguyên tắc chung, các nhà môi giới tốt nhất giữ mức chênh lệch thấp hơn nhiều so với mức quá mức do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tài chính. Mức chênh lệch cao cũng có nhiều khả năng là vấn đề với các chứng khoán được giao dịch ít.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

コメント


bottom of page