shutterstock_1504342112.jpg

CÔNG CỤ TÍNH
LÃI SUẤT KÉP

Xem khoản đầu tư của bạn hoạt động theo thời gian, khi có hoặc không có đòn bẩy.

Vốn ban đầu ($)

Vốn đầu tư tối thiểu: $ 1,000 và Vốn đầu tư tối đa: $ 1,000,000

Đòn bẩy:

Không

Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Các khoản đầu tư, hoặc thu nhập từ chúng, có thể đi xuống hoặc tăng lên. Bạn có thể sẽ không nhận lại số tiền đầu tư ban đầu

Thời gian: 12 tháng

Lãi suất: 25%

Sau 12 tháng, khoản đầu tư của bạn sẽ có giá trị $ 12,500.
Giá trị này nhiều hơn 25% so với số vốn ban đầu của bạn.
Thời gian đầu tư (tháng)

 

Số dư ($)

Nhấn vào nút bên dưới và đăng ký ngay các khóa đào tạo của chúng tôi