top of page

Bid and Ask/ giá chào mua & giá chào bán, cách xác định giá và ví dụ


Bid and Ask, giá chào mua & giá chào bán
Bid and Ask, giá chào mua & giá chào bán

Bid and Ask/ giá chào mua & giá chào bán là gì?


Thuật ngữ "Bid and Ask/ giá chào mua & giá chào bán" đề cập đến báo giá hai chiều cho biết mức giá tiềm năng tốt nhất mà tại đó chứng khoán có thể được bán và mua tại một thời điểm nhất định.


Giá giá chào mua thể hiện mức giá tối đa mà người mua sẵn sàng trả cho một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác. Giá chào bán thể hiện mức giá tối thiểu mà người bán sẵn sàng chấp nhận để có được mức bảo đảm tương tự. Một giao dịch hoặc giao dịch xảy ra khi người mua trên thị trường sẵn sàng trả mức giá tốt nhất hiện có—hoặc sẵn sàng bán với giá cao nhất.


Sự khác biệt giữa giá chào mua và giá chào bán, hay chênh lệch giá, là chỉ báo chính về tính thanh khoản của tài sản. Nói chung, mức chênh lệch càng nhỏ thì tính thanh khoản càng tốt.


BÀI HỌC CHÍNH

  • Giá chào mua đề cập đến mức giá cao nhất mà người mua sẽ trả cho một chứng khoán.

  • Giá chào bán đề cập đến mức giá thấp nhất mà người bán sẽ chấp nhận để đảm bảo an toàn.

  • Sự khác biệt giữa hai mức giá này được gọi là chênh lệch giá; mức chênh lệch càng nhỏ thì tính thanh khoản của chứng khoán nhất định càng lớn.

Hiểu giá thầu và yêu cầu


Nhà đầu tư trung bình đấu tranh với chênh lệch giá mua và bán như một chi phí giao dịch ngầm định. Hầu hết các nhà đầu tư và nhà giao dịch bán lẻ đều là "người nhận thị trường", nghĩa là họ thường sẽ phải bán theo giá thầu (nơi người khác sẵn sàng mua) và mua theo lời đề nghị (nơi người khác sẵn sàng bán).


Ví dụ: nếu báo giá hiện tại cho cổ phiếu của ABC Corp. là 10,50 USD / 10,55 USD, nhà đầu tư X, người đang tìm mua A với giá thị trường hiện tại , sẽ trả 10,55 USD, trong khi nhà đầu tư Y, người muốn bán cổ phiếu ABC với giá giá thị trường hiện tại sẽ nhận được 10,50 USD.


Ai được hưởng lợi từ chênh lệch giá thầu-bán?


Chênh lệch giá chào bán có tác dụng mang lại lợi ích cho nhà tạo lập thị trường. Tiếp tục với ví dụ trên, một nhà tạo lập thị trường đang báo giá 10,50 USD / 10,55 USD cho cổ phiếu ABC đang thể hiện sự sẵn sàng mua A ở mức 10,50 USD (giá dự thầu) và bán nó ở mức 10,55 USD (giá yêu cầu). Sự chênh lệch thể hiện lợi nhuận của nhà tạo lập thị trường.


Chênh lệch giá mua-bán có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào chứng khoán và thị trường. Các công ty blue-chip cấu thành nên Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones có thể có chênh lệch giá chào mua chỉ vài xu, trong khi một cổ phiếu vốn hóa nhỏ giao dịch dưới 10.000 cổ phiếu mỗi ngày có thể có chênh lệch giá chào mua từ 50 xu trở lên.


Chênh lệch giá chào mua có thể tăng lên đáng kể trong thời kỳ thanh khoản kém hoặc thị trường hỗn loạn, vì các nhà giao dịch sẽ không sẵn sàng trả giá vượt quá một ngưỡng nhất định và người bán có thể không sẵn sàng chấp nhận mức giá dưới một mức nhất định.


Sự khác biệt giữa giá dự thầu và giá bán là gì?

Giá chào mua đề cập đến mức giá cao nhất mà các nhà giao dịch sẵn sàng trả cho một chứng khoán. Mặt khác, giá chào bán đề cập đến mức giá thấp nhất mà chủ sở hữu chứng khoán đó sẵn sàng bán nó.


Ví dụ: nếu một cổ phiếu đang giao dịch với giá chào bán là 20 đô la thì một người muốn mua cổ phiếu đó sẽ cần phải trả ít nhất 20 đô la để mua nó ở mức giá hôm nay. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán thường được gọi là chênh lệch giá chào mua.


Điều đó có nghĩa là gì khi giá mua và giá bán gần nhau?

Khi giá chào mua và giá chào bán rất gần nhau, điều này thường có nghĩa là chứng khoán có tính thanh khoản dồi dào. Trong trường hợp này, chứng khoán được cho là có chênh lệch giá chào mua “hẹp”. Tình huống này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó giúp họ vào hoặc thoát vị thế dễ dàng hơn, đặc biệt trong trường hợp các vị thế lớn. Mặt khác, những chứng khoán có chênh lệch giá chào mua và giá chào bán “rộng” - nghĩa là giá chào mua và giá chào bán cách xa nhau - có thể tốn thời gian và tốn kém khi giao dịch.


Giá mua và giá bán được xác định như thế nào?

Giá mua và bán được thiết lập bởi thị trường. Đặc biệt, chúng được thiết lập bởi các quyết định mua và bán thực tế của những người và tổ chức đầu tư vào chứng khoán đó. Nếu cầu vượt xa cung thì giá chào mua và giá chào bán sẽ dần dần dịch chuyển lên trên. Ngược lại, nếu cung vượt cầu, giá chào mua và giá chào bán sẽ giảm xuống. Sự chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán được xác định bởi mức độ chung của hoạt động giao dịch chứng khoán, với hoạt động cao hơn sẽ dẫn đến chênh lệch giá chào mua và giá chào bán thu hẹp và ngược lại.


Điểm mấu chốt


Hầu hết báo giá trên thị trường chứng khoán đều có tính chất hai chiều, nghĩa là chúng đi kèm với cả giá mua và giá bán. Giá thầu là mức giá cao nhất mà ai đó sẵn sàng mua chứng khoán, giá chào bán hoặc giá chào bán là mức giá thấp nhất mà ai đó sẵn sàng bán nó.


Cùng với nhau, giá mua và giá bán tạo nên báo giá, với khoảng cách giữa chênh lệch giá mua và giá bán là một chỉ báo về tính thanh khoản của chứng khoán (chênh lệch càng chặt thì tính thanh khoản càng cao). Báo giá thường cũng sẽ hiển thị số lượng chứng khoán có sẵn ở cả giá chào mua và giá chào bán tốt nhất hiện tại.


Hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư bán lẻ phải bán theo giá chào mua hoặc mua theo giá chào bán, trong khi các nhà tạo lập thị trường đặt giá chào mua và giá chào bán ở mức mà họ sẵn sàng mua và bán.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Comments


bottom of page