top of page

Chỉ 27% tổ chức ở Việt Nam chuẩn bị đầy đủ để triển khai AI

Các phát hiện của AI Readiness Index (Chỉ số sẵn sàng AI) cho thấy các công ty gặp nhiều thách thức nhất khi tận dụng AI cùng với dữ liệu của họ.

Chỉ 27% tổ chức ở Việt Nam chuẩn bị đầy đủ để triển khai AI
Chỉ 27% tổ chức ở Việt Nam chuẩn bị đầy đủ để triển khai AI

Chỉ 27% các tổ chức ở Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ để triển khai và tận dụng các công nghệ dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI), theo AI Readiness Index đầu tiên của Cisco công bố trong tuần này.


Chỉ số này khảo sát hơn 8.000 công ty toàn cầu, được phát triển nhằm đáp ứng việc tăng tốc áp dụng AI, một sự thay đổi thế hệ đang tác động đến hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Báo cáo nhấn mạnh sự sẵn sàng của các công ty trong việc sử dụng và triển khai AI, đồng thời chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng trên các trụ cột và cơ sở hạ tầng kinh doanh chính gây ra rủi ro nghiêm trọng trong tương lai gần.


Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng mặc dù việc áp dụng AI đã tiến triển chậm trong nhiều thập kỷ, nhưng những tiến bộ trong Generative AI, cùng với sự sẵn có của công chúng trong năm qua, đang thu hút sự chú ý nhiều hơn đến những thách thức, thay đổi và khả năng mới do công nghệ đặt ra. Mặc dù 92% số người được hỏi tin rằng AI sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ nhưng nó cũng đặt ra những vấn đề mới xung quanh quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Các phát hiện của Chỉ số cho thấy các công ty gặp nhiều thách thức nhất khi tận dụng AI cùng với dữ liệu của họ. Trên thực tế, 68% số người được hỏi thừa nhận rằng điều này là do dữ liệu hiện có trong các tổ chức của họ.


Tuy nhiên, cũng có những tin tức tích cực. Kết quả từ Chỉ số cho thấy các công ty ở Việt Nam đang thực hiện nhiều biện pháp chủ động để chuẩn bị cho một tương lai tập trung vào AI. Khi nói đến việc xây dựng chiến lược AI, 99% các tổ chức đã có sẵn chiến lược AI mạnh mẽ hoặc đang trong quá trình phát triển chiến lược này. Hơn 87% các tổ chức được phân loại là Người theo kịp tốc độ hoặc Người theo đuổi (chuẩn bị đầy đủ/một phần), chỉ có 2% rơi vào loại Người tụt hậu (không được chuẩn bị). Điều này cho thấy mức độ tập trung đáng kể của các giám đốc điều hành C-Suite và lãnh đạo CNTT. Điều này có thể được thúc đẩy bởi thực tế là hầu hết tất cả những người được hỏi đều cho biết tính cấp bách của việc triển khai công nghệ AI trong tổ chức của họ đã tăng lên trong sáu tháng qua, trong đó cơ sở hạ tầng CNTT và an ninh mạng được báo cáo là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu để triển khai AI.


Liz Centoni, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc, Ứng dụng và Giám đốc Chiến lược của Cisco, cho biết: “Khi các công ty gấp rút triển khai các giải pháp AI, họ phải đánh giá những lĩnh vực cần đầu tư để đảm bảo cơ sở hạ tầng của họ có thể hỗ trợ tốt nhất nhu cầu của khối lượng công việc AI”. “Các tổ chức cũng cần có khả năng quan sát bối cảnh cách AI đang được sử dụng để đảm bảo ROI, bảo mật và đặc biệt là trách nhiệm.”


Chỉ số sẵn sàng AI mới của Cisco dựa trên cuộc khảo sát mù đôi với 8.161 lãnh đạo doanh nghiệp khu vực tư nhân và CNTT trên 30 thị trường, được thực hiện bởi một bên thứ ba độc lập trả lời khảo sát từ các công ty có 500 nhân viên trở lên. Chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng về AI của người trả lời trên sáu trụ cột chính: chiến lược, cơ sở hạ tầng, dữ liệu, nhân tài, quản trị và văn hóa.


Các công ty đã được kiểm tra dựa trên 49 số liệu khác nhau trong sáu trụ cột này để xác định điểm sẵn sàng cho từng trụ cột cũng như điểm sẵn sàng tổng thể cho tổ chức của người trả lời. Mỗi chỉ số được ấn định một trọng số riêng dựa trên tầm quan trọng tương đối của nó đối với việc đạt được mức độ sẵn sàng cho trụ cột áp dụng. Dựa trên điểm tổng thể của họ, Cisco đã xác định bốn nhóm ở các cấp độ sẵn sàng khác nhau của tổ chức – Người dẫn đầu (chuẩn bị đầy đủ), Người theo đuổi (chuẩn bị vừa phải), Người theo sau (sự chuẩn bị hạn chế) và Người tụt hậu (không chuẩn bị).


Theo VietNam NewsTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vnComments


bottom of page