top of page

Giao dịch với Curve Steepener: Định nghĩa, Ví dụ và Chiến lược Giao dịch


Giao dịch với Curve Steepener là gì?


Giao dịch làm Curve Steepener là một chiến lược sử dụng các công cụ phái sinh để hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất ngày càng tăng xảy ra do sự gia tăng đường cong lãi suất (yield curve) giữa hai trái phiếu kho bạc có kỳ hạn khác nhau. Chiến lược này có thể có hiệu quả trong một số kịch bản kinh tế vĩ mô nhất định, trong đó giá của Kho bạc dài hạn bị giảm xuống.


BÀI HỌC CHÍNH


  • Các giao dịch Curve steepener được hưởng lợi từ sự gia tăng chênh lệch lợi suất do sự gia tăng đường cong lợi suất của hai trái phiếu T có kỳ hạn khác nhau.

  • Đường cong lợi suất là đồ thị biểu diễn lợi suất trái phiếu ở các kỳ hạn khác nhau.

  • Nếu đường cong lợi suất dốc lên, điều này có nghĩa là chênh lệch giữa lãi suất dài hạn và ngắn hạn tăng lên - tức là lợi suất trái phiếu dài hạn đang tăng nhanh hơn lợi suất trái phiếu ngắn hạn.

  • Steepening yield curve cho thấy các nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn và lạm phát cao hơn, dẫn đến lãi suất cao hơn.

  • Giao dịch curve steepener liên quan đến việc nhà đầu tư mua Trái phiếu Kho bạc ngắn hạn và bán khống Trái phiếu Kho bạc dài hạn.

Hiểu các giao dịch với Curve Steepener


Đường cong lợi suất (yield curve) là một biểu đồ thể hiện lợi suất trái phiếu có kỳ hạn khác nhau, từ trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng đến trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm. Biểu đồ được vẽ với lãi suất trên trục y và khoảng thời gian tăng dần trên trục x. Vì trái phiếu ngắn hạn thường có lãi suất thấp hơn trái phiếu dài hạn nên đường cong dốc lên từ dưới cùng bên trái sang phải. Đây là yield curve bình thường hoặc dương.


Đôi khi, yield curve có thể đảo ngược hoặc âm, nghĩa là lãi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn cao hơn lợi suất dài hạn. Khi có rất ít hoặc không có sự khác biệt giữa lợi suất ngắn hạn và dài hạn, một đường cong phẳng sẽ xuất hiện.

Sự khác biệt giữa lợi suất ngắn hạn và dài hạn được gọi là chênh lệch lãi suất . Nếu đường cong lợi suất dốc lên, điều này có nghĩa là chênh lệch giữa lãi suất dài hạn và ngắn hạn tăng lên.


Nói cách khác, lợi suất trái phiếu dài hạn đang tăng nhanh hơn lợi suất trái phiếu ngắn hạn, hoặc lợi suất trái phiếu ngắn hạn đang giảm khi lợi suất trái phiếu dài hạn đang tăng. Khi yield curve dốc, các ngân hàng có thể vay tiền với lãi suất thấp hơn và cho vay với lãi suất cao hơn.


Ví dụ về trường hợp yield curve có vẻ dốc hơn có thể thấy trong trái phiếu kỳ hạn 2 năm với lãi suất 1,5% và trái phiếu 20 năm với lãi suất 3,5%. Mức chênh lệch trên cả hai Kho bạc là 200 điểm cơ bản. Nếu sau một tháng, cả lãi suất trái phiếu kho bạc đều tăng lần lượt lên 1,55% và 3,65% thì mức chênh lệch sẽ tăng lên 210 điểm cơ bản.


Cách thức và thời điểm sử dụng giao dịch với Curve Steepener


Steepening yield curve dốc hơn cho thấy các nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn và lạm phát cao hơn, dẫn đến lãi suất cao hơn. Do đó, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể tận dụng lợi thế của đường cong dốc hơn bằng cách tham gia vào giao dịch dốc hơn.


Giao dịch curve steepener liên quan đến việc nhà đầu tư mua Trái phiếu Kho bạc ngắn hạn và bán khống Trái phiếu Kho bạc dài hạn. Chiến lược này sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa đường cong lợi suất đang mở rộng.


Ví dụ: một cá nhân có thể sử dụng giao dịch làm tăng đường cong bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh để mua Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 5 năm và Trái phiếu Kho bạc ngắn hạn 10 năm.


Một kịch bản kinh tế vĩ mô trong đó việc sử dụng giao dịch curve steepener có thể có lợi là nếu Fed quyết định giảm đáng kể lãi suất, điều này có thể làm suy yếu đồng đô la Mỹ và khiến các ngân hàng trung ương nước ngoài ngừng mua Kho bạc dài hạn.


Sự sụt giảm nhu cầu đối với Kho bạc dài hạn này sẽ khiến giá của nó giảm, khiến lợi suất của nó tăng lên; chênh lệch lợi suất càng lớn thì chiến lược giao dịch curve steepener càng có lợi.


Sự khác biệt giữa Steepener tăng giá và giảm giá là gì?


Công cụ giảm giá được sử dụng khi thị trường dự kiến ​​sẽ có lạm phát gia tăng và do đó Fed sẽ tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát. Ngược lại, công cụ tăng giá tăng được sử dụng khi lãi suất giảm và thị trường được kỳ vọng sẽ tăng trưởng.


Sự khác biệt giữa đường cong lợi suất phẳng (Flat) và dốc (Steep Yield) là gì?


Đường cong lợi suất bình thường cho thấy sản lượng ngày càng tăng khi kỳ hạn tăng. Đường cong lãi suất phẳng sẽ cho thấy lợi suất tương tự ở tất cả các kỳ hạn, điều này cho thấy sự không chắc chắn về kinh tế. Đường cong lợi suất dốc là tín hiệu của sự tăng trưởng kinh tế rất mạnh, điều này sẽ dẫn đến lạm phát gia tăng và lãi suất cao hơn.


Làm thế nào để bạn giao dịch một Bull Steeener?


Để giao dịch với công cụ tăng giá, bạn sẽ mua trái phiếu ngắn hạn và bán trái phiếu dài hạn. Khi chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và dài hạn tăng lên, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ trái phiếu ngắn hạn so với số tiền bị mất ở trái phiếu dài hạn.


Điểm mấu chốt

Các nhà giao dịch có thể tận dụng chiến lược curve steepener bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh trên hai trái phiếu T có kỳ hạn khác nhau. Khi có những thay đổi trong nền kinh tế, sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận. Các nhà giao dịch sẽ thực hiện việc curve steepener khi có các sự kiện kinh tế vĩ mô sẽ kích thích nền kinh tế với kỳ vọng lạm phát.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comentários


bottom of page