top of page

Hơn 300 triệu cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát sắp được giao dịch trở lại trên sàn chứng khoán


HoSE cho biết trong 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định đình chỉ giao dịch, Hải Phát đã không vi phạm quy định về công bố thông tin.

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đã công bố về việc đưa cổ phiếu HPX của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

HoSE cho biết căn cứ tình hình công bố thông tin của Đầu tư Hải Phát, trong 6 tháng liên tục kể từ ngày HoSE ra quyết định đình chỉ giao dịch, doanh nghiệp này đã không vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cùng với đó, ngày 8/3/2024, Đầu tư Hải Phát đã công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (riêng và hợp nhất) theo quy định. Do đó, HoSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện đình chỉ giao dịch và giao dịch trở lại toàn thời gian theo quy định.

Trước đó, HoSE ra quyết định chuyển hơn 304 triệu cổ phiếu HPX vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9/2023. Nguyên nhân do Đầu tư Hải Phát tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Hồi đầu tháng 3/2024, Hải Phát có văn bản báo cáo khắc phục xong tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và đề nghị đưa cổ phiếu HPX giao dịch trở lại. Hải Phát cho biết do kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nên bị ảnh hưởng nặng nề sau Đại dịch Covid-19 và sự trầm lắng của thị trường bất động sản.

Việc cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính để triển khai thực hiện dự án, chịu sức ép lớn từ các cổ đông, nhà đầu tư, các khó khăn khi thực hiện cơ cấu nợ, định giá các tài sản đảm bảo đối với khoản vay, phát hành trái phiếu…

Công ty báo cáo về việc đã khắc phục xong các nghĩa vụ, đảm bảo đủ điều kiện để cổ phiếu được giao dịch trở lại, trình UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và HoSE xem xét chấp thuận và quyết định đưa cổ phiếu HPX được giao dịch trở lại.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của HPX đạt 1.699,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, cao nhất trong 4 năm qua. Lợi nhuận gộp đạt 288 tỷ đồng, giảm 41%.

Lên kết hoạch cho năm 2024, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 65% và lợi nhuận sau thuế105 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện trong năm 2023. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Về định hướng kinh doanh đối với hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A), Hải Phát sẽ tập trung hoàn thành giải quyết các dự án hiện hữu đang gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý để sớm triển khai thực hiện; tiếp tục tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng một số dự án không nằm trong kế hoạch và mục tiêu của Công ty; nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới với quỹ đất sạch, chi phí vốn hợp lý tại các tỉnh thành để có thể đưa vào kinh doanh vào cuối năm 2024 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các dự án trong năm 2024; cân đối nguồn để nộp thuế, trả nợ gốc và lãi các gói trái phiếu, tín dụng đến hạn. Trong đó bao gồm việc đàm phán với các trái chủ để gia hạn các gói trái phiếu, tín dụng; cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con, Công ty liên kết và công bố thông tin Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Cổ phiếu HPX trước khi bị đình chỉ giao dịch đang dừng ở mức 5.460 đồng/cp.

Theo Cafef


Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page