top of page

Cổ phiếu CureVac hiện đang ở mức quá bán - CVAC

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett khuyên rằng hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Một cách chúng ta có thể thử để kiểm tra mức độ biến động của một cổ phiếu nhất định là thông qua một chỉ báo phân tích kỹ thuật được gọi là Chỉ số Sức mạnh Tương đối, hoặc RSI, đo lường động lượng trên thang điểm từ 0 đến 100. Một cổ phiếu được coi là quá bán nếu Chỉ số RSI giảm xuống dưới 30.


Trong giao dịch vào thứ Ba, cổ phiếu của CureVac NV (Ký hiệu: CVAC) số lượng người mua quá nhiều, đạt mức đọc RSI là 27,9, mức thấp nhất là 36,37 USD / cổ phiếu. Để so sánh, chỉ số RSI hiện tại của S&P 500 ETF (SPY) là 68,0. Một nhà đầu tư thông thái có thể xem chỉ số RSI 27,9 của CVAC ngày hôm nay như một dấu hiệu cho thấy đợt bán mạnh gần đây đang trong quá trình tự cạn kiệt và bắt đầu tìm kiếm cơ hội điểm vào ở phía mua. Biểu đồ dưới đây cho thấy kết quả hoạt động trong một năm của cổ phiếu CVAC:

Nhìn vào biểu đồ trên, điểm thấp nhất của CVAC trong phạm vi 52 tuần là 36,26 đô la / cổ phiếu, với 151,80 đô la là điểm cao nhất trong 52 tuần - so với giao dịch cuối cùng là 36,26 đô la.


Theo Nasdaq.com


Nhấn vào nút bên dưới và đăng ký ngay các khóa đào tạo của chúng tôi


Comments


bottom of page