top of page

(Part 1) Doanh thu so với lợi nhuận: Sự khác biệt là gì?


Doanh thu so với lợi nhuận: Tổng quan


Doanh thu là tổng thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động chính của công ty. Lợi nhuận, thường được gọi là lợi nhuận ròng hay bottom line, là số thu nhập còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí, nợ, dòng thu nhập bổ sung và chi phí hoạt động.


BÀI HỌC CHÍNH


  • Doanh thu là tổng thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động chính của công ty.

  • Doanh thu, còn được gọi đơn giản là "doanh thu", không khấu trừ bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp.

  • Lợi nhuận là số tiền thu nhập còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí, khoản nợ, nguồn thu nhập bổ sung và chi phí hoạt động.

  • Mặc dù doanh thu và lợi nhuận đều đề cập đến số tiền mà công ty kiếm được, nhưng công ty có thể tạo ra doanh thu nhưng bị lỗ ròng.

  • Các công ty báo cáo cả doanh thu và lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của mình, mặc dù nó được báo cáo trên các lĩnh vực khác nhau của báo cáo.


Doanh thu


Doanh thu thường được coi là top line vì nó nằm ở đầu báo cáo thu nhập. Doanh thu là thu nhập mà công ty tạo ra trước khi trừ đi mọi chi phí.


Hãy tưởng tượng một nhà bán lẻ giày kiếm được tiền từ việc bán giày của mình trước khi tính bất kỳ khoản chi phí nào là doanh thu của họ. Thu nhập không được coi là doanh thu nếu công ty cũng có thu nhập từ đầu tư hoặc từ công ty con. Đó là bởi vì nó không đến từ việc bán giày. Các dòng thu nhập bổ sung và các loại chi phí khác nhau được hạch toán riêng.


Ngoài ra, các công ty thường báo cáo tổng doanh thu và/hoặc doanh thu thuần. Tổng doanh thu là tất cả doanh số bán hàng mà công ty thực hiện trước khi trả lại hoặc giảm giá. Khi các mặt hàng bán còn lại này được hạch toán, công ty sẽ báo cáo doanh thu thuần hoặc doanh thu ròng.


Hãy nhớ rằng doanh thu thuần không bao gồm chi phí của công ty; nó chỉ báo cáo việc bao thanh toán tổng doanh thu ở một số khía cạnh nhất định của doanh thu có thể làm giảm số tiền.


Điều gì tác động đến doanh thu?


Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến doanh thu mà một công ty có thể mang lại như một phần hoạt động của mình. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty có nhu cầu cao, điều đó có thể dẫn đến tăng doanh thu. Ngược lại, nếu nhu cầu giảm có thể dẫn đến doanh thu giảm.


Các công ty phải nhạy cảm với những gì họ tính phí, vì giá cả là yếu tố quan trọng quyết định doanh thu của công ty. Nếu một công ty đặt giá quá cao, nó cũng có thể dẫn đến giảm nhu cầu.


Một công ty có thể kiếm được ít doanh thu hơn do cạnh tranh bên ngoài. Cạnh tranh có thể tác động đến doanh thu của công ty bằng cách ảnh hưởng đến thị phần của công ty. Nếu một công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, nó có thể phải giảm giá hoặc có nguy cơ mất đi một số khách hàng nhất định.


Doanh thu mà một công ty kiếm được cũng bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế chung. Ví dụ, trong thời kỳ suy thoái, chi tiêu của người tiêu dùng có thể giảm. Điều này cũng có thể xảy ra đối với các sản phẩm mang tính thời vụ, vì công ty có thể chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cầu theo chu kỳ (tức là bán lẻ trong những ngày nghỉ lễ).Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page