top of page

Cách định giá cổ phiếu bằng P/E có còn phù hợp với xu hướng hiện tại không?

Nếu các nhà đầu tư thường xuyên cập nhật tin tức tại Master Traders ít nhiều cũng đã từng nghe qua thuật ngữ P/E. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn để áp dụng thực tế, và mỗi khi quan sát một cổ phiếu chúng ta sẽ tự có câu trả lời cho mình là có nên đầu tư vào giá này hay không?P/E là gì?


Chỉ số P/E thể hiện mức giá các nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra cho một đồng lợi nhuận thu được từ cổ phiếu.


Có 2 yếu tố cần xác định để tạo thành chỉ số P/E. Đó là Price (Giá cổ phiếu) và EPS (lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu)


Ví dụ: Bạn theo dõi công ty Master Traders hiện có 5 triệu cổ phiếu lưu hành và lợi nhuận ròng là 10 triệu USD trong 4 quý gần nhất. Đang được giao dịch với mức giá 30 USD/cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trong 3 năm gần nhất là 25%/năm, P/E ngành là 20. Bài toán đặt ra là có nên đầu tư hay không?


Đầu tiên chúng ta tính EPS: 10.000.000 USD : 5.000.000 cổ phiếu = 2 USD/cổ phiếu, tiếp theo là P/E: 30 USD/cổ phiếu : 2 USD/cổ phiếu = 15. Chúng ta có

  • EPS = 2 USD/cổ phiếu

  • P = 30 USD/cổ phiếu

  • P/E = 15

Khi so sánh với trung bình ngành rõ ràng chúng ta thấy được cổ phiếu Master Traders đang có mức định giá thấp hơn giá trị thực tế, nên có thể đầu tư.


Có phải cứ P/E thấp là cổ phiếu tốt?


Tuy nhiện, bạn cũng đừng vội mừng khi thấy một cổ phiếu có mức P/E thấp bởi còn 1 yếu tố quan trọng nữa đó là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng hàng năm. Các nhà đầu tư thông minh đánh giá công ty dựa trên triển vọng tương lai không phải hiệu suất trong quá khứ và các cổ phiếu có P/E thấp không phải lúc nào cũng đáng đầu tư.


Bạn vẫn có thể tìm thấy một số cổ phiếu có P/E thấp mà thị trường bỏ lỡ vì một số lý do nhất định. Nhưng khi đó, bạn cần xác nhận giá trị thực của các công ty bằng cách áp dụng thêm một số kỹ thuật định giá khác.


Ưu, nhược điểm của phương pháp P/E


Chỉ cần vài bước tính toán đơn giản, chúng ta có thể dễ dàng tính được chỉ số P/E của doanh nghiệp. Do đó chỉ số này được rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường sử dụng.


Nhược điểm là khi chúng ta áp dụng phương pháp này một cách cứng nhắc sẽ bỏ lỡ các thương vụ đầu tư tốt, điển hình như Amazon vào năm 2019 P/E trên 90 với mức giá hơn 1.800 USD/cổ phiếu và giờ là 3.523,16 USD/cổ phiếu (09/12/2021).


Tổng kết lại P/E có những ưu điểm tuyệt vời và tương đối dễ sử dụng. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhìn vào triển vọng của doanh nghiệp để đánh giá được mức độ phù hợp.


Cộng đồng Master Traders.

bottom of page