top of page

6 đợt chia cổ tức và mua lại lớn trong tuần này: Mastercard tăng 15,8%, Broadcom tăng 14,1%


Mastercard


Master tăng cổ tức lên 15,8%, phê duyệt mua lại cổ phiếu mới trị giá 11 tỷ USD.


Vào thứ ba, Mastercard (NYSE: MA ) đã tăng cổ tức bằng tiền mặt hàng quý thêm 15,8% lên 0,66 USD mỗi cổ phiếu, tương đương 2,64 USD hàng năm, với tỷ suất hàng năm là 0,6%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 cho các cổ đông ghi nhận vào ngày 9 tháng 1 năm 2024 và ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày 8 tháng 1 năm 2024.


Hơn nữa, Hội đồng quản trị đã phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu mới, cho phép công ty mua lại tối đa 11 tỷ USD cổ phiếu phổ thông Loại A. Chương trình mới này sẽ có hiệu lực sau khi hoàn thành chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 9 tỷ USD hiện có, được công bố vào tháng 12 năm 2022. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, vẫn còn khoảng 3,5 tỷ USD để mua lại theo chương trình hiện tại.


Exxon Mobil


Exxon Mobil công bố kế hoạch tăng tốc độ mua lại cổ phiếu sau khi thỏa thuận Pioneer kết thúc


Exxon Mobil (NYSE: XOM ) hôm thứ tư đã công bố kế hoạch đẩy nhanh chương trình mua lại cổ phiếu sau thương vụ mua lại thành công Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD ).


Công ty có kế hoạch tăng số tiền mua lại cổ phần hàng năm lên 20 tỷ USD cho đến năm 2025 sau khi thỏa thuận hoàn tất. Ngoài ra, ExxonMobil đã xác nhận tiến độ thực hiện cam kết hiện tại là trả lại 17,5 tỷ USD cho các nhà đầu tư trong năm nay, một phần trong kế hoạch mua lại cổ phiếu lớn hơn trị giá 35 tỷ USD.


Broadcom tăng cổ tức thêm 14,1%


Broadcom (NASDAQ: AVGO ) đã tăng cổ tức hàng quý thêm 14,1% lên 5,25 USD/cổ phiếu, tương đương 21 USD/năm, với lợi suất hàng năm là 2,3%.


Cổ tức sẽ được trả vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 cho các cổ đông ghi nhận vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 và ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày 19 tháng 12 năm 2023.


Thêm hai lần tăng trưởng nữa và một khoản cổ tức đặc biệt.


MBIA (NYSE: MBI ) đã công bố mức cổ tức đặc biệt là 8 USD/cổ phiếu, với tỷ suất hàng năm là 108,4%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 cho các cổ đông ghi nhận vào ngày 18 tháng 12 năm 2023 và ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày 26 tháng 12 năm 2023.


Kết quả là cổ phiếu đã tăng hơn 81% vào thứ Sáu.


Deere (NYSE: DE ) đã tăng cổ tức hàng quý thêm 8,9% lên 1,47 USD mỗi cổ phiếu, tương đương 5,88 USD hàng năm, với tỷ suất hàng năm là 1,6%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 8 tháng 2 năm 2024 cho các cổ đông ghi danh vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 và ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày 28 tháng 12 năm 2023.


Owens Corning (NYSE: OC ) đã tăng cổ tức hàng quý thêm 15,4% lên 0,60 USD mỗi cổ phiếu, tương đương 2,4 USD hàng năm, với tỷ suất hàng năm là 1,7%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 cho các cổ đông ghi nhận vào ngày 8 tháng 1 năm 2024 và ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày 5 tháng 1 năm 2024.


Theo Investing.com


Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page