top of page

Ban hành thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nhằm thúc đẩy thương mại Việt Nam-Campuchia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 5/2024/ND-CP về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa Campuchia trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định xúc tiến thương mại Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2023-2024.


Nghị định quy định chi tiết về thuế suất ưu đãi đặc biệt và điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, bao gồm: nằm trong danh mục tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định, có C/O mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp và được vận chuyển qua các cặp cửa khẩu, các cổng quy định tại Phụ lục III Nghị định.


Ngoài ra, nghị định còn quy định thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu đặc biệt đối với gạo và lá thuốc lá chưa qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia.


Theo Nghị định, sản phẩm gạo sản xuất với sự hỗ trợ của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam tại các tỉnh Campuchia giáp biên giới Việt Nam khi nhập khẩu vào Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Đối với gạo và lá thuốc lá chưa qua chế biến có nguồn gốc từ Campuchia được doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu vào Việt Nam để tái xuất sang các thị trường khác, Nghị định bắt buộc phải tuân thủ cơ chế tạm nhập, tái xuất do Chính phủ Việt Nam ban hành và các hiệp định khu vực và toàn cầu có liên quan đã ký kết bởi cả hai nước.


Theo VietNamNews Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn

Commentaires


bottom of page