top of page

Phía bên trái (LHS): Tổng quan và ví dụ về Forex


Minh họa về stock, forex, LHS, left hand side
Minh họa về stock, forex, LHS, left hand side

Phía bên trái (LHS) là gì?


Thuật ngữ bên trái (LHS) đề cập đến giá mua trong báo giá hai chiều cho một cặp tiền tệ. Báo giá hai chiều biểu thị cả giá mua và giá chào bán của một chứng khoán.


Phía bên trái, hay giá mua, cho biết mức giá mà đại lý, nhà giao dịch, nhà đầu tư hoặc nhà tạo lập thị trường (MM) sẵn sàng mua một loại chứng khoán hoặc tiền tệ, và phía bên phải, hoặc giá bán, cho biết giá tại thời điểm mà người tham gia sẵn sàng bán chứng khoán hoặc tiền tệ.


LHS có thể đối lập với phía bên phải (RHS) của báo giá tiền tệ, đề cập đến giá bán.


BÀI HỌC CHÍNH

  • Phía bên trái (LHS) đề cập đến giá mua trong báo giá ngoại hối, vì giá mua xuất hiện ở bên trái trong báo giá hai chiều và bán ở bên phải.

  • Giá chào mua là mức giá cao nhất mà ai đó sẵn sàng mua loại tiền cơ bản hoặc mức giá mà người bán có thể bán loại tiền cơ sở trên thị trường.

  • Quy mô chênh lệch giá mua/bán là một chỉ báo về tính thanh khoản hiện tại trên thị trường. Spread chặt chẽ có nghĩa là có tính thanh khoản tốt.

Hiểu về phía bên tay trái (LHS)


Phía bên trái theo đúng nghĩa đen là ở bên trái của báo giá, với yêu cầu xuất hiện ở phía bên phải. Phía bên trái là giá mua và giá quảng cáo cao nhất mà một thực thể sẵn sàng mua. Ai muốn bán có thể giao dịch ngay với người mua này.


Nếu báo giá là 1,0510—1,0515 thì giá bên trái, giá chào mua, là 1,0510, trong khi giá chào bán (bên phải) là 1,0515.


Sự khác biệt giữa bên phải và bên trái, hoặc giá mua và bán, là mức chênh lệch (spread). Mức chênh lệch giá là một chỉ số cho thấy mức độ quan tâm và hoạt động trên một thị trường cụ thể. Nếu mức chênh lệch nhỏ, điều đó thường có nghĩa là có rất nhiều người tham gia tích cực đang cố gắng vượt qua nhau, điều này tạo ra mức chênh lệch nhỏ. Nếu có mức chênh lệch lớn, điều đó thường có nghĩa là có ít người tham gia hơn và những người đặt giá thầu hoặc chào bán có thể đặt giá và khi làm như vậy thường sẽ muốn đặt giá thầu thấp hơn hoặc đưa ra mức giá cao hơn, tạo ra mức chênh lệch lớn hơn.


Nếu tỷ giá GBP/USD đang giao dịch ở mức 1,2420 x 1,2422 thì có người sẵn sàng mua đồng bảng Anh so với đô la Mỹ ở mức 1,2420. Vì họ đang đấu giá ở mức 1.2420 nên họ không đảm bảo sẽ khớp lệnh. Ai đó sẽ cần bán cho họ ở mức giá đó để giao dịch diễn ra ở mức 1,2420. 1,2420 là phía bên trái. Nếu ai đó muốn mua ngay lập tức, họ có thể mua từ bên phải (ưu đãi) ở mức 1,2422.


Ví dụ về phía bên trái trong giao dịch ngoại hối


Giả sử báo giá hai chiều USD/CAD là:


1.3010—1.3012

Đây là mức chênh lệch hai pip. Báo giá có nghĩa là ai đó sẵn sàng mua một USD với giá C$1,3010 (đô la Canada). Đây là phía bên trái.


Ở phía bên phải, ai đó sẵn sàng bán một USD với giá 1,3012 đô la Canada (đô la Canada).


Một nhà giao dịch quan tâm đến việc thực hiện giao dịch có thể đặt giá chào mua hoặc chào bán ở mức giá khác. Họ cũng có thể giao dịch với giá mua và bán ở đó. Ví dụ: ai đó muốn bán có thể bán cho người đặt giá thầu ở mức 1.3010. Ai muốn mua có thể mua từ lời đề nghị ở mức 1.3012. Cả hai hành động này sẽ dẫn đến việc khớp lệnh ngay lập tức, giả sử giá mua hoặc bán vẫn còn đó khi lệnh của nhà giao dịch được đặt.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

bottom of page