top of page

Chỉ 54% công ty chứng khoán Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn công bố thông tin

Tỷ lệ công ty chứng khoán niêm yết tại Việt Nam đáp ứng chuẩn mực công bố thông tin năm 2024 giảm mạnh xuống 54% từ mức 80% của năm ngoái, theo báo cáo do Hiệp hội Điều hành Tài chính Việt Nam (VAFE) công bố.

Báo cáo nêu bật cuộc khảo sát toàn diện của hiệp hội về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong khuôn khổ Giải thưởng Quan hệ Nhà đầu tư (IR) 2024.


Nó bao gồm tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong khoảng thời gian 12 tháng từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024.


Kết quả khảo sát cho thấy 424 trên 708 công ty niêm yết tuân thủ tốt các chuẩn mực công bố thông tin, chiếm 60% tổng số và tăng 60 công ty so với năm 2023 (364). Tỷ lệ 60%, tăng so với mức 50% của năm ngoái cho thấy doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức và tạo ra sự chuyển dịch lớn về công bố thông tin trên toàn thị trường.


Năm 2024 là năm có tỷ lệ doanh nghiệp đáp ứng chuẩn mực công bố thông tin cao nhất trong suốt 14 năm của Giải thưởng IR (2011-2024).


Xét về mặt vốn hóa, các công ty vốn hóa lớn tiếp tục dẫn đầu trong việc tuân thủ tốt các quy định về công bố thông tin. Cụ thể, 81% doanh nghiệp tài chính vốn hóa lớn đáp ứng chuẩn mực CBTT 2024, trong đó có các doanh nghiệp thuộc ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.


Trong lĩnh vực phi tài chính, 65% công ty phi tài chính có vốn hóa lớn đáp ứng các tiêu chuẩn.


Trước đây, việc công bố thông tin chủ yếu tập trung vào nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn nhưng trong khảo sát năm nay, nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ và siêu nhỏ đã tạo ra sự bứt phá với tỷ lệ tăng ấn tượng từ 46% lên 58%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp nhỏ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến hoạt động công bố thông tin. Nhờ đó, tính minh bạch trên thị trường chứng khoán đã ghi nhận mức tăng trưởng trên quy mô lớn.


Xét theo ngành, ngân hàng có tỷ lệ doanh nghiệp đáp ứng chuẩn mực công bố thông tin 2024 cao nhất, đạt 90% (18/20 đơn vị), một bước nhảy vọt so với những năm trước. Tiếp theo là ngành khai thác mỏ (79%), thực phẩm & đồ uống (77%) và tiện ích (76%).


Ngành xây dựng và bất động sản lần lượt chiếm 47% và 49%.


Mai Thảo Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comentários


bottom of page