top of page

Chuyển lưu ký cổ phiếu FLC từ HOSE sang UPCoM, cổ đông FLC chớ " vội mừng "


Trụ sở chính Tập đoàn FLC trên phố Cầu Giấy, Hà Nội.
Trụ sở chính Tập đoàn FLC trên phố Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FLC từ thị trường HOSE sang thị trường UPCoM.


Cụ thể, kể từ ngày 22/02/2023, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FLC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCoM. Lượng cổ phiếu đăng ký là 709.997.807 cổ phiếu, với tổng giá trị cổ phiếu đăng ký là hơn 7.099,97 tỷ đồng.


Lý do chuyển sàn được đưa ra là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bị hủy niêm yết theo Quyết định số 51/QĐ-SGDHCM ngày 13/02/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.


Tương tự cổ phiếu FLC, cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros cũng đã nhận quyết định hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HOSE từ ngày 05/09/2022 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. VSD đã có thông báo thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ HOSE sang UPCoM.


Cụ thể, kể từ ngày 30/08/2022, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán ROS từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCoM. Tổng số cổ phiếu đăng ký là 567.598.121 cổ phiếu, tổng giá trị là hơn 5.675 tỷ đồng.


Vậy nhưng, đến nay, sau hơn nửa năm, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX (đơn vị vận hành thị trường UPCoM) chưa có thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu ROS.


Phản hồi thông tin chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ROS sang UPCoM, HNX cho biết, việc xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch của ROS sẽ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và hướng dẫn của cơ quan quản lý.


HNX cho biết, với trường hợp của ROS, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng thuộc hành vi bị cấm theo quy định và đang trong quá trình điều tra, do đó HNX chưa có cơ sở để xác định số vốn điều lệ hợp lệ cũng như tính đại chúng của ROS và số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.


Theo đó, cho tới nay, các cổ đông của ROS vẫn chưa thể giao dịch cổ phiếu này.Theo TinnhanhchungkhoanTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vnBình luận


bottom of page