top of page

Lot Lẻ Là Gì? Định nghĩa trong giao dịch và cách chúng phát sinh


Minh họa giao dịch lot lẻ
Minh họa giao dịch lot lẻ

Lot Lẻ Là Gì?


Lot lẻ là số tiền đặt mua chứng khoán nhỏ hơn đơn vị giao dịch bình thường của tài sản cụ thể đó. Các lot lẻ được coi là bất cứ thứ gì ít hơn 100 cổ phiếu tiêu chuẩn cho cổ phiếu.


Hoa hồng giao dịch cho các lot lẻ thường cao hơn trên cơ sở tỷ lệ phần trăm so với các lô tiêu chuẩn vì hầu hết các công ty môi giới đều có mức hoa hồng tối thiểu cố định để thực hiện các giao dịch đó.


Hiểu lot lẻ


Các lot lẻ có thể vô tình phát sinh trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư thông qua kế hoạch chia tách ngược hoặc tái đầu tư cổ tức.


Ví dụ: việc chia ngược chứng khoán theo tỷ lệ 1:8, trong đó nhà đầu tư nắm giữ 200 cổ phiếu, sẽ dẫn đến số lượng sau khi chia là 25 cổ phiếu. Mặc dù hoa hồng giao dịch cho các lô lẻ vẫn có thể cao hơn so với các lô tiêu chuẩn trên cơ sở tỷ lệ phần trăm, nhưng sự phổ biến của các nền tảng giao dịch trực tuyến và hậu quả là hoa hồng môi giới giảm có nghĩa là việc các nhà đầu tư xử lý các lô lẻ không còn khó khăn hoặc tốn kém như nó đã từng trong quá khứ.


CHÌA KHÓA RÚT RA

  • Lot lẻ đề cập đến số lượng đặt mua chứng khoán ít hơn đơn vị giao dịch thông thường đối với tài sản, thường là 100 cổ phiếu đối với cổ phiếu.

  • Lot lẻ tương phản với lô tròn, là số lượng đặt hàng cho chứng khoán có thể chia dễ dàng cho 100.

  • Các lot lẻ có xu hướng xuất hiện trong danh mục đầu tư do công ty thông báo chia tách cổ phiếu ngược lại hoặc do kế hoạch tái đầu tư cổ tức.

  • Một lệnh lot lẻ thường có giá cao hơn do mức hoa hồng cao hơn và mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành so với các lệnh khác.

  • Các công ty lớn coi các lot lẻ là không đáng kể và có thể chọn loại bỏ việc nắm giữ như vậy bằng cách mua lại cổ đông với giá cao hơn hoặc cung cấp cho cổ đông nhiều cổ phiếu hơn để kiếm được một lot tròn.


Lot lẻ, lot tròn và lot hỗn hợp


Mặc dù lot lẻ có thể bao gồm bất kỳ số lượng cổ phiếu nào từ 1 đến 100, nhưng lot tròn là bất kỳ lô cổ phiếu nào có thể chia đều cho 100. Ví dụ: 75 cổ phiếu sẽ là lô lẻ vì nó dưới 100 cổ phiếu, trong khi 300 cổ phiếu sẽ được tính là lô tròn vì nó có thể chia đều cho 100.


Trong khi các lot tròn được đăng trên sàn giao dịch liên kết, các lot lẻ không được đăng như một phần của dữ liệu giá thầu/giá chào bán. Hơn nữa, việc thực hiện các giao dịch lot lẻ không hiển thị trên các nguồn báo cáo dữ liệu khác nhau. Do số lượng cổ phiếu tham gia giao dịch không phổ biến, các giao dịch lot lẻ thường mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành so với các giao dịch liên quan đến lot tròn.


Lot hỗn hợp bao gồm các lot có hơn 100 cổ phiếu, nhưng không thể chia đều cho 100. Ví dụ: 147 hoặc 2.999 đều là lot hỗn hợp. Báo cáo về lot hỗn hợp, bao gồm dữ liệu giá thầu/giá chào bán, thường chỉ hiển thị phần cấu thành lot tròn. Ví dụ: sử dụng kích thước lot hỗn hợp đã nói ở trên, 147 cổ phiếu sẽ báo cáo là 100 và 2.999 cổ phiếu sẽ báo cáo là 2.900.


Hành động của công ty phát hành đối với lot lẻ


Vì một lot lẻ được coi là không đáng kể đối với các tổ chức lớn hơn, nên một công ty có thể chọn loại bỏ bất kỳ cổ phiếu lẻ nào khỏi thị trường. Điều này có thể bao gồm việc mua lại cổ đông có liên quan với giá cao hơn, cung cấp thêm cổ phần cho cổ đông để tạo ra một lot tròn hoặc tham gia vào một đợt chia tách ngược được thiết kế để dẫn đến việc lot lẻ trở nên tương đương/ít hơn một cổ phiếu để trả tiền mặt cho nhà đầu tư cho việc nắm giữ phần còn lại.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comentarios


bottom of page