top of page

Bracketed Sell Order/ Lệnh bán trong khung: Ý nghĩa, cách thức hoạt động


Bracketed Sell Order, Lệnh bán trong khung
Bracketed Sell Order, Lệnh bán trong khung

Lệnh bán có khung là gì?


Lệnh bán kèm khung là lệnh bán khống đi kèm (hoặc "được đặt trong ngoặc") bởi lệnh mua có điều kiện cao hơn giá nhập của lệnh bán và lệnh giới hạn mua dưới giá nhập của lệnh bán.


Vì lệnh ba thành phần dựa trên giá đã ấn định nên loại lệnh này nhằm mục đích giúp giải quyết một số hạn chế của lệnh bán khống đồng thời chốt lợi nhuận.


BÀI HỌC CHÍNH

  • Lệnh bán kèm khung là lệnh bán khống đi kèm với lệnh mua có điều kiện ở trên và lệnh giới hạn mua dưới giá vào lệnh bán.

  • Lệnh bán khung có ba thành phần: lệnh bán khống ở một mức giá xác định, lệnh dừng mua cao hơn giá nhập của lệnh bán và lệnh giới hạn mua dưới giá nhập.

  • Khoảng cách giá giữa các dấu ngoặc thể hiện phạm vi lãi và lỗ tiềm năng trong giao dịch.

Hiểu các lệnh bán có khung


Lệnh bán trong khung là một loại lệnh có điều kiện. Lệnh có điều kiện giúp nhà đầu tư bắt đầu giao dịch với mức giá được chỉ định. Một số lệnh có điều kiện , như lệnh trong ngoặc, có thể có nhiều điều kiện. Các lệnh bán có khung được sử dụng khi nhà giao dịch muốn vào một vị thế bán với phạm vi lãi và lỗ có thể dự đoán được.


Một lệnh bán trong khung điển hình sẽ hoạt động như sau:


  1. Một nhà giao dịch muốn bán khống cổ phiếu ABC, hiện đang giao dịch ở mức khoảng 20 USD một cổ phiếu, do đó, giao dịch để vào vị thế bán được đặt ở mức 20 USD.

  2. Lợi nhuận của lệnh này được giới hạn ở mức 5 USD với lệnh giới hạn mua ở mức thấp là 15 USD. Lệnh giới hạn mua có số lượng bằng với lệnh bán, vì vậy nó sẽ đóng vị thế khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.

  3. Về phía thua lỗ, lệnh dừng mua ở mức cao được đặt ở mức 25 đô la để giao dịch kết thúc với mức lỗ 5 đô la trên mỗi cổ phiếu nếu hành động giá đi ngược lại vị thế của nhà giao dịch.


Ưu điểm lớn nhất của các lệnh mua hoặc bán trong khung là chúng có tính kỷ luật được xây dựng ngay trong đó. Nhà giao dịch chỉ cần tham gia giao dịch theo kế hoạch giao dịch và sau đó giao dịch sẽ chạy chính xác như thiết kế. Nếu không có điểm vào và ra được xác định, các nhà giao dịch thường bị cám dỗ để đuổi theo thị trường hoặc giữ vị thế thua lỗ với hy vọng quay đầu lại.


Những mệnh lệnh được đặt trong khung sẽ loại bỏ sự cám dỗ đó. Nếu một nhà giao dịch nhận thấy các khoản lỗ liên tục trong khi sử dụng lệnh đóng khung thì kế hoạch giao dịch có sai sót chứ không phải việc thực hiện lệnh đó.


Lệnh bán trong khung so với lệnh mua trong khung


Lệnh bán trong ngoặc phức tạp hơn so với lệnh mua trong ngoặc . Cả hai loại lệnh đều dựa trên khả năng chỉ định phạm vi lãi và lỗ tối đa, nhưng lệnh mua trong khung được đơn giản hóa phần nào vì nó bao gồm lệnh giới hạn mua với lệnh bán giới hạn cao hơn giá mua để đảm bảo lợi nhuận và điểm dừng - Lệnh lỗ dưới giá mua để quản lý lỗ.


Lệnh bán kèm khung phức tạp hơn vì nó liên quan đến lệnh bán khống , đòi hỏi phải vay ký quỹ. Trong lệnh bán có khung, trước tiên người giao dịch sẽ xác định giá bán khống mà họ muốn bán.


Họ ký hợp đồng bán khống. Sau đó, họ đặt lệnh đó với một lệnh mua ở một mức giá xác định cao hơn giá bán khống và một lệnh giới hạn mua ở một mức giá xác định dưới giá bán khống. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các nền tảng giao dịch đã tự động hóa việc đặt lệnh, do đó người giao dịch chỉ cần xác định phạm vi của khung.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page