top of page

(Part 1) Investment Management: Không chỉ đơn thuần là mua và bán cổ phiếu

Đã cập nhật: 20 thg 11, 2023


investing
investing

Investment Management là gì?


Investment Management tư đề cập đến việc xử lý các tài sản tài chính và các khoản đầu tư khác - không chỉ mua và bán chúng.


Quản lý bao gồm việc đưa ra chiến lược ngắn hạn hoặc dài hạn để mua và xử lý các cổ phiếu nắm giữ trong danh mục đầu tư. Nó cũng có thể bao gồm các dịch vụ và nghĩa vụ ngân hàng, lập ngân sách, thuế.


Thuật ngữ này thường đề cập đến việc quản lý cổ phần trong danh mục đầu tư và giao dịch chúng để đạt được mục tiêu đầu tư cụ thể. Quản lý đầu tư còn được gọi là quản lý tiền, quản lý danh mục đầu tư hoặc quản lý tài sản.


BÀI HỌC CHÍNH

 • Quản lý đầu tư đề cập đến việc xử lý tài sản tài chính và các khoản đầu tư khác của các chuyên gia cho khách hàng

 • Khách hàng của các nhà quản lý đầu tư có thể là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức.

 • Quản lý đầu tư bao gồm việc đưa ra các chiến lược và thực hiện giao dịch trong danh mục đầu tư tài chính.

 • Các công ty quản lý đầu tư xử lý tài sản trị giá hơn 25 triệu USD phải đăng ký với SEC và chấp nhận trách nhiệm ủy thác đối với khách hàng.

Hiểu quản lý đầu tư


Quản lý đầu tư chuyên nghiệp nhằm mục đích đáp ứng các mục tiêu đầu tư cụ thể vì lợi ích của khách hàng mà họ có trách nhiệm giám sát tiền của họ.

Những khách hàng này có thể là nhà đầu tư cá nhân hoặc nhà đầu tư tổ chức như quỹ hưu trí, kế hoạch nghỉ hưu, chính phủ, tổ chức giáo dục và công ty bảo hiểm.


Dịch vụ quản lý đầu tư bao gồm phân bổ tài sản, phân tích báo cáo tài chính, lựa chọn cổ phiếu, giám sát các khoản đầu tư hiện có cũng như chiến lược và thực hiện danh mục đầu tư.


Quản lý đầu tư cũng có thể bao gồm các dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch tài chính, không chỉ giám sát danh mục đầu tư của khách hàng mà còn phối hợp nó với các tài sản khác và mục tiêu cuộc sống.


Các nhà quản lý chuyên nghiệp xử lý nhiều loại chứng khoán và tài sản tài chính khác nhau, bao gồm trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa và bất động sản. Người quản lý cũng có thể quản lý tài sản thực như kim loại quý, hàng hóa và tác phẩm nghệ thuật. Các nhà quản lý có thể giúp sắp xếp đầu tư phù hợp với kế hoạch nghỉ hưu và tài sản cũng như phân bổ tài sản.


Theo một nghiên cứu hàng năm của công ty nghiên cứu và tư vấn Willis Towers Watson, ngành quản lý đầu tư đang phát triển. Dựa trên tổng tài sản nắm giữ của 500 nhà quản lý đầu tư lớn nhất, ngành toàn cầu có khoảng 131 nghìn tỷ USD tài sản được quản lý vào đầu năm 2022, tăng hơn 10% so với năm trước.


Trong tài chính doanh nghiệp, quản lý đầu tư bao gồm việc đảm bảo tài sản hữu hình và vô hình của công ty được duy trì, hạch toán và sử dụng tốt.


Điều hành một công ty quản lý đầu tư


Điều hành một doanh nghiệp quản lý đầu tư bao gồm nhiều trách nhiệm. Công ty phải thuê các nhà quản lý chuyên nghiệp để giao dịch, tiếp thị, giải quyết và chuẩn bị báo cáo cho khách hàng.

Các nhiệm vụ khác bao gồm tiến hành kiểm toán nội bộ và nghiên cứu các tài sản riêng lẻ—hoặc các loại tài sản và lĩnh vực công nghiệp.


Ngoài việc thuê các nhà tiếp thị và quản lý đào tạo chỉ đạo dòng đầu tư, những người đứng đầu các công ty quản lý đầu tư phải đảm bảo rằng họ hoạt động trong các ràng buộc pháp lý và quy định, kiểm tra hệ thống và kiểm soát nội bộ, hạch toán dòng tiền và theo dõi đúng các giao dịch hồ sơ và định giá quỹ.


Nói chung, các nhà quản lý đầu tư quản lý tài sản (AUM) ít nhất 25 triệu USD hoặc cung cấp lời khuyên cho các công ty đầu tư cung cấp quỹ tương hỗ phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA).


Với tư cách là cố vấn đã đăng ký, họ phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và các cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước Điều đó cũng có nghĩa là họ chấp nhận nghĩa vụ ủy thác đối với khách hàng của mình.


Với tư cách là người được ủy thác, những cố vấn này hứa sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng nếu không sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Các công ty hoặc cố vấn quản lý tài sản dưới 25 triệu USD thường chỉ đăng ký ở trạng thái hoạt động của họ.


Các nhà quản lý đầu tư thường được trả thù lao thông qua phí quản lý, thường là phần trăm giá trị danh mục đầu tư mà khách hàng nắm giữ. Phí quản lý dao động từ 0,35% đến 2% hàng năm. Ngoài ra, phí thường ở mức trượt - khách hàng càng có nhiều tài sản thì mức phí họ có thể thương lượng càng thấp. Phí quản lý trung bình là khoảng 1%.


Ưu điểm và nhược điểm của quản lý đầu tư


Mặc dù ngành quản lý đầu tư có thể mang lại lợi nhuận sinh lợi nhưng cũng có những vấn đề chính xảy ra khi điều hành một công ty như vậy. Doanh thu của các công ty quản lý đầu tư có liên quan trực tiếp đến hành vi của thị trường.


Kết nối trực tiếp này có nghĩa là lợi nhuận của công ty phụ thuộc vào định giá thị trường. Giá tài sản giảm mạnh có thể làm giảm doanh thu của công ty, đặc biệt nếu mức giảm giá lớn so với chi phí hoạt động liên tục và ổn định của công ty.


Ngoài ra, khách hàng có thể thiếu kiên nhẫn trong thời điểm khó khăn và thị trường giá xuống, và thậm chí hiệu suất quỹ trên mức trung bình cũng có thể không duy trì được danh mục đầu tư của khách hàng.


Ưu điểm

 • Phân tích chuyên nghiệp

 • Sự siêng năng toàn thời gian

 • Khả năng theo thời gian hoặc vượt trội hơn thị trường

 • Khả năng bảo vệ danh mục đầu tư trong thời gian khó khăn

Nhược điểm

 • Phí khá lớn

 • Lợi nhuận biến động theo thị trường

 • Những thách thức từ phương tiện được quản lý thụ động, cố vấn robot

Kể từ giữa những năm 2000, ngành này cũng phải đối mặt với những thách thức từ hai nguồn khác.

 1. Sự phát triển của roboadvisor —nền tảng kỹ thuật số cung cấp chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản theo thuật toán tự động

 2. Sự sẵn có của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), có danh mục đầu tư phản ánh danh mục của chỉ số chuẩn

Điều thứ hai minh họa cho việc quản lý thụ động vì rất ít quyết định đầu tư phải được thực hiện bởi các nhà quản lý quỹ con người. Thử thách trước đây hoàn toàn không sử dụng con người - ngoài việc lập trình viên viết thuật toán.


Kết quả là, cả hai đều có thể tính phí thấp hơn nhiều so với mức phí mà các nhà quản lý quỹ con người có thể tính. Tuy nhiên, theo một số cuộc khảo sát, những lựa chọn thay thế có chi phí thấp hơn này thường sẽ hoạt động tốt hơn các quỹ được quản lý tích cực—hoặc hoàn toàn hoặc xét về lợi nhuận tổng thể—chủ yếu là do chúng không bị tính phí nặng nề kéo chúng xuống.


Áp lực từ sự cạnh tranh kép này là lý do tại sao các công ty quản lý đầu tư phải thuê những chuyên gia tài năng, thông minh. Mặc dù một số khách hàng xem xét hiệu quả hoạt động của từng nhà quản lý đầu tư, nhưng những khách hàng khác lại kiểm tra hiệu suất tổng thể của công ty.


Một dấu hiệu quan trọng về khả năng của một công ty quản lý đầu tư không chỉ là số tiền mà khách hàng của họ kiếm được trong thời điểm thuận lợi mà còn là mức độ mất mát của họ trong thời điểm khó khăn.


Theo Investopedia


Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page