top of page

Bình quân mỗi ngày Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) lãi hơn 6 tỷ


Với kết quả đạt được sau quý 1, VNX đã thực hiện lần lượt 21% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2024.


Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã công bố kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh quý 1/2024 với tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 575 tỷ đồng. Ước tính, bình quân mỗi ngày trong quý đầu năm 2024, VNX lãi hơn 6 tỷ đồng.


Phần lớn doanh thu của VNX đến từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con, trong đó Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đóng góp gần 449 tỷ đồng và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đóng góp gần 124 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động tài chính đem về gần 12 tỷ đồng và hoạt động nghiệp vụ đem về 630 triệu đồng.

VNX được thành lập tháng 2/2021 theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, được tổ chức theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình mẹ - con dựa trên sự sắp xếp lại HNX và HoSE. Nhiệm vụ chính của VNX là thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường.


Trong năm đầu hoạt động 2021, VNX đạt 2.054 tỷ đồng doanh thu và 1.337 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sang năm 2022, thị trường chứng khoán có nhiều biến động mạnh với giao dịch đặc biệt sôi động trong những tháng đầu năm. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận của VNX cũng tăng mạnh, lần lượt đạt 3.423 tỷ và 2.089 tỷ đồng.


Các chỉ tiêu kinh doanh chính đều đã sụt giảm trong năm 2023 vừa qua. Cụ thể, tổng doanh thu của VNX năm ngoái đạt 1.920 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm 2022. 97% doanh thu đến từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con. Lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ giảm gần 10% so với năm 2022, xuống mức 1.886 tỷ đồng.

Năm 2024, VNX đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 2.797 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.423 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và giảm gần 25% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy, Với kết quả đạt được sau quý 1, VNX đã thực hiện lần lượt 21% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.


Năm 2024, VNX đặt mục tiêu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), công ty con để hoàn thiện, trình UBCKNN xem xét, chấp thuận để ban hành các quy chế nghiệp vụ. Chủ động rà soát các quy chế nghiệp vụ để đáp ứng các thay đổi của quy định pháp lý và điều kiện kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) KRX khi đi vào vận hành.


Ngoài ra, VNX sẽ tham gia góp ý cho cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng các Nghị đinh, Thông tư và văn bản quy phạm pháp luật khác. Về công tác thị trường, VNX tiếp tục thực hiện các nội dung cải tiến chỉ số VN30 đã được UBCKNN phê duyệt và triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN100.


Cafef


Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page