top of page

NIO Inc. Báo cáo Kết quả Tài chính Quý I năm 2022 chưa được kiểm toán

 • Tổng Doanh thu hàng quý đạt 9.910,6 triệu NDT (1.563,4 triệu USD)

 • Số lượng giao hàng hàng quý của ES8, ES6, EC6 và ET7 là 25.768 xe

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc, ngày 09 tháng 6 năm 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO), hôm nay đã công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.Hoạt động nổi bật trong Quý đầu tiên của năm 2022

 • Lượng xe được giao trong quý đầu tiên của năm 2022 là 25.768 chiếc, bao gồm 4.341 chiếc ES8, 13.620 chiếc ES6, 7.644 chiếc EC6 và 163 chiếc ET7, tăng 28,5% so với quý 1 năm 2021 và tăng 2,9% so với quý 4 năm 2021.

Điểm nổi bật về tài chính trong Quý đầu tiên của năm 2022

 • Doanh số bán xe là 9.244,0 triệu NDT (1.458,2 triệu USD) trong quý 1 năm 2022, tăng 24,8% so với quý 1 năm 2021 và tăng 0,3% so với quý 4 năm 2021.

 • Tỷ suất lợi nhuận phương tiện ii là 18,1% trong quý đầu tiên của năm 2022, so với 21,2% trong quý đầu tiên của năm 2021 và 20,9% trong quý thứ tư năm 2021.

 • Tổng doanh thu là 9,910,6 triệu NDT (1.563,4 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng 24,2% so với quý đầu tiên của năm 2021 và tăng 0,1% so với quý 4 năm 2021.

 • Lợi nhuận gộp là 1.446,8 triệu NDT (228,2 triệu USD) trong quý 1 năm 2022, giảm 6,9% so với quý 1 năm 2021 và giảm 14,9% so với quý 4 năm 2021.

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp là 14,6% trong quý 1 năm 2022, so với 19,5% trong quý 1 năm 2021 và 17,2% trong quý 4 năm 2021.

 • Lỗ từ hoạt động là 2.188,7 triệu NDT (345,3 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng 639,7% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 10,5% so với quý 4 năm 2021. Không bao gồm bồi thường dựa trên cổ phiếu chi phí điều chỉnh lỗ từ hoạt động (không phải GAAP) là 1.715,6 triệu NDT (270,6 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng 760,4% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 16,2% so với quý thứ tư. của năm 2021.

 • Lỗ ròng là 1.782,7 triệu NDT (281,2 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng 295,3% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 16,8% so với quý 4 năm 2021. Không bao gồm chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu , lỗ ròng đã điều chỉnh (không phải GAAP) là 1.309,6 triệu NDT (206,6 triệu USD) trong quý 1 năm 2022, tăng 269,3% so với quý 1 năm 2021 và giảm 25,0% so với quý 4 năm 2021 .

 • Lỗ ròng thuộc về cổ đông phổ thông của NIO là 1.825,0 triệu NDT (287,9 triệu USD) trong quý 1 năm 2022, giảm 62,6% so với quý 1 năm 2021 và giảm 16,3% so với quý 4 năm 2021. Không bao gồm chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu và cộng dồn lãi không kiểm soát có thể hoàn lại thành giá trị hoàn lại, khoản lỗ ròng đã điều chỉnh thuộc về cổ đông phổ thông của NIO (không phải GAAP) là 1.285,2 triệu NDT (US $ 202,7 triệu) trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng là 262,5% so với quý 1 năm 2021 và giảm 25,1% so với quý 4 năm 2021.

 • Lỗ ròng cơ bản và pha loãng trên Cổ phiếu phổ thông / Cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS) iii đều là 12 NDT (0,18 USD) trong quý đầu tiên của năm 2022, so với 3,14 NDT trong quý đầu tiên của năm 2021 và 1,26 NDT trong quý IV. quý của năm 2021. Không bao gồm chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu và tích lũy lãi không kiểm soát có thể quy đổi thành giá trị hoàn lại, lỗ ròng cơ bản và suy giảm đã điều chỉnh trên mỗi ADS (không phải GAAP) đều là 0,79 RMB (0,13 USD), so với 0,23 RMB vào quý 1 năm 2021 và 1,07 NDT vào quý 4 năm 2021.

 • Tiền và các khoản tương đương tiền, tiền bị hạn chế và đầu tư ngắn hạn là 53,3 tỷ NDT (8,4 tỷ USD) vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Sự phát triển gần đây

Giao hàng vào tháng 4 và tháng 5 năm 2022

 • NIO đã giao 5.074 xe vào tháng 4 năm 2022 và 7.024 xe vào tháng 5 năm 2022. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, lượng giao hàng cộng dồn đạt 204.936 xe.

Danh sách sàn giao dịch Singapore

 • Vào ngày 20 tháng 5 năm 2022, NIO đã niêm yết thành công, bằng cách giới thiệu, cổ phiếu phổ thông Loại A (“Cổ phiếu”) của mình trên Hội đồng quản trị chính của Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Sàn giao dịch Singapore (“SGX-ST”), với mã chứng khoán “NIO” ở quy mô lô hội đồng là 10 Cổ phiếu. Cổ phiếu được liệt kê trên Bảng chính của SGX-ST hoàn toàn có thể thay thế được với các QUẢNG CÁO được liệt kê trên NYSE.

Nhận xét của Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính

William Bin Li, người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành cho biết: “Chúng tôi đã thiết lập mức giao hàng quý cao kỷ lục mới là 25.768 xe trong quý đầu tiên của năm 2022 và đạt mốc vượt 200.000 xe giao vào tháng 5 trong vòng 4 năm kể từ lần giao hàng đầu tiên”. viên chức của NIO. "Bất chấp sự biến động của chuỗi cung ứng và những thách thức trong việc giao xe do sự hồi sinh của COVID-19 gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm bổ sung của mình và đạt được lượng đặt hàng cao nhất mọi thời đại vào tháng 5 năm 2022. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, Lô bản dựng thử dụng cụ đầu tiên của ET5 đã được tung ra khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy sản xuất mới tại NeoPark ở Hợp Phì. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ bắt đầu giao ET5 vào tháng 9 năm 2022. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa việc cung cấp sản phẩm của mình bằng cách giới thiệu ES7.

Steven Wei Feng, giám đốc tài chính của NIO cho biết thêm: “NIO niêm yết thành công trên Hội đồng quản trị chính của Công ty TNHH Giao dịch Chứng khoán Sàn giao dịch Singapore vào ngày 20 tháng 5 năm 2022, tiếp tục củng cố chỗ đứng của chúng tôi trên thị trường vốn toàn cầu. "Để nhanh chóng phục hồi sau tác động của COVID-19 và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong chuỗi cung ứng để tăng cường năng lực sản xuất và đẩy nhanh việc giao xe kể từ đầu tháng 6. Trong khi quyết định đầu tư vào các sản phẩm mới , công nghệ và kinh doanh, chúng tôi cố gắng liên tục tối ưu hóa cơ cấu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông của chúng tôi. "

Kết quả tài chính Quý 1 năm 2022

Doanh thu

 • Tổng doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2022 là 9.910,6 triệu NDT (1.563,4 triệu USD), tăng 24,2% so với quý đầu tiên của năm 2021 và tăng 0,1% so với quý 4 năm 2021.

 • Doanh số bán xe trong quý đầu tiên của năm 2022 là 9.244,0 triệu NDT (1.458,2 triệu USD), tăng 24,8% so với quý đầu tiên của năm 2021 và tăng 0,3% so với quý 4 năm 2021. Doanh số bán xe tăng hơn quý đầu tiên của năm 2021 chủ yếu là do giao hàng cao hơn. Doanh số bán xe vẫn ổn định so với quý IV / 2021.

 • Doanh thu khác trong quý đầu tiên của năm 2022 là 666,6 triệu NDT (105,1 triệu USD), tăng 15,6% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 2,7% so với quý 4 năm 2021. Doanh thu khác tăng hơn quý đầu tiên của năm 2021 chủ yếu là do doanh số bán các gói dịch vụ và năng lượng tăng và những thứ khác cùng với doanh số bán xe tăng trong quý đầu tiên của năm 2022, được bù đắp một phần do giảm doanh thu từ dịch vụ nâng cấp ắc quy. Doanh số bán hàng khác vẫn ổn định so với quý IV / 2021.

Chi phí bán hàng và tỷ suất lợi nhuận gộp

 • Chi phí bán hàng trong quý đầu tiên của năm 2022 là 8.463,7 triệu NDT (1.335,1 triệu USD), tăng 31,7% so với quý đầu tiên của năm 2021 và tăng 3,2% so với quý 4 năm 2021. Sự gia tăng chi phí của Doanh số bán hàng trong quý đầu tiên của năm 2021 và quý thứ tư của năm 2021 chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng sản lượng giao hàng trong quý đầu tiên của năm 2022.

 • Lợi nhuận gộp trong quý 1 năm 2022 là 1.446,8 triệu NDT (228,2 triệu đô la Mỹ), giảm 6,9% so với quý 1 năm 2021 và giảm 14,9% so với quý 4 năm 2021.

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý 1 năm 2022 là 14,6%, so với 19,5% trong quý 1 năm 2021 và 17,2% trong quý 4 năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm so với quý 1 năm 2021 là do lượng xe giảm tỷ suất lợi nhuận và việc giảm tỷ suất lợi nhuận bán hàng khác do đầu tư mở rộng vào mạng lưới điện và dịch vụ. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm trong quý IV / 2021 chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận xe giảm.

 • Tỷ suất lợi nhuận phương tiện trong quý đầu tiên của năm 2022 là 1%, so với 21,2% trong quý đầu tiên của năm 2021 và 20,9% trong quý thứ tư năm 2021. Việc giảm tỷ suất lợi nhuận phương tiện trong quý đầu tiên của năm 2021 chủ yếu là do mức trung bình thấp hơn giá bán do sự thay đổi trong tổ hợp sản phẩm của chúng tôi. Tỷ suất lợi nhuận xe giảm trong quý 4 năm 2021 chủ yếu là do chi phí pin trên mỗi chiếc tăng.

Chi phí hoạt động

 • Chi phí nghiên cứu và phát triểntrong quý đầu tiên của năm 2022 là 1.761,7 triệu NDT (277,9 triệu đô la Mỹ), tăng 156,6% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 3,7% so với quý 4 năm 2021. Không bao gồm chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu (không -GAAP), chi phí nghiên cứu và phát triển là 1.514,1 triệu NDT (238,8 triệu USD), tăng 132,9% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 7,6% so với quý 4 năm 2021. Sự gia tăng trong nghiên cứu và phát triển chi phí trong quý đầu tiên của năm 2021 chủ yếu là do chi phí nhân sự tăng lên trong các chức năng nghiên cứu và phát triển cũng như chi phí thiết kế và phát triển sản phẩm và công nghệ mới gia tăng. Chi phí nghiên cứu và phát triển vẫn tương đối ổn định so với quý IV / 2021.

 • Bán, cho chung và chi phí hành chínhtrong quý 1 năm 2022 là 2.014,8 triệu NDT (317,8 triệu USD), tăng 68,3% so với quý 1 năm 2021 và giảm 14,6% so với quý 4 năm 2021. Không bao gồm chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu (không -GAAP), chi phí bán hàng, chi phí quản lý và điều hành là 1.801,5 triệu NDT (284,2 triệu USD), tăng 57,9% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 16,7% so với quý 4 năm 2021. , chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đầu tiên của năm 2021 chủ yếu do tăng chi phí nhân sự trong các chức năng bán hàng và dịch vụ và chi phí liên quan đến việc mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ. Lượng bán giảm,

Mất mát từ hoạt động

 • Lỗ từ hoạt động trong quý đầu tiên của năm 2022 là 2.188,7 triệu NDT (345,3 triệu USD), tăng 639,7% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 10,5% so với quý 4 năm 2021. Không bao gồm bồi thường dựa trên cổ phiếu chi phí điều chỉnh lỗ từ hoạt động (không phải GAAP) là 1.715,6 triệu NDT (270,6 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng 760,4% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 16,2% so với quý thứ tư. của năm 2021.

Chi phí bồi thường dựa trên cổ phần

 • Chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu trong quý đầu tiên của năm 2022 là 473,0 triệu NDT (74,6 triệu USD), tăng 390,2% so với quý đầu tiên của năm 2021 và tăng 19,2% so với quý 4 năm 2021. Mức tăng chi phí bồi thường dựa trên cổ phần trong quý đầu tiên của năm 2021 và quý thứ tư của năm 2021 chủ yếu là do việc cấp quyền chọn và cổ phiếu bị hạn chế trên cơ sở tiếp tục.

Lỗ ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu

 • Lỗ ròng trong quý đầu tiên của năm 2022 là 1.782,7 triệu NDT (281,2 triệu USD), tăng 295,3% so với quý đầu tiên của năm 2021 và giảm 16,8% so với quý 4 năm 2021. Không bao gồm chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu , lỗ ròng đã điều chỉnh (không phải GAAP) là 1.309,6 triệu NDT (206,6 triệu USD) trong quý 1 năm 2022, tăng 269,3% so với quý 1 năm 2021 và giảm 25,0% so với quý 4 năm 2021 .

 • Khoản lỗ ròng thuộc về cổ đông phổ thông của NIO trong quý 1 năm 2022 là 1.825,0 triệu NDT (287,9 triệu USD), giảm 62,6% so với quý 1 năm 2021 và giảm 16,3% so với quý 4 năm 2021. Không bao gồm cổ phiếu chi phí bồi thường dựa trên cơ sở, khoản lỗ ròng đã điều chỉnh thuộc về cổ đông phổ thông của NIO (không phải GAAP) là 1.285,2 triệu NDT (tương đương 202,7 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2022.

 • Lỗ ròng cơ bản và pha loãng trên mỗi Cổ phiếu phổ thông / ADS trong quý đầu tiên của năm 2022 đều là 12 NDT (0,18 USD), so với 1,14 NDT trong quý đầu tiên của năm 2021 và 1,36 NDT trong quý 4 năm 2021. Không bao gồm cổ phiếu chi phí bồi thường dựa trên cơ sở bồi thường và tích lũy các khoản lãi không kiểm soát có thể quy đổi thành giá trị hoàn lại, lỗ ròng cơ bản đã điều chỉnh và suy giảm trên mỗi Cổ phiếu phổ thông / ADS (không phải GAAP) đều là 0,79 RMB (0,13 USD), so với 0,23 RMB trong lần đầu quý năm 2021 và 1,07 NDT vào quý 4 năm 2021.

Bảng cân đối

 • Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, tiền bị hạn chế và đầu tư ngắn hạn là 53,3 tỷ NDT (8,4 tỷ USD) tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Triển vọng kinh doanh

Trong quý 2 năm 2022, Công ty dự kiến:

 • Lượng xe được cung cấp từ 23.000 đến 25.000 xe, tăng khoảng 5,0% đến 14,2% so với cùng kỳ năm 2021.

 • Tổng doanh thu nằm trong khoảng 9.340 triệu NDT (1.473 triệu USD) đến 1.088 triệu NDT (1.591 triệu USD), tăng khoảng 10,6% đến 19,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Triển vọng kinh doanh này phản ánh quan điểm hiện tại và sơ bộ của Công ty về tình hình kinh doanh và điều kiện thị trường, có thể thay đổi.

Cuộc gọi hội nghị

Ban lãnh đạo của Công ty sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị về thu nhập vào lúc 8 giờ sáng Giờ Miền Đông Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 6 năm 2022 (8 giờ tối theo Giờ Bắc Kinh / Hồng Kông / Singapore vào ngày 9 tháng 6 năm 2022).


Giới thiệu về NIO Inc.


NIO Inc. là công ty tiên phong và dẫn đầu trong thị trường xe điện thông minh cao cấp. Được thành lập vào tháng 11 năm 2014, sứ mệnh của NIO là định hình một lối sống vui tươi. NIO đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp bằng xe điện thông minh để chia sẻ niềm vui và cùng nhau phát triển với người dùng. NIO thiết kế, phát triển, cùng sản xuất và bán các loại xe điện thông minh cao cấp, thúc đẩy những đổi mới trong công nghệ thế hệ tiếp theo về lái xe tự động, công nghệ kỹ thuật số, hệ thống truyền động điện và pin. NIO khác biệt hóa chính mình thông qua những đột phá và đổi mới liên tục về công nghệ, chẳng hạn như công nghệ hoán đổi pin hàng đầu trong ngành, Pin như một dịch vụ hoặc BaaS, cũng như các công nghệ lái xe tự hành độc quyền và Lái xe tự động như một dịch vụ, hoặc ADaaS. NIO ra mắt ES8.

https://ir.nio.com/news-events/news-releases/news-release-details/nio-inc-reports-unaudited-first-quarter-2022 Theo Nio.com

Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.mastertraders.vn

bottom of page