top of page

Chỉ Số Công Nghiệp Dow Jones (DJIA) Là Gì?


DJIA, Dow Jones Industrial Average
DJIA, Dow Jones Industrial Average

Chỉ Số Công Nghiệp Dow Jones (DJIA) Là Gì?


Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán theo dõi 30 công ty blue-chip lớn, thuộc sở hữu công khai giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq.


Chỉ số Dow Jones được đặt theo tên của Charles Dow, người đã tạo ra chỉ số này vào năm 1896 cùng với đối tác kinh doanh của mình, Edward Jones. Còn được gọi là chỉ số Dow 30, chỉ số này được coi là thước đo của nền kinh tế Hoa Kỳ rộng lớn hơn.


CHÌA KHÓA RÚT RA

  • Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones là một chỉ số chuẩn được theo dõi rộng rãi ở Mỹ cho các cổ phiếu blue-chip.

  • DJIA là một chỉ số trọng số theo giá theo dõi 30 công ty lớn, thuộc sở hữu công khai giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq.

  • Chỉ số này được tạo ra bởi Charles Dow vào năm 1896 để phục vụ như một đại diện cho nền kinh tế Hoa Kỳ rộng lớn hơn.

  • Thành phần của DJIA có thể thay đổi theo thời gian dựa trên các xu hướng kinh tế.

  • Chỉ số Dow là một hằng số được tạo ra để giải quyết vấn đề trung bình đơn giản.

Tìm hiểu Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA)


DJIA là chỉ số thị trường lâu đời thứ hai của Hoa Kỳ sau Chỉ số Giao thông Trung bình Dow Jones. DJIA được thiết kế để phục vụ như một đại diện cho sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ rộng lớn hơn.


Thường được gọi đơn giản là chỉ số Dow, đây là một trong những chỉ số thị trường chứng khoán được theo dõi nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù chỉ số Dow bao gồm nhiều công ty, nhưng tất cả chúng đều có thể được mô tả là công ty blue-chip với thu nhập ổn định nhất quán.


Vào đầu thế kỷ 20, hiệu suất của các công ty công nghiệp thường gắn liền với tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Điều đó đã củng cố mối quan hệ giữa hiệu suất của chỉ số Dow và toàn bộ nền kinh tế.


Thậm chí ngày nay, đối với nhiều nhà đầu tư, chỉ số Dow hoạt động tốt tương đương với một nền kinh tế mạnh trong khi chỉ số Dow hoạt động yếu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại.


Khi nền kinh tế thay đổi theo thời gian, thành phần của chỉ số cũng vậy. Một thành phần của chỉ số Dow có thể bị loại bỏ khi một công ty trở nên ít liên quan hơn đến các xu hướng hiện tại của nền kinh tế, để được thay thế bằng một tên mới phản ánh tốt hơn sự thay đổi.


Chẳng hạn, một công ty có thể bị xóa khỏi chỉ số khi vốn hóa thị trường của nó giảm xuống do khó khăn tài chính.


Các cổ phiếu có giá cổ phiếu cao hơn được coi trọng hơn trong chỉ số. Vì vậy, phần trăm di chuyển cao hơn trong một thành phần có giá cao hơn sẽ có tác động lớn hơn đến giá trị được tính toán cuối cùng. Khi mới thành lập chỉ số Dow, Charles Dow đã tính mức trung bình bằng cách cộng giá của 12 cổ phiếu thành phần thuộc Dow và chia cho 12.


Kết quả là một mức trung bình đơn giản. Theo thời gian, có những bổ sung và trừ đi đối với chỉ số phải được tính đến, chẳng hạn như sáp nhập và chia tách cổ phiếu. Tại thời điểm đó, một phép tính trung bình đơn giản không còn ý nghĩa nữa.


Chỉ số Dow và tính toán chỉ số


Chỉ số Dow được tạo ra để giải quyết vấn đề trung bình đơn giản. Số chia là một hằng số được xác định trước được sử dụng để xác định tác động của việc di chuyển một điểm đối với bất kỳ cổ phiếu nào trong số khoảng 30 cổ phiếu tạo nên chỉ số Dow.


Đã có những trường hợp cần phải thay đổi số chia để giá trị của chỉ số Dow ổn định. Kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2023, Chỉ số Dow là 0,15172752595384.


Chỉ số Dow không được tính bằng cách sử dụng bình quân số học có trọng số và không đại diện cho vốn hóa thị trường của các công ty thành phần không giống như S&P 500.


Thay vào đó, nó phản ánh tổng giá của một cổ phiếu của tất cả các thành phần, chia cho số chia. Do đó, một di chuyển một điểm trong bất kỳ cổ phiếu thành phần nào sẽ di chuyển chỉ số theo một số điểm giống hệt nhau.


Giá DJIA = SUM (Giá cổ phiếu thành phần) ÷ Chỉ số Dow

S&P 500 đã vượt trội hơn DJIA trên cơ sở hàng năm trong khoảng thời gian ba, năm và 10 năm qua.


Thành phần chỉ số Dow


DJIA ra mắt vào năm 1896 chỉ với 12 công ty, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp. Chúng bao gồm đường sắt, bông, ga, đường, thuốc lá và dầu mỏ. Chỉ số này đã tăng lên 30 thành phần vào năm 1928.


Kể từ đó, nó đã thay đổi nhiều lần—lần đầu tiên diễn ra ba tháng sau khi chỉ số 30 thành phần ra mắt. Sự thay đổi quy mô lớn đầu tiên là vào năm 1932 khi tám cổ phiếu trong chỉ số Dow được thay thế.


Chỉ số Dow được đánh giá lại một cách thường xuyên. Các công ty được thay thế khi họ không còn đáp ứng các tiêu chí niêm yết của chỉ số với những công ty đó. Theo thời gian, chỉ số này trở thành thước đo của nền kinh tế Hoa Kỳ, phản ánh những thay đổi của nền kinh tế.


Ví dụ, US Steel đã bị xóa khỏi chỉ số vào năm 1991 và được thay thế bởi công ty vật liệu xây dựng Martin Marietta.


Những thay đổi lớn khác đối với DJIA đã đến:


  • Năm 1997, khi Westinghouse Electric, Bethlehem Steel, Texaco và Woolworths bị thay thế bởi Travelers' Group, Johnson & Johnson, Hewlett-Packard và Walmart.

  • Năm 1999, Chevron, Sears Roebuck, Union Carbide và Goodyear Tire bị loại bỏ trong khi Home Depot, Intel, Microsoft và SBC Communications được bổ sung vào vị trí của họ.

Walgreens Boots Alliance đã thay thế General Electric vào tháng 6 năm 2018. Vào tháng 8 năm 2020, Salesforce, Amgen và Honeywell đã được thêm vào Dow, thay thế ExxonMobil, Pfizer và Raytheon Technologies. Raytheon gia nhập DJIA vào đầu năm đó sau khi United Technologies sáp nhập với Công ty Raytheon.

DowDuPont tách khỏi DuPont và được thay thế bởi Công ty Hóa chất Dow vào năm 2019.

Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vnComments


bottom of page