top of page

Cục Dự trữ Nhà nước cho phép mua 220.000 tấn gạo cho năm 2024

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chính phủ đã bật đèn xanh cho kế hoạch mua tổng cộng 220.000 tấn gạo cho năm 2024.


Kế hoạch bao gồm 22 cơ quan dự trữ ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, phụ trách 196 gói thầu mua gạo hạt dài 15% tấm sản xuất trong nước, xay xát từ vụ thu hoạch Xuân 2024.


Các nhà thầu sẽ cạnh tranh trong các phiên đấu thầu công khai cũng như trực tuyến trong tháng này với thời hạn được ấn định là ngày 2 tháng 5.


Đối với gói thầu có giá trị trên 10 tỷ đồng, nhà thầu phải ký quỹ bảo đảm 3% giá trị gói thầu và 1,5% đối với gói thầu có giá trị nhỏ hơn số tiền gói thầu. Người chiến thắng sẽ được hệ thống đấu thầu quốc gia công bố và công bố.


Trong trường hợp có biến động về giá, Cục Dự trữ địa phương có nhiệm vụ báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn, hướng dẫn đảm bảo giá mua không vượt quá mức quy định của Bộ Tài chính.


Mai Thảo Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page