top of page

EVN yêu cầu xử lý dự án điện mặt trời do định giá sai

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu EVN rà soát, tổng hợp và đề xuất giải pháp kinh tế đối với 14 dự án điện mặt trời đang được hưởng cơ chế giá ưu đãi (FIT) chưa phù hợp với nội dung Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2021.

EVN yêu cầu xử lý dự án điện mặt trời do định giá sai
EVN yêu cầu xử lý dự án điện mặt trời do định giá sai

Bộ Công Thương vừa có Văn bản 5068/BCT-TTB gửi EVN về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1027/KL-TTCP ngày 28/4/2017 của Thanh tra Chính phủ Việt Nam về việc chấp hành pháp luật tại Quy hoạch điện lực sửa đổi, Quy hoạch VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.


Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu EVN rà soát, tổng hợp và đề xuất giải pháp kinh tế đối với 14 dự án điện mặt trời đang được hưởng cơ chế giá ưu đãi (FIT) chưa phù hợp với nội dung Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018. 2021.


Số tiền tăng thêm mà EVN phải trả do áp giá sai này ước tính khoảng 1,48 nghìn tỷ đồng (62,18 triệu USD).


Đối với các dự án điện mặt trời, điện gió nối lưới trên toàn quốc đã được công nhận ngày vận hành thương mại (COD) để được hỗ trợ giá điện (FIT), Bộ yêu cầu EVN báo cáo, cung cấp căn cứ thực hiện, rà soát việc thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện, kiểm tra khả năng các điều kiện sẵn sàng phát điện, công nhận COD, đưa công trình điện vào vận hành.


Bộ cũng giao EVN báo cáo các tồn tại và đề xuất phương án xử lý các vi phạm của chủ đầu tư và EVN.


EVN cũng được yêu cầu làm việc với Tập đoàn Thủy điện Trung Nam; lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm và uy tín để kiểm toán tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2, trên cơ sở đó xem xét, đàm phán lại giá mua bán điện, sau đó báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.


Căn cứ kết quả thanh tra, giao EVN rà soát, đàm phán lại giá mua điện của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 theo quy định của pháp luật và kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.


Báo cáo kết quả thực hiện các kiến ​​nghị tại Kết luận thanh tra số 1027/KL-TTCP của EVN gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31/8.


Theo VietNamNewsTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page