top of page

Các cảng đạt gần 60.000 lượt tàu thông qua trong 7 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, các cảng Việt Nam đã xử lý tổng cộng 59.338 tàu từ tháng 1 đến tháng 7, giảm 3% hàng năm.

Siêu tàu container M/V OOCL TÂY BAN NHA tại cảng Gemalink, Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Siêu tàu container M/V OOCL TÂY BAN NHA tại cảng Gemalink, Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, các cảng Việt Nam đã xử lý tổng cộng 59.338 tàu trong 7 tháng đầu năm, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.


Trong tổng sản lượng có 26.973 tàu nước ngoài và 32.365 tàu nội địa, giảm lần lượt 5% và 2% so với cùng kỳ năm trước.


Chỉ riêng trong tháng 7, lượng tàu thông qua đã đánh dấu mức tăng hàng năm là 21%, đạt 10.770 lượt, trong đó có 4.940 lượt khách nước ngoài.


Nhờ đó, lượng hàng hóa được xử lý tại cảng trong tháng đạt 70,8 triệu tấn, tăng 15% mỗi năm, trong đó lượng hàng container tăng 6% lên mức 22 triệu tấn.


Theo VNEconomyTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Σχόλια


bottom of page