Ví dụ về bán khống (Short Selling)

Hiểu được cách kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá cổ phiếu giảm giá.

Với phương pháp bán khống (short selling) sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khác khi thị trường xuống giá.

Ví dụ về bán khống (Short Selling)