top of page

Chỉ số khối lượng tiêu cực (NVI): Ý nghĩa, tổng quan, tính toán

Chỉ số Khối lượng Tiêu cực (NVI) là gì?


Chỉ số khối lượng tiêu cực (NVI) là một đường chỉ báo kỹ thuật tích hợp khối lượng và giá để hiển thị bằng đồ họa mức độ biến động giá bị ảnh hưởng bởi những ngày khối lượng giảm.


BÀI HỌC CHÍNH

  • Chỉ số khối lượng tiêu cực tích hợp khối lượng và giá để hiển thị bằng đồ họa mức độ biến động giá bị ảnh hưởng bởi những ngày khối lượng giảm.

  • Các đường xu hướng chỉ số khối lượng tiêu cực có thể là đường xu hướng tốt nhất để theo dõi các chuyển động tiền thông minh, chính thống thường được các nhà đầu tư tổ chức đặc trưng.

  • NVI có thể được sử dụng kết hợp với chỉ số khối lượng tích cực (PVI) để xem giá bị ảnh hưởng bởi khối lượng như thế nào.

Hiểu chỉ số khối lượng tiêu cực (NVI)


Chỉ số khối lượng tiêu cực (NVI) có thể được sử dụng cùng với chỉ số khối lượng dương (PVI). Cả hai chỉ số này lần đầu tiên được phát triển bởi Paul Dysart vào những năm 1930 và trở nên phổ biến vào những năm 1970 sau khi được đề cập đến trong cuốn sách "Logic thị trường chứng khoán" của Norman Fosback.


Các chỉ số khối lượng tích cực và tiêu cực là các đường xu hướng có thể giúp nhà đầu tư theo dõi mức giá của chứng khoán thay đổi như thế nào dưới tác động của khối lượng.


Các đường xu hướng PVI và NVI thường có sẵn thông qua các chương trình phần mềm biểu đồ kỹ thuật tiên tiến như MetaStock và EquityFeedWorkstation. Đường xu hướng thường được thêm vào bên dưới mô hình nến tương tự như hình ảnh trực quan của biểu đồ thanh khối lượng.


Các đường xu hướng chỉ số khối lượng tiêu cực có thể là đường xu hướng tốt nhất để theo dõi các chuyển động tiền thông minh, chính thống thường được các nhà đầu tư tổ chức đặc trưng.


Các đường xu hướng chỉ số khối lượng tích cực thường được liên kết rộng rãi hơn với các hiệu ứng xu hướng thị trường khối lượng lớn, vốn được biết là bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi cả các nhà giao dịch tiền thông minh và người giao dịch ồn ào.


NVI có thể hữu ích sau khi giá giảm do giao dịch khối lượng lớn. Những ngày có khối lượng giao dịch thấp có thể cho thấy tiền tổ chức và các nhà đầu tư chính thống đang giao dịch chứng khoán như thế nào. Nói chung, tốt nhất là nên theo dõi cả NVI và PVI cùng nhau, vì về tổng thể, chúng thể hiện giá bị ảnh hưởng như thế nào bởi khối lượng.


Tính toán NVI


Việc tính toán NVI phụ thuộc vào khối lượng giao dịch trong một ngày so với khối lượng giao dịch của ngày hôm trước.


NVI sẽ chỉ thay đổi khi khối lượng giảm từ ngày này sang ngày khác. Vì vậy, nếu khối lượng hiện tại cao hơn thì không có thay đổi. Nếu khối lượng thấp hơn ngày hôm trước thì NVI được tính theo phương trình sau:

Công thức tính NVI
Công thức tính NVI


Commentaires


bottom of page